Omeprazol

Onderwerp uit hoofdstuk 6. Medicijnen

Omeprazol staat op de lijst van meest verkochte medicijnen op nummer twee. Deze hoge notering zou geen verrassing moeten zijn. Het is een protonpompremmer en volgens de top 10 van meest verkochte geneesmiddelengroepen komen de protonpompremmers op de eerste plaats. Het octrooi op Omeprazol is al jaren verlopen en dus kunnen producenten van merkloze geneesmiddelen dit middel erg goedkoop leveren. Het is dus een erg goed teken dat artsen dit goedkope maar effectieve middel voorschrijven in plaats van de duurdere varianten.

Omeprazol behoort tot de protonpompremmers. Het remt de protonpomp in de maagwand die verantwoordelijk is voor de aanmaak van maagzuur. Door deze remming zal er een sterke onderdrukking van het zuur in de maag zijn. Doordat een hoge zuurproductie zorgt voor vele problemen of klachten van de maag, twaalfvingerige darm en slokdarm, worden protonpompremmers bij diverse klachten gebruikt.

Omeprazol is sinds 1988 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Buscozol, Losec en Omolin, en als het merkloze Omeprazol  in tabletten, capsules, injecties en infusen.

Omeprazol is in lage dosering voor maagklachten ook zonder recept verkrijgbaar, in tabletten en capsules.

Omeprazol wordt gebruikt bij behandeling van zweren van de twaalfvingerige darm, goedaardige maagzweren, reflux-oesophagitis (teruglopen van maagzuur in de slokdarm door een slecht functionerende maagklep), ernstige reflux-oesophagitis bij kinderen vanaf één jaar, behandeling van symptomen van gastro-oesophageale reflux, zuurbrand van de maag, behandeling en preventie bij patiënten met zweren door verhoogde zuurproductie, beschadiging van de wand van maag of darmen of een geschiedenis van maagklachten die tegelijkertijd behandeld moeten worden met een prostaglandinesynthetaseremmer (NSAID). Uitroeien van de bacterie Helicobacter pylori in combinatie met antibacteriële therapeutische middelen.

Wijze van gebruik? Wanneer u dit medicijn moet gaan gebruiken houdt u dan aan de voorschriften van de arts die het middel heeft voorgeschreven of aan de bijsluiter. Dosis vergeten? Gebruikt u het medicijn één maal daags en duurt het nog langer dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet innemen, neem dan de vergeten dosis alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur, sla dan de vergeten dosis over. Gebruikt u het medicijn twee maal daags en duurt het nog langer dan 4 uur voordat u de volgende dosis moet innemen, neem dan de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het minder dan 4 uur, sla dan over. Stoppen? Gebruikt u dit medicijn langer dan 8 weken, stop dan  niet in één keer, maar bouw het langzaam af in 2 à 3 weken. Gebruikt u het korter dan 8 weken dan kunt u wel in één keer stoppen, stop alleen op advies van uw arts.

Bijwerkingen: Vaak (1-10% van de gebruikers): misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, buikpijn en winderigheid. Slaperigheid, slaapstoornissen, duizeligheid, hoofdpijn en tintelingen van tenen of vingers. Soms (0,1-1% van de gebruikers): verstoring van bepaalde leverenzymen, jeuk, huiduitslag, malaise, toegenomen transpiratie. Gehoorstoornissen. Zelden (0,01-0,1% van de gebruikers): overgevoeligheidsreacties met daarbij jeuk, verhoogde lichaamstemperatuur, dikke ogen, benauwdheid, anafylactische shock en koorts. Tekort aan witte bloedcellen, tekort aan bloedplaatjes, tekort aan alle bloedcellen of beenmergonderdrukking, bloedarmoede bij kinderen. Spierzwakte, spierpijn, gewrichtspijn, perifeer oedeem, tekort aan natrium in het bloed, borstontwikkeling bij mannen. Verwardheid en hallicunaties, opwinding, agressie en depressie met name bij ouderen en ernstig zieken. Kijk- en smaakstoornissen, droge mond, mondontsteking, candida-infectie. Leverontsteking met of zonder geelzucht, leverfalen bij reeds bestaande leverziekte. Overgevoeligheid voor licht, haaruitval en ernstige allergische huidaandoeningen zoals erythema multiforme, Stevens-Johnsen-syndroom of toxisch epidermale necrolyse. Nierontsteking. Bij toediening via een infuus zijn geisoleerde  gevallen van blindheid en doofheid gerapporteerd.

Let op! Ga als je maagzuurremmers gebruikt bij koorts, hoest, eenzijdige pijn in de borst en kortademigheid snel naar je arts, zeker als je ouder bent, last van astma of longklachten hebt of als je afweersysteem verzwakt is. Omeprazaol kan de verschijnselen van maagcarcinoom maskeren. Bij patiënten met leverfunctiestoornissen is het belangrijk de leverenzymwaarden regelmatig te controleren. Een aantal omeprazolpreparaten bevat sucrose of fructose; die zijn dus minder geschikt voor mensen met diabetes. De onderhoudsbehandeling van zweren veroorzaakt door het gebruik van NSAID’s dient beperkt te blijven tot risicopatiënten. De mogelijkheid tot staken van de toediening van het veroorzakende middel (NSAID) moet liever overwogen worden. Bij langdurig gebruik, met name langer dan een jaar, dient de behandeling regelmatig geëvalueerd te worden.

Zwangerschap en borstvoeding: Over de schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend. Als er een veiliger middel is dan gaat de voorkeur daar naar uit, maar als dat niet bestaat, kun je volgens de Amerikaanse farmacoloog Thomas Hale (schrijver van Medications and Mothers’ Milk) dit medicijn gebruiken als je borstvoeding geeft.

Invloed op de rijvaardigheid: Het kan voorkomen dat u de eerste keer dat u dit middel gebruikt duizelig bent, houd daar rekening mee. Na een aantal dagen is de duizeligheid vaak over en kunt u gerust weer autorijden.

Interacties: Het uit het lichaam werken van diazepam en fenytoïne kan worden vertraagd. Bij gelijktijdige toediening van claritromycine stijgt de bloedconcentratie van claritromycine en de beschikbaarheid van omeprazol. Doordat protonpompremmers de zuurgraad in de maag verhogen kan de opname van andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld het medicijn tegen schimmelziekten ketoconazol, itraconazol of posaconazol) afnemen.

Volg bij het gebruik van dit medicijn nauwgezet het advies van uw arts of bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

3 reacties op “Omeprazol”

  1. Jaren last gehad van maagzuur door middenrifbreuk. Ik vrat Rennies of het snoepjes waren! Sinds een jaar of 3 Ompeprazol. Werkt fantastisch. Ik heb nergens last meer van. Als ik Ompeprazol een keer vergeet dan krijg ik binnen 18 uur weer last. Ik ben hier echt tevreden over.

  2. [...] Voor meer informatie over protonpompremmers zie omeprazol. [...]

  3. ik wil graag reageren op reflux astma en las toevallig over losec. ik krijg dit al lange jaren en denk ? dat ik niet zonder kan.ooit door ziekte vergeten in te nemen,maar ook mijn ziekteklachten werden steeds erger en erger de huisdokter had geen idee. toen ik niks meer bij te zetten had en mijn slokdarm en borstbeen brandde nam ik nutridrink omdat eten niet lukte dat bracht me op de been en tot besef dat ik geen losec gebrukte maar ook mijn hartmedicatie niet. Toen ik mijn losec weer opstartte werd ik allengs beter, ik had maag, misselijkheid braak en slokdarmklachten, wat allengs erger werd omdat ik zieker werd en de losec daardoor vergat. ik was vd werled gewoon en mijn huisdokter stond NERGENS bij stil, niet eens dat ik bijna uitdroogde dacht ook niet voor mij om mijn medicatie in te nemen het was een barre tijd maar weet zeker dat toen ik weer regelmatig mijn losec nam ik uiteindelijk beter werd . schrik nu wel erg van astma en zuurbranden want ik heb het intussen allebei… heel vreemd en heel beangstigend.

Laat een reactie achter