Súdwest-Fryslân

Hieronder vind u alle GGD locaties in de buurt Súdwest-Fryslân – Fryslân in één overzicht!

Hieronder Straten gelegen in Súdwest-Fryslân:

 • Buurt Lemmerweg-West
 • Stadsdeel Tjalhuizum
 • Streek Bolsward-Noordoost
 • Buurt Sneek binnen de grachten
 • Buurt Lemmerweg-Oost
 • Stadsdeel Heeg
 • Buurt Nijland
 • Buurt Tersoal
 • Streek Verspreide huizen Tjerkwerd
 • Stadswijk 17 Makkum
 • Buurt Longerhouw
 • Gebuurte Scharl
 • Stadsdeel Oosthem
 • Omgeving Easterein
 • Stadsdeel Verspreide huizen Koudum
 • Stadsdeel Zurich
 • Streek Verspreide huizen IJlst
 • Streek Reahûs
 • Wijk 06 Zuid IJlst
 • Omgeving Noordoosthoek
 • Gebuurte Indijk
 • Gebuurte Witmarsum
 • Omgeving Verspreide huizen Kûbaard
 • Gebuurte Hinnaard
 • Wijk 02 Nijefurd
 • Stadsdeel Verspreide huizen Wommels
 • District 13 Bouwhoek
 • Gebuurte Verspreide huizen Gaastmeer
 • Wijk 05 IJlst
 • Omgeving Hindeloopen
 • Omgeving Verspreide huizen Hemelum
 • Omgeving Dearsum
 • Buurt Tjerkwerd
 • Stadsdeel Kûbaard
 • Stadsdeel Verspreide huizen Pingjum
 • Streek Poppenwier
 • District 15 Weidestreek West
 • Gebuurte IJsbrechtum
 • Buurt Bolsward-Zuidwest
 • Buurt Greonterp
 • Stadswijk 08 West IJlst
 • Stadsdeel Stadsfenne
 • Buurt Schettens
 • Stadsdeel Verspreide huizen Wolsum
 • District 04 Hemelum
 • Streek Verspreide huizen Jutrijp
 • Lokaliteit 18 Weidestreek Zuidwest
 • Streek Verspreide huizen Workum
 • Buurt Verspreide huizen Witmarsum
 • Buurt Verspreide huizen Oudega
 • Omgeving Verspreide huizen Goënga
 • Wijk 19 Boarnsterhim
 • Buurt Lollum
 • Streek Verspreide huizen Heeg
 • Omgeving Verspreide huizen Easterein
 • Stadsdeel Allingawier
 • Omgeving Verspreide huizen Boazum
 • Streek Tinga
 • Buurt Pingjum
 • Omgeving Kimswerd
 • Gebuurte Verspreide huizen-Oosthem
 • Buurt Oudega
 • Buurt Goënga
 • Buurt Itens
 • Streek Offingawier
 • Stadsdeel De Domp
 • Omgeving Waaksens
 • Buurt Bolsward-Zuidoost
 • Omgeving Verspreide huizen Stavoren
 • Buurt Verspreide huizen Burgwerd
 • Stadswijk 11 Zuidoost IJlst
 • Gebuurte Verspreide huizen Hindeloopen
 • District 09 Oosthem
 • Buurt Bomenbuurt
 • Buurt Duinterpen
 • Omgeving Verspreide huizen Makkum
 • Omgeving Wommels
 • Stadsdeel Zwetteplan
 • Buurt Oppenhuizen
 • Streek Makkum
 • Gebuurte Easterwierrum
 • Streek Verspreide huizen Kimswerd
 • Buurt Verspreide huizen Koufurderrige
 • Buurt Hommerts
 • Omgeving Verspreide huizen Gaast
 • Omgeving Cornwerd
 • Streek Folsgare
 • Streek Woudsend
 • Buurt Westhem
 • Buurt Bolsward binnen De Wallen
 • Streek Noorderhoek II
 • Buurt Verspreide huizen Oppenhuizen
 • Gebuurte Ferwoude
 • Buurt Verspreide huizen Woudsend
 • Streek Hemelum
 • Omgeving Abbega
 • Gebuurte Verspreide huizen Tirns
 • Omgeving Schraard
 • Buurt Arum
 • Gebuurte Sibrandabuorren
 • Gebuurte Kornwerderzand
 • Streek Workum
 • Omgeving Raerd
 • Streek Verspreide huizen Abbega
 • Gebuurte Boazum
 • Omgeving Koudum
 • Streek Noorderhoek I
 • Buurt Het Eiland
 • Wijk 12 Woudsend
 • Gebuurte Sandfirden
 • Buurt Warns
 • Buurt Oud IJlst
 • Buurt Scharnegoutum
 • Omgeving Verspreide huizen Arum
 • Omgeving Bolsward-Noord
 • Gebuurte Sperkhem en industrieterrein Houkesloot
 • Streek Britswert
 • Streek Verspreide huizen Hommerts
 • Gebuurte Smallebrugge
 • Streek Idzega
 • Stadsdeel Iens
 • Buurt Gaastmeer
 • Buurt Nijhuizum
 • District 07 Oost IJlst
 • Buurt Nijezijl-Roodhem
 • District 16 Weidestreek Zuid
 • Gebuurte Parrega
 • Stadsdeel Verspreide huizen Lollum
 • Stadsdeel Hidaard
 • Lokaliteit 10 Noordwest IJlst
 • Buurt Koufurderrige
 • Streek Idsegahuizum
 • Omgeving Wons
 • Buurt Verspreide huizen Parrega
 • Buurt Uitwellingerga
 • Stadsdeel Tirns
 • Buurt Verspreide huizen Nijland
 • Buurt IJpecolsga
 • Omgeving Hartwerd
 • Wijk 14 Weidestreek Oost
 • Buurt Piaam
 • Stadsdeel Burgwerd
 • Buurt Heidenschap
 • Buurt Lytsewierrum
 • Streek Dedgum
 • Wijk 03 Koudum
 • Gebuurte Hemdijk
 • Streek Verspreide huizen Scharnegoutum
 • Gebuurte Verspreide huizen Ferwoude
 • Buurt Hieslum
 • Omgeving Wolsum
 • Stadsdeel Verspreide huizen Gauw
 • Stadsdeel Omgeving Leeuwarderweg en bungalowpark
 • Buurt Jutrijp
 • Buurt Gauw
 • Gebuurte Verspreide huizen Zurich
 • Buurt Loënga
 • Buurt Verspreide huizen Bolsward
 • Buurt Exmorra
 • Streek Wiuwert
 • Streek De Rat-Cloosterkamp
 • Wijk 01 Sneek
 • Buurt Blauwhuis
 • Stadswijk 20 Littenseradiel
 • Buurt Verspreide huizen
 • Stadsdeel Rien
 • Gebuurte Stavoren
 • Streek Verspreide huizen-Greonterp
 • Buurt Verspreide huizen Schettens
 • Omgeving Stationsbuurt
 • Stadsdeel Hichtum
 • Omgeving Molkwerum
 • Buurt Verspreide huizen Exmorra
 • Gebuurte Verspreide huizen Molkwerum
 • Stadswijk 00 Bolsward
 • Buurt Gaast
Direct testen in Oudega - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Oudega – Bij Klachten Direct testen!

Waarom laten mensen de GGD coronavirustest niet uitvoeren? De GGD coronavirustest in Oudega kent voorstanders en tegenstanders. De voorstanders vinden dat de corona test afnemen geen kwaad kan en dat er direct meer duidelijkheid is over het ziektebeeld. Echter zijn er veel tegenstanders, die hun onvrede over het coronavirusuiten en daarom ook geen test laten …

GGD Coronatest Oudega – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Longerhouw - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Longerhouw – Bij Klachten Direct testen!

Hoeveel kost de corona test bij de GGD in Longerhouw als je symptomen hebt? Vanaf het begin test de GGD met de corona test of mensen het coronavirus hebben. Hierbij waren strenge regels opgesteld. Zo mocht je zonder symptomen niet testen, omdat er anders te veel testen gedaan werden. De testen waren in het begin …

GGD Coronatest Longerhouw – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Tirns - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Tirns – Bij Klachten Direct testen!

Wat is een serologische test? Naast de corona test en de coronasneltest van de GGD Súdwest-Fryslân is er ook nog een serologische test ontwikkeld. Deze test werkt op een geheel andere manier dan de testen die je bij de testlocaties van de GGD kunt vinden en zullen jou ook geen uitslag geven of jebesmet bent …

GGD Coronatest Tirns – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Westhem - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Westhem – Bij Klachten Direct testen!

Wat mag je absoluut niet doen voor, tijdens en na de corona test van de GGD? De GGD Westhem coronavirustest is er niet voor niets. De test moet namelijk uitwijzen of je besmet bent met het coronavirus. Zodra de eerste klachten ontstaan, kun je een afspraak maken bij een van de testlocaties in jouw omgeving. …

GGD Coronatest Westhem – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Goënga - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Goënga – Bij Klachten Direct testen!

Waar kun je een GGD coronavirustest in Goënga laten doen? De GGD Goënga coronavirus test in Goënga is de mogelijkheid om te weten te komen of je het coronavirus hebt. Na de besmetting zijn de cellen namelijk zichtbaar, waardoor er een positieve of negatieve uitslag kan komen. Vaak is het alleen nog niet duidelijk waar …

GGD Coronatest Goënga – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Dearsum - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Dearsum – Bij Klachten Direct testen!

Hoe kan een bedrijfsarts een medewerker aanmelden voor een corona test bij de GGD Dearsum? Een bedrijfsarts heeft verschillende mogelijkheden bij het coronavirus. De meeste bedrijfsartsen mogen zelf ook een coronasneltest uitvoeren om te zien of er een besmetting is, maar veel artsen zullen de medewerkers toch doorsturen naar de GGD. De GGDcorona test is …

GGD Coronatest Dearsum – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Hidaard - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Hidaard – Bij Klachten Direct testen!

Kun je zonder symptomen een afspraak maken voor de coronavirus sneltest? Als je in aanmerking komt voor de GGD coronasneltest in Hidaard is dit niet voor niets. Vaak werk je op een afdeling waar veel besmettingen voorkomen of ervaar je zelf symptomen die kunnen duiden op het coronavirus. In beide gevallen moet je de sneltest …

GGD Coronatest Hidaard – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Folsgare - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Folsgare – Bij Klachten Direct testen!

Hoe houd je je aan de regels van de GGD Folsgare corona test? Er zijn veel maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk besmettingen plaatsvinden. Dit is bij de GGD coronavirus test Folsgare niets anders. Zodra er een afspraak gemaakt is, worden de veiligheidsmaatregelen nogmaals voor jou op een rijtje gezet. …

GGD Coronatest Folsgare – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Hommerts - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Hommerts – Bij Klachten Direct testen!

Hoe maak je een afspraak voor de corona sneltest? De GGD Hommerts COVID-19 sneltest is nog niet voor iedereen beschikbaar. Als je een cruciaal beroep hebt, kun je een afspraak maken voor deze sneltest op een van de speciaal daarvoor ingerichte locaties. Dit doe je door middel van de website van de GGD Hommerts. Ook …

GGD Coronatest Hommerts – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Direct testen in Reahûs - GGD Coronatest!

GGD Coronatest Reahûs – Bij Klachten Direct testen!

Welke corona testen kun je als bedrijfsarts uitvoeren? Als bedrijfsarts krijg je regelmatig te maken met het coronavirus. De werkgevers die bij jou over de vloer komen, hebben verschillende klachten die hierop kunnen duiden. Je wilt dan direct weten of zij het coronavirus hebben. Als bedrijfsarts kun je zelfde testen niet uitvoeren, maar je kunt …

GGD Coronatest Reahûs – Bij Klachten Direct testen! Lees verder »

Scroll naar top