Het verouderingsproces

Onderwerp uit hoofdstuk 1.8 De ouderen

Het verouderingsproces begint reeds op het moment dat iemand geboren wordt, en gaat onverminderd door. Maar op vijfenzestigjarige leeftijd verschillen mensen erg van elkaar wat betreft hoe oud hun lichaam er uitziet, en in welke mate ze veranderd zijn. Er zijn vijfenzestigjarigen die er uitzien als vijfenveertigjarigen, en vijfenzestigjarigen die er uitzien als vijfentachtigjarigen.

Deze verschillen zijn een gevolg van verschillen in hun erfelijke aanleg, van de ziekten die ze hebben doorgemaakt, van de manier waarop ze geleefd hebben met inbegrip van hun voedingsgewoonten, van hun lichamelijke activiteiten en van de zorgen die ze gehad hebben.

Het is niet mogelijk te voorspellen wat er met u zal gebeuren tussen uw zestigste en zeventigste, of tussen uw zeventigste en tachtigste levensjaar, omdat u anders bent dan uw ouders, kinderen en buren, kortom anders dan ieder ander. Daar staat tegenover dat het wel mogelijk is een beschrijving te geven van de doorsnee menselijke levensduur door statistieken te raadplegen die betrekking hebben op oudere mensen. Daaraan is dit gedeelte gewijd, alsmede aan de typische lichamelijke veranderingen die in deze levensfase te verwachten zijn. Afsluitend wordt er aandacht besteed aan de zelfstandigheid van de oudere mens en nagegaan hoe deze in stand gehouden kan worden zodat lichaam en geest zo lang mogelijk gezond zullen blijven.Het verouderingsproces

Laat een reactie achter