Wat is gezonde voeding

Onderwerp uit hoofdstuk 5.1 Voeding

Er zijn niet veel onderwerpen waarin bijna iedereen geïnteresseerd is, maar voeding is er wel zo een. Het is een van de prettige dingen in het leven en is bovendien van levensbelang.

Als ons lichaam niet steeds opnieuw van voedingsstoffen wordt voorzien sterven wij. Voedsel is zo belangrijk dat het al sinds onheuglijke tijden in alle samenlevingen ten grondslag ligt aan allerlei rituelen. Hoe wij elkaar beoordelen hangt voor een groot deel samen met ons uiterlijk en dit vormt een schakel, zij het een indirecte, met voedsel. Traditioneel wordt het succes van een samenleving afgemeten aan de overvloed en kwaliteit (of het gebrek daaraan) van het voedsel.

Naarmate de westerse samenleving zich verder ontwikkelde ging ieder land er naar streven om een ruime en rijk gevarieerde hoeveelheid voedsel te krijgen. We vinden het belangrijk te kunnen zeggen dat we onze overvloed aan voedingsmiddelen kunnen gebruiken om andere landen van voedsel te voorzien. De westerse landen zijn welvarende landen geworden, zoals ook wel blijkt uit onze toegenomen taille-omvang.

Nog maar vijftig jaar geleden lag het accent bij voedingsonderzoek op het bestrijden van gebrekkige voeding en van de hierdoor veroorzaakte ziekten. Tegenwoordig is dit precies andersom: overconsumptie is in de plaats gekomen van tekortkomingen als een probleem van de eerste orde.

Op verzoek van de overheid hebben verscheidene commissies in het verleden richtlijnen opgesteld over de wijze waarop de Nederlandse bevolking haar voeding het best zou kunnen samenstellen. Deze adviezen zijn in principe bedoeld voor de algemene bevolking. Afhankelijk van uw familiaire geschiedenis en uw gezondheidstoestand kan uw arts of diëtist andere, wellicht striktere, richtlijnen verstrekken. Daarentegen zouden de adviezen ook juist een minder streng karakter kunnen hebben. Nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap maken het noodzakelijk de huidige aanbevelingen regelmatig te evalueren en zonodig opnieuw te formuleren.

De huidige richtlijnen voor goede voeding worden in dit hoofdstuk besproken, waarbij tevens basisinformatie over voeding wordt gegeven. Het daarop volgende gedeelte gaat over het handhaven van een goed gewicht en over goede voeding in geval van ziekte.

Het is verstandig om een gediplomeerd diëtist om advies te vragen als er specifieke vragen zijn met betrekking tot voeding die verder reiken dan wat er in dit hoofdstuk wordt behandeld. In Nederland is de opleiding tot diëtist een vierjarige Hogere Beroeps Opleiding, waarvan twee praktijkstages deel uitmaken. In de Openbare Bibliotheken zijn naslagwerken aanwezig waarin de officiële instituten vermeld staan waar een HBO-opleiding gevolgd kan worden. In België behoort de opleiding tot diëtist tot het paramedisch hoger onderwijs van het korte type (A1) en duurt drie jaar.

Ook andere mensen kunnen soms helpen bij het onder de loep nemen en eventueel verbeteren van voedingsgewoonten; sommige artsen bijvoorbeeld zijn zeer geïnteresseerd in voeding. Voedingsdeskundigen zijn vaak een goede bron van informatie over maaltijdplanning, voedselbereiding en het bewaren van voedsel, maar als het gaat om een individueel voedings- of dieetadvies zijn zij minder gekwalificeerd dan een diëtist.

Het woord voedingsspecialist staat niet voor iemand die een specifieke opleiding gevolgd heeft. Soms wordt het helaas gebruikt door mensen die geen officiële opleiding hebben op het gebied van voeding en die proberen dieetplannen en dieetproducten te verkopen. Het kan voorkomen dat zij u een diploma of certificaat laten zien dat weinig te betekenen heeft.

Laat een reactie achter