Archive for the '1.4 Schoolgaand kind' Category

De schooljaren

In de schooltijd (leeftijd tussen de 6 en 13 jaar) zal uw kind steeds meer zijn belevingsomgeving zien groeien. Medeleerlingen, leraren en leraressen krijgen meer invloed als uw kind steeds meer van het gezin onafhankelijk wordt. Er zullen nieuwe relaties buiten het eigen gezin gaan voortkomen. In het zesde jaar van uw kind, is dit [...]

Normale groei en ontwikkeling

De groei en ontwikkelingen van het schoolgaande kind verlopen vooral in de eerste schooljaren erg geleidelijk aan, dit is precies het tegenovergestelde van de snelle groei en gewichtstoename die zich voordeed gedurende de kleuterperiode. Wanneer het kind in de basisschoolleeftijd zit, zie je een vaste groeisnelheid van 5 tot 7 centimeter per jaar. Daarna zakt [...]

Groeipijnen.

Er zijn veel kinderen die in de schoolleeftijd klachten hebben en dan met name in de laatste jaren van deze periode. Dit is ook de periode waarin vaak de groeispurt plaatsvindt, deze klachten die hiermee gepaard gaan, gaan dan over betrekkelijk hevige, terugkomende pijn in de ledematen. Die pijnen kunnen vaak op elk moment optreden, [...]

Terugkerende hoofdpijn

Hoewel terugkomende hoofdpijn een vaak voorkomend en normaal gesproken niet ernstig probleem is, in de latere kinderjaren en ook tijdens de puberteit, kan een schoolgaand kind dat er over klaagt frequente aanvallen van hoofdpijn misschien toch last hebben van een ernstige ziekte. Wat niet gelijk wil zeggen dat als een zevenjarige klaagt over hoofdpijn gedurende [...]

Terugkerende buikpijn

Bij kinderen komt buikpijn komt vaak voor. Meestal is de pijn toch het gevolg na het eten van verkeerd voedsel of is dit het begin van een aanval van een maag-darmvirus. Sommige kinderen klagen echter over steeds terugkomende buikpijn. Die kinderen kunnen ook diarree bij hun buikpijn hebben, die steeds voortduurt of met tussenpozen optreedt. [...]

De zorg voor een ziek kind

Ofschoon de symptomen van een ziekte bij kinderen zeer verontrustend kunnen zijn, bijvoorbeeld hoge koorts, worden ze toch vaak sneller en gemakkelijker dan ouderen. Maar zieke kinderen hebben echter wel vak meer aandacht en geruststelling nodig dan de zieke ouderen, dit zorgt ervoor dat verzorging van uw zieke kind misschien wel korter duurt, maar dus [...]

Vetzucht

In de westelijke wereld is een toenemend aantal kinderen met overgewicht. Als een kind te zwaar is kan dat verschillende gevolgen voor het kind hebben. Omdat leeftijdgenoten een kind met overgewicht soms belachelijk maken, kan het kind psychische spanningen krijgen en kan het moeilijkheden in de omgang met andere kinderen krijgen. Er kunnen ook op [...]

Normale psychosociale ontwikkeling

Voor het eerst naar de ’grote’ school gaan is best een beetje eng, maar het is voor de meeste kinderen ook een reden om trots op zichzelf te zijn. Op school wordt van uw kind verwacht dat hij onderwijs volgt en zich sociaal gedraagt. Het kan een hele uitdaging zijn aan deze verwachtingen te voldoen. [...]

Relatieproblemen met broers, zussen en leeftijdsgenoten

Kinderen leren veel van hun broers, zussen en andere leeftijdgenoten. Zo steken ze heel wat op betreft rivaliteit, samenwerking, aanpassing en onafhankelijkheid. Broers, zussen en leeftijdgenoten spelen daarom een belangrijke rol bij de integratie van een kind in de samenleving. Kinderen hebben vaak meer invloed op elkaar dan dat volwassenen op een kind hebben. Dit [...]

Schoolkinderen en seksualiteit

Tijdens de schooljaren krijgt de seksualiteit bij het kind steeds duidelijker vorm. Dit proces vormt een wezenlijk onderdeel van een grotere taak van het kind: ontdekken en bepalen wie hij is. Kinderen kunnen al voordat deze fase voorbij is hun eerste verkenningspogingen doen op het terrein van seksuele activiteit. Daarom is dit een geschikte leeftijd [...]

Ziekte en ziekenhuisopname

De schooljaren zijn een geschikte tijd om een kind te leren hoe hij zich kan voelen en te bevorderen dat hij een positief gevoel over zijn eigen lichaam krijgt. Natuurlijk zult u wanneer uw kind ooit ziek wordt, het hem zo aangenaam mogelijk willen maken. U moet er echter voor oppassen dat uw kind daarin [...]

Leerstoornissen

Kinderen kunnen een gewoon of hoog IQ hebben en toch moeite hebben met leren. Kenmerkende leerstoornissen berusten vaak niet op abnormaliteit van het gezichtsvermogen of van het gehoor, of het tekort aan verstandelijke vermogens of op emotionele spanningen.. Kenmerkende leerstoornissen zijn stoornissen in de psychische methoden die zich bij het onder woorden brengen (cognitie) of [...]

Dyslexie

Symptomen, klachten en verschijnselen Onvermogen gedrukte letters en woorden te herkennen. Leesvaardigheid ver onder het niveau van de leeftijd van het kind. Dyslexie is een specifieke leesstoornis die vroeger ook wel lees- of woordblindheid genoemd werd. Het is de meest voorkomende leerstoornis en komt voor bij kinderen met een normaal gezichtsvermogen en normale intelligentie. Het [...]

Spraakstoornis.

Symptomen, verschijnselen en klachten Onvermogen spraakklanken op een goede manier gebruiken. Spraak die verward of moeilijk verstaanbaar is. Langzame ontwikkeling van de spraak. Stotteren. De kritische fase voor de ontwikkeling van taal en spraak bij een kind ligt ongeveer in de leeftijdsfase tussen de zes maanden en 2 jaar, maar het zo nu en dan [...]

Concentratiestoornis

Symptomen, klachten en verschijnselen Slecht de aandacht bij iets kunnen houden. Erg snel afgeleid zijn. Niet kunnen ’organiseren’; niet ordelijk kunnen zijn. Impulsiviteit. Rusteloosheid en hyperactiviteit. Om te kunnen leren moet een kind aandacht opbrengen en zich kunnen herinneren wat er in de voorgaande lessen gezegd is. Veel impressies, geluiden, herinneringen en andere prikkels eisen [...]

Schoolfobie

Symptomen, klachten en verschijnselen Niet naar school willen gaan. Pijn in de en soms ook koorts die daags voor of op de ochtend dat de school begint optreedt. De ziekte verergert of houdt aan in plaats van na een dag of twee weg te gaan. Voor de pijn wordt verder geen lichamelijke oorzaak gevonden. Een [...]

Afwijking van de borsten

Een ander woord voor het begin van de borstontwikkeling bij meisjes is thelarche. Thelarche is het eerste teken van het begin van de puberteit. De eerste zes maanden kan het enige teken dat op de puberteit wijst de borstontwikkeling zijn. Het kan voorkomen dat de ene borst eerder tot ontwikkeling komt dan de andere of [...]

Vaginale bloedingen

In de laatste jaren van de basisschool, wanneer de eerste menstruatie wordt verwacht kan het voorkomen dat een meisje opeens bloed verliest uit de vagina. Indien dit gebeurt kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. De huisarts zal kijken waardoor de bloeding precies veroorzaakt wordt. Vaak is de oorzaak toch niet de eerste [...]

Adrenarche

Adrenarche duidt op een toenemende activiteit van de bijnieren. Vroegtijdige adrenarche treedt meestal op bij meisjes tussen de 5 en 8 jaar en gaat vaak vergezeld van een kortdurende versnelling van de groei. De oksels kunnen gaan zweten en behaard worden. Ook schaamhaar kan zich ontwikkelen (pubarche). De arts zal onderzoeken of het meisje een [...]

Voortijdige pubertijd

Bij meisjes komt voortijdige puberteit (vroegrijpheid), pubertas praecox (grieks) veel vaker voor dan bij jongens. Omdat het bij de meisjes op elk moment voor de leeftijd van 8 jaar kan beginnen. Het heeft verder de ontwikkeling van de gewone puberteit maar begint vroeger dan gewoonlijk. Evenals bij de gewone puberteit (en normaal ook bij de [...]

Genitale infecties bij jonge meisjes

Infecties van de geslachtsorganen (genitale infecties) kunnen bij meisjes niet alleen na de puberteit, maar ook ervoor optreden. Normaal gesproken zijn geen goede gewoonten bij het naar het toilet en baden vaak de oorzaak hiervan. Wanneer een jong meisje misschien haar geslachtsorganen niet behoorlijk wast. Of wanneer ze van achteren naar voren veegt nadat ze [...]