Archive for the '1.7 Middelbare leeftijd' Category

Waarom noemen we het middelbare leeftijd?

Voor sommigen heeft de term ’middelbare leeftijd’ een negatieve betekenis. In onze op de jeugd gerichte cultuur wordt iemand van middelbare leeftijd soms gezien als iemand die zijn beste jaren al gehad heeft. Dat is natuurlijk niet waar. Voor de meeste mensen is de middelbare leeftijd de meest productieve en vruchtbare periode van hun leven. [...]

Het leven op middelbare leeftijd

In de middelste periode van een mensenleven vinden vele veranderingen plaats. Kinderen worden volwassen en kunnen het huis uit gaan. Huismoeders zoeken een baan buitenshuis of keren terug naar hun vroegere werkkring. Sommige mensen veranderen van baan. Anderen denken al aan hun pensioen of gaan met vervroegd pensioen. Echtscheiding komt op middelbare leeftijd vaak voor, [...]

Het gezinsleven

De middelbare leeftijd is een levensfase waarin de gezinsomstandigheden zich wijzigen. De kinderen die zoveel ouderlijke aandacht vroegen, zijn uit huis gegaan om elders te gaan studeren of om een eigen leven te gaan beginnen. Hoewel ze niet typerend zijn voor deze periode, komen er nu meer veranderingen voor in de relatie met de levenspartner [...]

Werken

Op middelbare leeftijd kunnen zich gunstige mogelijkheden voordoen om van werkkring te veranderen of promotie te maken. U kunt het gevoel hebben dat uw werkkring niet langer de voldoening schenkt van voorheen. Omdat een totale ommekeer niet haalbaar zal zijn, is het misschien verstandig om eens precies na te gaan hoe het er voor staat [...]

Depressie

De meeste mensen hebben er wel eens last van; een verlies aan levenslust of een terneergeslagen stemming. Dit kan zich uiten in een gevoel van droefheid bij een bepaalde gebeurtenis of een terugslag in zijn leven, of een algemeen gevoel van onbehagen waar geen speciale reden voor is. In de meeste van de gevallen gaat [...]

Midlife crisis

Wat houdt een midlife-crisis in? Krijgt iedereen er last van? Is het mogelijk er zonder schade uit te komen of kan iemand zelfs beter af zijn na die tijd? De midlife-crisis is een even verwarrend als normaal verschijnsel. De kindertijd is een voorbereidingsperiode op het volwassen zijn. Jonge volwassenen zoeken hun eigen manier om door [...]

Lichamelijke veroudering

Een mensenleven kent een einde. De bovengrens ligt rond de 100 jaar; slechts weinig mensen leven langer dan een eeuw. Jarenlang hebben geleerden zich afgevraagd waarom iemand veroudert. Sommige cellen in het lichaam worden voortdurend vervangen door nieuwe, maar andere niet. Men heeft wel gedacht aan het bestaan van een ’biologische klok’ die specifiek voor [...]

Hart en bloedvaten

Naarmate u ouder wordt veranderen het hart en de bloedvaten, zelfs zonder enig ziekteproces. De hartspier wordt minder elastisch en de stofwisselingsprocessen leveren geleidelijk iets minder energie dan het hart nodig heeft. De pompwerking van het hart is daardoor minder efficiënt en de hartspier moet zich meer inspannen om dezelfde hoeveelheid werk te verzetten. De [...]

Het spijsverteringsstelsel

Bij het ouder worden vinden er verscheidene, bijna onmerkbare, veranderingen plaats in het spijsverteringskanaal. Meestal merkt u deze niet op voor u de middelbare leeftijd gepasseerd bent. De slikbewegingen van de slokdarm gaan iets trager, maar deze verandering is eigenlijk te gering om te worden opgemerkt. Hetzelfde geldt voor de bewegingen die het opgenomen voedsel [...]

Botten en gewrichten

Hoewel we geneigd zijn te denken dat botten hard en onbuigzaam zijn en niet veranderen, vernieuwt levend bot zich doorlopend en past het zich steeds weer aan aan de eisen die eraan gesteld worden. Een voorbeeld: iemand die zwaar lichamelijk werk verricht met zijn armen zal niet alleen dikkere en sterkere armspieren krijgen dan iemand [...]

Huid en haren

Naarmate u ouder wordt, verliest het grootste orgaan van het lichaam, de huid, iets van zijn elasticiteit en van zijn natuurlijke vochtigheid. De huid wordt iets dunner en begint rimpels te vormen die op hoge leeftijd op sommige plaatsen als diepe groeven en plooien zichtbaar zijn. Op middelbare leeftijd beginnen bepaalde delen van de huid [...]

Menopauze

Menopauze betekent letterlijk “stoppen van de menstruatie”. (Het woord menopauze is afgeleid van de Griekse woorden men voor maandelijks en pausis voor ophouden.) Het woord menopauze beschrijft niet wat er met het vrouwelijke lichaam gebeurd wanneer de functie van de eierstokken en de hormoonproductie achteruit gaan en het lichaam zich begint aan te passen. Wat [...]

De overgangsjaren van de man

Bij de man is er geen met de menopauze van de vrouw vergelijkbare periode. Met het ouder worden neemt de productie van testosteron (een mannelijk hormoon) geleidelijk af, maar houdt niet geheel op. Wanneer een man geen ziekte heeft, blijft hij zaad produceren en behoudt hij zijn seksuele potentie tot hij ver in de tachtig [...]

Veranderingen ten gevolge van ziekte of invaliditeit

Of u nu gezond, ziek of invalide bent, u hebt uw eigen seksuele identiteit en het verlangen daar uiting aan te geven. Toch kunnen ziekte en invaliditeit invloed hebben op de manier waarop u in seksueel opzicht op een ander reageert. Een aantal medische problemen die invloed kunnen hebben op uw seksleven wordt hieronder besproken. [...]