Gezond lichaamsgewicht

Onderwerp uit hoofdstuk 5.1 Voeding

Hoeveel weegt u? Hoeveel zou u willen wegen? Hoeveel zou u moeten wegen? Vragen waarop jammer genoeg geen eenduidig antwoord te geven is. U dient bij de beoordeling van uw lichaamsgewicht ook rekening te houden met uw lichaamssamenstelling en gezondheidstoestand. In het kader ’Hoeveel mag u wegen’ vindt u nadere informatie.

Appel- versus peermodel. De manier waarop een overmaat aan vet over uw lichaam is verdeeld, kan een risico vormen voor uw gezondheid. Vetopslag rond de buik (appelmodel) geeft een hoger risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, beroerte en diabetes. Daarentegen leidt vetopslag rond de heupen en dijen (peermodel) niet tot grotere gezondheidsrisico’s dan bij mensen met een normaal lichaamsgewicht.

Een blik in de spiegel vertelt u wellicht of uw lichaam een appel- of peermodel heeft. Een meting om te kunnen beoordelen of u tot het appel- of peertypemodel behoort, is het vaststellen van uw verhouding tussen middel- en heupomtrek. Meet uw middelomtrek ter hoogte van de navel terwijl u ontspannen staat zonder uw buik in te houden. Meet uw heupomtrek over uw billen op het punt met de grootste omtrek. Deel nu het aantal centimeters van uw middelomtrek door het aantal centimeters gemeten bij de heupomtrek. Heeft u als vrouw een hogere waarde dan 0.80, of als man een hogere waarde dan 0.95, dan heeft uw lichaam het appelmodel en loopt u een groter risico op het ontwikkelen van aandoeningen als hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. De verdeling van vet over het lichaam is grotendeels erfelijkheidsafhankelijk, echter de hoeveelheid is afhankelijk van uw eetgewoonten en lichaamsbeweging. Probeer een lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling te bereiken en te handhaven waarbij u zo weinig mogelijk gewichtgerelateerde gezondheidsrisico’s loopt.

Gezondheidstoestand. Sommige medische aandoeningen zoals diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en beroerte houden verband met het lichaamsgewicht. Wanneer een verlaging van uw lichaamsgewicht met enkele kilo’s uw gezondheidstoestand reeds verbetert, dan is het streven naar een lager lichaamsgewicht binnen de aangegeven grenzen, voor u veel meer van belang dan voor een persoon zonder medische problemen.

Wat is het juiste gewicht voor u? Gezondheidsexperts zijn het erover eens dat op deze vraag geen eenduidig antwoord gegeven kan worden. Er zijn meer resultaten van wetenschappelijk onderzoek nodig om de relatie tussen overgewicht en ziekte en dood nog beter te kunnen beoordelen. Echter het gebruik van de lengte-gewichttabel (QI) en het meten van de verhouding middelheupomtrek zijn populaire methoden om een idee te verschaffen over de hoedanigheid van de lichaamssamenstelling en het lichaamsgewicht.

Beschouw uw gezondheidstoestand. Ondanks de getallen in de tabellen, is het misschien niet noodzakelijk uw lichaamsgewicht te verlagen. Dit geldt indien u in een algemeen goede gezondheidstoestand verkeert, u zich vitaal voelt, normale bloedwaarden heeft voor glucose (suiker), triglyceriden (vetten) en cholesterol en tevens een normale bloeddruk heeft.

Uiteindelijk is het beste lichaamsgewicht wellicht het gewicht dat u kunt bereiken en vasthouden door gezonde eetgewoonten en een goede mate van activiteit. Ontwikkel een gezonde levensstijl en vergroot daarmee de kansen op het behouden van een gezond lichaamsgewicht. 

Laat een reactie achter