Archive for the '1.8 De ouderen' Category

Het verouderingsproces

Het verouderingsproces begint reeds op het moment dat iemand geboren wordt, en gaat onverminderd door. Maar op vijfenzestigjarige leeftijd verschillen mensen erg van elkaar wat betreft hoe oud hun lichaam er uitziet, en in welke mate ze veranderd zijn. Er zijn vijfenzestigjarigen die er uitzien als vijfenveertigjarigen, en vijfenzestigjarigen die er uitzien als vijfentachtigjarigen. Deze [...]

Statistische gegevens over ouder worden

Er zijn altijd oude mensen geweest. Dat is bekend zowel uit geschriften als uit skeletresten uit de oudheid. Tot betrekkelijk kortgeleden waren er echter nog niet zo heel veel oude mensen. Ziekten grepen om zich heen en eisten hun tol, de geneeskunst was primitief en de voeding was slecht, zodat heel wat mensen niet eens [...]

Lichamelijke veranderingen bij ouderen

Zoals het oude gezegde is: “je bent zo jong als je je voelt” daar zit een grote kern van waarheid in. Indien mensen ouder worden en ze hebben verder geen ernstige ziekten of andere problemen, dan ’voelen’ ze zich net zoals toen ze nog jong waren. Want het wezen van een mens is niet verandert, [...]

Verlies van zelfstandigheid

Eén van de akeligste veranderingen waar mensen op oudere leeftijd mee te maken kunnen krijgen is het moeten opgeven van hun zelfstandigheid. Gelukkig overkomt dat lang niet iedereen. Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland ongeveer 97 procent van de ouderen tot hun vijfenzeventigste jaar zelfstandig woont. Van de ouderen tussen de 75 en 85 [...]

Succesvol ouder worden

Wat is succesvol ouder worden? Deze vraag is nooit eerder zo belangrijk geweest, want nooit eerder in de geschiedenis werden zoveel mensen zo oud. Ouder worden is niet hetzelfde als metpensioen gaan of het bereiken van een be-paalde chronologische leeftijd, zoals 65 jaar. Het is een proces dat het hele leven duurt. De mensen die [...]

Lichaamsbeweging voor ouderen

Denk niet dat u na uw 65ste invalide bent geworden. Kwalen en pijntjes horen erbij maar uw latere jaren kunnen de meest plezierige en werkzame van uw leven zijn. Probeer alles uit het leven te halen door zo goed mogelijk in conditie te blijven. Door regelmatig met mate aan lichaamsbeweging te doen kunt u gezonder [...]

Vergeetachtigheid

Bent u regelmatig uw autosleutels kwijt of vergeet u vaak hoe laat u met iemand hebt afgesproken? Zijn lijstjes een onmisbaar on derdeel van uw dagelijks leven geworden? Het geheugen bestaat uit drie categorieën: Inprenting: een telefoonummer opzoeken en het lang genoeg onthouden om het te kunnen draaien. Korte-termijngeheugen: wat u vanochtend gegeten hebt of [...]

Achteruitgang van het zien

Symptomen, klachten en verschijnselen Moeite om voorwerpen scherp te zien. Wazig zien in het centrale deel van het gezichtsveld. Vertroebeling van de beelden bij het zien met een of met beide ogen. Dubbelzien. Problemen met autorijden in het donker door verblinding door tegenliggers. Evenals de overige delen van het lichaam worden ook de ogen ouder. [...]

Incontinentie

Doorgaans wordt incontinentie op iedere leeftijd veroorzaakt door een onderliggende ziekte of kwaal, ongeacht of het om urine, ontlasting of beide gaat. Oudere mensen krijgen eerder last van incontinentie dan jongere mensen. Naarmate u ouder wordt, werken de spieren en banden die het urineren en de stoelgang beheersen wat minder doelmatig en raken derhalve gemakkelijker [...]

Afname van mobiliteit

Er is een gezegde: “Zodra je op jaren bent, begin je haast te maken”. Helaas, tenminste wat lichamelijke beweeglijkheid betreft, is dit zelden waar. Spieren, pezen en gewrichten verliezen meestal een deel van hun kracht en hun aanpassingsvermogen, en de ‘krachtcentrale’ die voor de energie van het lichaam zorgt, brandt op een wat lager pitje. [...]

Obstipatie

Symptomen, klachten en verschijnselen Harde en af en toe pijnlijke stoelgang. Minder vaak een stoelgang. Problemen om de ontlasting kwijt te raken. Veel mensen spreken van obstipatie wanneer ze niet tenminste eenmaal per dag naar de w.c. gaan. Dat is een verkeerde op vatting. Het normale patroon van de stoelgang verschilt sterk van mens tot [...]

Verlies van seksuele interesse

Symptomen, klachten en verschijnselen Minder seksuele verlangens. Afwezigheid van seksuele verlangens. Problemen met de seksuele prestaties (zoals impotentie of pijnlijke geslachtsgemeenschap). Er was een tijd dat seks na een leeftijd van 70 jaar eenvoudigweg niet bestond; tenminste, het was een onderwerp dat niet bespreekbaar was. Tegenwoordig ziet men in dat geslachtsgemeenschap het hele leven lang [...]

Achteruitgang van het horen

Symptomen, klachten en verschijnselen: De toenemende problemen om alles goed te kunnen verstaan. De problemen om een gesprek te volgen, indien er op de achtergrond andere geluiden aanwezig zijn. Ofschoon sommige mensen hun gehele leven een goed gehoor hebben, verliezen er van de meeste mensen al iets van hun gehoorscherpte na hun twintigste levensjaar. Dat gewoonlijke [...]

Verandering van de stem

Iemands stem kan veranderen door de karakteristieke klank. Er kunnen drie oorzaken zijn waardoor er een verandering van de klank van een stem plaatsvindt en dat zijn een keelontsteking, keelkanker en een beroerte. Heesheid wordt soms door keelontsteking veroorzaakt. Maar daar is vaak geen behandeling voor nodig om dit te genezen. Indien een persoon heel [...]

Depressie

Symptomen, klachten en verschijnselen Verlies van interesse of plezier in de dagelijkse bezigheden. Somber zijn of terneergeslagen. Slechte eetlust. Slaapstoornissen. Verlies van energie, zich moe voelen. Soms krijgen mensen een depressie ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen zoals het verlies van een levenspartner of een goede vriend of doordat het verloop van een ziekte een verkeerde [...]

Huidproblemen

U wordt geboren in een klein lichaam. Er is niets aan de hand, alles werkt nog honderd procent en alles zit nog strak. In de loop van de jaren verandert dit langzaam. Misschien merkt u nog niets de eerste dertig, veertig jaar, maar daarna kan heus wat veranderen. Zeker als u nog wat ouder wordt [...]

Het steunapparaat van de bekkenorganen bij de vrouw

Wanneer vrouwen ouder worden kunnen de ophangbanden van de bekkenorganen slapper worden. Dit is vooral het geval bij vrouwen die kinderen gebaard hebben. Door een zwangerschap, vooral door herhaalde zwangerschappen, kunnen ook de steungevende spieren en banden van de buikwand slapper worden. De resultaten hiervan worden in het latere leven zichtbaar. Bovendien wordt het hele [...]

Thuiszorg

Er zijn veel maatschappelijke gezondheidsdiensten die thuisverpleging aanbieden. Dan komt er een ziekenverzorgster of een wijkverpleger bij u thuis en geeft u de verzorging die u nodig heeft. Die dienstverlening kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van injecties, het verwisselen van verbanden of wasbeurten geven aan patiënten die bedlegerig zijn. Ook zijn er  dienstverlenende bedrijven [...]

Dagopvang voor ouderen

Er bestaan in een aantal gemeenten de mogelijkheid voor dagopvang of er wordt daar mee geëxperimenteerd. De ouderen die hun zelfstandigheid dreigen te verliezen, worden dan opgevangen gedurende de dag. Het is mogelijk om het vervoer naar zo’n dagverblijf te regelen en mede afhankelijk van de mogelijkheden, kunnen de ouderen er dan een deel van [...]

Kortdurende opname

Mensen die voor een beperkte tijd medische hulp of verpleging nodig hebben kunnen soms voor kortere tijd in een verpleeghuis of verzorgingstehuis worden opgenomen. Kortdurende opname vindt vaak plaats wanneer iemand onvoldoende hersteld is van een operatie of ziekenhuisverblijf en nog een aantal weken nodig heeft om volledig op krachten te komen. Ook alleenstaande ouderen [...]

Maaltijdservice

Hebt u nog een oma of opa of misschien wel uw ouders? De oudere mensen die achter het raam zitten. Kinderen of kleinkinderen hebben te weinig tijd en zien hun ouders op grootouders misschien maar één keer per week en soms zelfs minder. Wie denkt dan aan deze oudere mensen? Dat is misschien een goede [...]

Verpleeghuizen en verzorgtehuizen

Een verpleeghuis is een instelling van gezondheidszorg. Verpleeghuispatiënten hebben ernstige lichamelijke en/of geestelijke klachten die intensieve aandacht vragen en een langer durende behandeling door de in het verpleeghuis aanwezige deskundigen. Meestal zijn zelfs verschillende deskundigen tegelijk nodig. Iemand wordt dus niet opgenomen omdat hij oud is en niet meer zijn eigen boodschappen kan doen of [...]