Slokdarmvernauwing

Symptomen, klachten en verschijnselen

  • Moeite met slikken
  • Misselijkheid
  • Slechte adem
  • Teruglopen van voedsel naar de keel of mond

Een slokdarmvernauwing of slokdarmstrictuur is een vernauwing van de doorgang in de slokdarm (oesophagus), zodat vast en zelfs vloeibaar voedsel niet zonder moeite kunnen passeren. De voornaamste oorzaak van de strictuur bij de meeste volwassenen is buitensporige blootstelling van de slokdarm aan maagzuur ten gevolge van reflux (terugvloeiing) van de maaginhoud naar de slokdarm. Terugvloeien veroorzaakt littekenvorming waardoor de doorgang vernauwd wordt. Littekenweefsel ontstaat ook door een voorafgaande slokdarmoperatie of door het inslikken van brandende (etsende) chemicaliën. Dit laatste is te vermijden. Etsende huishoudelijke stoffen van duidelijke etiketten voorzien en goed opbergen zal helpen ongelukken te voorkomen.

Slijmvliesring is een andere vorm van slokdarmvernauwing. De slijmvliesring gaat dan laag bij de slokdarmsfincter ontstaan. Hierdoor kunnen er moeilijkheden komen bij het slikken van vast voedsel.

Diagnose.

De diagnose van een slokdarmvernauwing is te stellen door gebruik te maken van medische beeldvorming (RX, CT-scan of MRI-scan, eventueel met contraststof). ALs het vermoeden bestaat dat het om een slokdarmvernauwing gaat dan zal er altijd een anamnese worden afgenomen om de oorzaak te achterhalen. Ook is het mogelijk dat er een slokdarmonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een camera zodat men de binnenkant van de slokdarm kan onderzoeken en zo een vernauwing kan constateren.

Behandeling.

Als de vernauwing het gevolg is van een chronische slokdarmontsteking, van ingeslikte, etsende stoffen, van een slokdarmvlies of van een slijmvliesring, dan kan de slokdarm door middel van een apparaat op worden gerekt. Voor deze aandoening is bijna nooit een operatie nodig.

Speak Your Mind

*