Preventie van kanker

Onderwerp uit hoofdstuk 2.3 Milieu & Gezondheid

De oorzaken van de verschillende soorten kanker zijn nog grotendeels onbekend. De medische wetenschap doet nog steeds nieuwe ontdekkingen die bijdragen tot onze kennis van kanker, maar er moet nog veel worden opgehelderd.

We weten dat veel vormen van kanker optreden als gevolg van blootstelling aan bepaalde stoffen die carcinogenen worden genoemd. Kankerverwekkende stoffen zijn onder meer sigaretten, asbest, bepaalde voedingsmiddelen, en verschillende chemische stoffen die in de huishouding en de industrie gebruikt worden.

Het is een kwestie van gezond verstand dat u carcinogenen waaraan u wordt blootgesteld moet herkennen en manieren moet zoeken om deze te vermijden. Risicofactoren zijn onder andere de volgende.

Passief roken.

Niet alleen de rokers zelf lopen door de tabaksrook een verhoogd risico van kanker – iedereen in de omgeving die de rook inademt, loopt dat risico. Het is zelfs zo dat de rook die omhoog krinkelt uit een brandende sigaret in een asbak, tweemaal zoveel teer en nicotine bevat als geïnhaleerde rook, driemaal zo veel van een kankerverwekkende stof die 3,4-benzpyreen wordt genoemd, vijfmaal zoveel koolmonoxide en mogelijk vijftigmaal zoveel ammoniak.

preventie van kanker

Het beste is zelf te stoppen met roken, en anderen over te halen hetzelfde te doen. Ouders die roken, brengen de gezondheid van hun kinderen in gevaar.

Voeding en kanker.

Het verband tussen voeding en kanker wordt de laatste tijd intensief onderzocht. Er zijn rapporten die aanwijzingen bevatten dat er een verband kan bestaan tussen bepaalde voedingsmiddelen en bepaalde vormen van kanker.

Blootstelling aan de zon.

Laat u niet verbranden door de zon. Chronische blootstelling aan de ultraviolette stralen van de zon is de voornaamste oorzaak van huidkanker. Het is daarom verstandig u niet al te veel aan de zon bloot te stellen. Blootstelling kunt u vermijden door ruim zittende kleding met lange mouwen en een hoed of hoofddoek te dragen.

Gebruik een beschermingsmiddel tegen zonnebrand (een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor (rond de 15) houdt het grootste deel van de ultraviolette stralen van het zonlicht tegen). Blijf uit de zon op de heetste uren van de dag, tussen tien uur ’s morgens en twee uur ’s middags.

Blootstelling aan industriële stoffen.

Bepaalde chemicaliën, het bewerken van bepaalde metalen en het inademen van sommige vezels en stofsoorten zijn in verband gebracht met het ontstaan van bepaalde vormen van kanker. Wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen, volg dan de instructies op wat betreft beschermende kleding of uitrusting, zoals veiligheidsbrillen, maskers, handschoenen en overalls.

Laat een reactie achter