Ontsteking van het hartzakje

Onderwerp uit hoofdstuk 4.3 Hart & bloedvaten

Symptomen, klachten en verschijnselen

  • Pijn op de borst die uitstraalt naar de linkerzijde van de nek, schouder, rug of bovenbuik.
  • Kortademigheid.
  • Opzetten van de buik.

Het hartzakje is niets meer dan het weefselzakje die het hart omgeeft. De binnenkant van het hartzakje bestaat uit een glade  dubbelgelaagde binnenkant , en de buitenkant is van erg stevig vezelig materiaal. Een ander woord voor hartzakje is pericardium.

Acute pericarditis. Pericarditis is letterlijk de ontsteking van het hartzakje of pericardium. De ontsteking komt door een bacteriële of virale infectie, invasie door kankecellen, bindweefselziekten of verandering in de bloedsamenstelling (door bijvoorbeeld nierfalen). Bij mannen van twintig tot vijftig jaar komt Pericarditis het meest voor. Vaak is dit in combinatie met een luchtweginfectie. Wanneer de binnenkant van het hartzakje ontstoken is, zal er een scherpe stekende pijn in het midden van de borst worden gevoeld, wanneer de buitenste lagen van het hart over de middelste laag zal wrijven. Wanneer de patient gaat liggen, ademt of gaat bewegen zal de pijn erger worden. Vaak is er ook sprake van koorts en een hoorbaar frictie geluid.

Harttamponade. Wanneer in het hartzakje of percardium veel bloed of vocht wordt opgehoopt (hierdoor ontstaat er druk op het hart en kunnen de kamers zich niet meer volledig uitrekken waardoor ze zich niet voldoende kunnen vullen of volledig het bloed kunnen wegpompen) zal deze afwijking de naam harttamponade krijgen. Verwonding van het pericardium bij een operatie of een ongeluk kan een ophoping van bloed en een harttamponade veroorzaken. Tuberculose, gezwellen of acute bacteriele- of virusinfecties kunnen vochtophoping tot gevolg hebben en ook een tamponade opleveren. Het gevolg kan een beperking van de bloedstroom naar de longen en de rest van het lichaam zijn. Acute harttamponade is een medisch spoedgeval.

Constrictieve pericarditis.

Soms is het mogelijk dat er een verdikking komt, die permanent is, verlittekening of contractuur van het hartzakje voor. Dit is vaak zonder dat er een oorzaak aan te wijzen is. Het is mogelijk dat er een ontsteking van een tijd geleden de oorzaak is.

De mogelijkheid van de hartspier om deze uit de zetten in een rustpauze wordt hierdoor minder. Hierdoor is het hart minder in staat om zichzelf met bloed te vullen.

Diagnose.
Als het gaat om acute pericarditis of tamponade zal de arts een röntgenfoto, echocardiogram of een CT- of MRI-scan van de borst laten maken. Het zal proberen een pericarditis te onderscheiden van een hartaanval. Als aanvullend onderzoek kan er ook nog een bloedonderzoek worden gehouden. Pericarditis is snel te genezen, de meeste patiënten hebben na 2 weken al geen verschijnselen meer. Wel is het mogelijk dat er herhaling optreedt.

Bij een tamponade kan een pericardiocentese (opnemen van het pericardium) nodig zijn. Hierbij wordt het overtollige vocht via een klein buisje (katheter) afgezogen.

Behandeling.
De behandeling is gericht op het stabiliseren van de patient, het verwijderen van het vocht en het corrigeren van de onderliggende oorzaak. Dit zal vaak gedaan worden door middel van geneesmiddelen in combinatie met een operatieve behandeling.

Geneesmiddelen.
Door middel van pijnstillers kan de pijn verlicht worden. Wanneer er water wordt vastgehouden en er ook een zwelling ontstaat, oedeem, kan er ook als extra diuretica worden gegeven.

Wanneer het komt door een onderliggende reden, zoals dit kan met een bacteriële infectie of tuberculose kunnen er medicijnen tegen deze onderliggende oorzaken worden gegeven. Bijvoorbeeld antibiotica.

Operatieve behandeling.
Wanneer het gaat om een chronische constrictieve pericarditis kan het nodig zijn dat er een operatie wordt verricht. Het hartzakje zal dan worden weggesneden. Dit stuk is stug geworden en zal de werking van het hart belemmeren. Deze operatie noemt men pericardectomie. Sommige mensen denken dat het hartzakje verder nog voor andere redenen bestaat, maar zonder dit hartzakje zal het hart nog uitstekend blijven functioneren. Wanneer het gaat om een harttamponade kan door middel van een suctienaald die wordt ingebracht via een operatieve punctie het vocht verwijderd worden,

Laat een reactie achter