Archive for the '1.3 De peuter en kleuter' Category

Tekenen van ziekte

De meeste ouders die zullen bevestigen dat kleuters veelvuldig ziek zijn. Soms zijn er maanden waarin u vast lijkt te zitten in een draaideur tussen uw huis en de spreekkamer van uw huisarts. Uw kind is nog niet helemaal van een oorontsteking genezen, of uw kind heeft alweer een verkoudheid te pakken. En voor u [...]

Verkouden

Bij kinderen is de gewone verkoudheid één van de meest voorkomende aandoeningen. Elk jaar hebben kleuters in feite gemiddeld vijf tot acht infecties, meestal vroeg in september, laat in januari of laat in april, tijdens de piektijden van verkoudheid Als uw kind steeds een verstopt hoofd heeft, niest, en zelfs koorts lijkt te hebben en [...]

Obstipatie en diarree

De ouders van jonge kinderen zijn dikwijls erg bezorgd over de stoelgang van hun kind. Indien het kind één dag overslaat, denken ze al dat hij verstopt is. Of indien de ontlasting wat aan de dunne kant is, denken ze al dat het kind last van diarree heeft. Hieronder worden de symptomen van obstipatie en [...]

Zindelijk maken

Het kan een moeilijke periode in het leven zijn van zowel het kind als de ouders wanneer u uw kind zindelijk probeert te maken. Of het mogelijk is, de juiste aanpak, simpelweg het zal een mijlpaal zijn in een reeks van velen. De meeste ouders, stellen als eerste de vraag:  “Wanneer is het de beste [...]

Tanden krijgen.

Tandjes krijgen houdt in het doorbreken van de eerste tandjes bij een kind. Over het algemeen gebeurt dit wanneer het kind tussen de vijf en twaalf maanden oud is. Het kan ook zijn dat het kind eerder of later zijn tandjes krijgt. Heel soms komt het zelfs voor (bij 1 op de 2000) dat het [...]

Inslikken van voorwerpen.

Kleine kinderen gaan graag op ontdekkingsreis en zullen op deze reis er ook niet voor terugdeinzen om voorwerpen zoals bijvoorbeeld een neus van een knuffeldier, een stukje speelgoed, een muntstuk of een pareltje in te slikken. Maar niet alleen voorwerpen kunnen een gevaar opleveren bij het inslikken. Grote stukken eten kunnen ook gemakkelijk blijven steken [...]

Oogproblemen

De peuter- en kleuterperiode, dus wanneer uw kind zo’n drie á vier jaar oud is, is een hele  belangrijke periode om oogafwijkingen te ontdekken en ze vervolgens succesvol te kunnen behandelen. Er zijn verschillende oogafwijkingen zoals; scheelzien, loensen en strabisme. Bij allemaal kijken de ogen niet in dezelfde richting. Er zij twee verschillende soorten scheelzien, [...]

Slaapstoornissen

Slaapperikelen die bij peuters veel voorkomen zijn zoal; onbedwingbaar huilen als het tijd is om naar bed te gaan, ’s nachts vaak wakker worden en uit bed komen om proberen bij de ouders in bed te kruipen. Bij ouders is dit een veel gehoorde klacht dat het kind zulke slaapproblemen heeft. Of het nu een [...]

Angsten en fobieen

Naarmate uw kind steeds ouder wordt, is het niet te vermijden dat uw kind bepaalde angsten zal krijgen, in de loop van de tijd zullen deze angsten wel veranderen, doordat zij gaan beseffen dat er verschil bestaat tussen de werkelijkheid en de door hun zelf opgeroepen gedachten. Het is gewoon dat uw kind last heeft [...]

Driftbuien en adem inhouden

Er zijn maar weinig kinderen die zonder driftbuien door de kleuterjaren heen komen. In de leeftijd tussen 18 maanden en 3 jaar, is er het negativisme. ’Nee’ (ook al betekent het ’ja’) blijkt het meest favoriete woord van je kind te zijn. Alles wat u doet, schijnt soms hoe stom het ook is, je kind [...]

Lopen en vallen

De vraag:  “Wanneer gaat mijn baby lopen?” wordt veelvuldig gesteld. Het is niet mogelijk om op deze vraag een passend antwoord te geven. Ieder kind is verschillend, het ene kind kan al met 9 maanden lopen en een ander kind is al tevreden als het met 14 maanden kruipt. Het is een enig gezicht om [...]

Ontwikkelen van spraak en taal

De ontwikkeling bij uw kind van spraak en taal begint bijna onmiddelijk na zijn intrede in deze wereld en is voor de leeftijd van een jaar 6 of  7 nog niet voltooid. Deze ontwikkeling vindt in fasen plaats. U moet zich wel bedenken dat er nogal aanzienlijke variaties van kind tot kind zijn, dat kan [...]

Urineweginfecties

Er treedt een urineweginfectie op wanneer bacteriën via de urinebuis (de urethra, het kanaal dat van de blaas naar de buitenkant van het lichaam loopt) de blaas binnendringen. Gewoonlijk worden deze bacteriën uit de blaas gespoeld tijdens het plassen. De urine heeft zelf eigenschappen die de groei van de bacteriën remt.. Toch zijn er echter [...]

Orthopedische problemen

Afgezien van een botbreuk van tijd tot tijd of een spierverrekking zullen de meeste kinderen geen ernstige problemen hebben met hun bewegingsapparaat: de spieren, botten en gewrichten. Toch kunnen er in de kleuterleeftijd verschillen in groeipatronen optreden. Platvoeten of een naar binnen gedraaide voorvoet, O-benen en X-benen zijn stadia die de meeste kinderen doorlopen als [...]

Platvoeten

Platvoeten. Uw kind heeft platvoeten als de voetbogen niet zichtbaar zijn. Er is geen reden om bezorgd te zijn over de platvoeten van zuigelingen, bij wie het babyvet de voeten altijd plat doet lijken. Indien echter de bogen tegen de leeftijd van 5 jaar nog niet zichtbaar zijn, heeft het kind waarschijnlijk echte platvoeten, die [...]

Naar binnen gerichte voorvoet

Naar binnen gerichte voorvoet. De meeste pasgeborenen hebben de voorvoet enigszins naar binnen staan, een overblijfsel van de foetale houding in de baarmoeder. Ze slapen gewoonlijk met de tenen naar binnen gericht. Als ze beginnen te lopen staan de voeten dan ook naar binnen voor een beter evenwicht en als tegengewicht voor afwijkingen zoals platvoeten, o-benen, [...]

X-benen

X-benen. Als een kind met x-benen rechtop staat, raken de knieën elkaar maar de enkels niet. X-benen komen vaker voor bij meisjes dan bij jongens, deels vanwege hun wijdere bekken. Ze komen ook vaak voor bij te zware kinderen bij wie de botten en gewrichten nog in ontwikkeling zijn, het extra gewicht moeten dragen. X-benen [...]

O-benen

O-benen. Van O-benen is sprake, wanneer de enkels elkaar raken maar de gestrekte knieën niet. De benen zijn bij de geboorte gewoonlijk gebogen omdat de foetus in de krappe ruimte van de baarmoeder met over elkaar geslagen benen ligt. De benen blijven veelal gebogen tot de leeftijd van 2 jaar. Indien de benen dan nog [...]

Kindermishandeling

Sinds de jaren zeventig wordt kindermishandeling in toenemende mate als een probleem onderkend en steeds meer gevallen worden gemeld. Omdat kindermishandeling plaats vindt in de verborgenheid van het gezin en het moeilijk is inlichtingen hierover in te winnen, zijn deze aantallen waarschijnlijk nog maar een topje van de ijsberg. Wel heeft de campagne ’Over sommige [...]

Voorkomen van besmetting binnen het gezin

Ouders die nog een jong kind hebben, zullen merken dat er wat meer virale infecties en andere verkoudheden voorkomen. Vooral ook het feit van de grote hoeveelheid dat de jonge kinderen deze ziektes oplopen en de meerdere keren het besmettelijkheid is, is dat ook niet gek. De infecties waardoor ons gezin in de samenleving het [...]

Voorkomen van luiereczeem

Bijna elk kind heeft wel eens last van luiereczeem, ook wel luieruitslag genoemd. Luiereczeem ontstaat vaak in de huidplooien, doordat de huid van uw kind langdurig met vocht (urine), irriterende stoffen uit de ontlasting, ammoniak, spijsverteringsenzymen en bacteriën in contact is. Hieronder volgend een aantal maatregelen die het risico op het ontstaan van luiereczeem kunnen [...]

Veiligheid in huis en bij het spelen

Ongelukken vormen de voornaamste doodsoorzaak bij jonge kinderen. Kleuters, vooral die tussen de 2 en 3 jaar, zijn bijzonder kwetsbaar voor ongevallen in huis, die vaak een fatale afloop blijken te hebben. Ook al hebt u bepaalde voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw baby te verzekeren, zodra de baby gaat lopen moet veiligheid toch [...]

Veiligheid in de auto

In de auto moet de kleuter vastgegespt zitten in een goed kinderzitje. Het gebruik van een autozitje voor het vervoer van een kind is wettelijk verplicht. Als het kind daarvoor te groot geworden is, is een gordelkussen een prima oplossing. Het gordelkussen, ook wel boosterseat of zittingverhoger genoemd, wordt samen met een autogordel gebruikt en [...]

Gebitsverzorging

Tachtig tot 90 procent van de gaatjes in het gebit kan worden voorkomen door een aantal maatregelen, zoals fluoridering van drinkwater, regelmatig borstelen en flossen, goede voeding, en regelmatige controle bij de tandarts. Sommige ouders denken dat bij een kind pas op een zekere leeftijd gebitshygiëne noodzakelijk wordt. Eigenlijk zou de dagelijkse verzorging van het [...]

Kinderdagverblijven

Voor ouders die beide buitenshuis werken is kinderopvang een belangrijk onderwerp. Omdat ook in ons land steeds meer moeders buitenshuis gaan werken, neemt de behoefte toe aan met name kinderdagverblijven voor hele en halve dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Deze dagverblijven behoren een goed verzorgings- en opvoedingsklimaat te bieden. [...]

De zorg voor het gehandicapte kind

De zorg voor het gehandicapte kind omvat een combinatie van steun van de kant van het gezin, maatschappelijke aanpassingen en onderwijsvoorzieningen, regelingen van materiële aard in huis en in de omgeving ter aanpassing aan de handicap, en vaak speciale medische zorg. Blijvende handicaps bij kinderen kunnen bestaan uit ernstige geestelijke achterstand, in het oog springende [...]

Psychosociale ontwikkeling van persoonlijkheid en gedrag

De ontwikkeling van het karakter van uw kind is even belangrijk als zijn lichamelijke ontwikkeling. Tijdens de kleuterjaren kunnen zich problemen voordoen die invloed hebben op de wijze waarop het kind zich tegenover u en anderen gedraagt. Soms zijn het ernstige problemen, zoals geestelijke achterstand en autisme. Andere problemen, zoals negativisme en jaloezie ten opzichte [...]

Normale ontwikkeling van het gedrag

Tijdens de vijf jaren die de peuterperiode beslaan, maakt het kind in zijn ontwikkeling veel veranderingen door. In de loop van deze paar jaren neemt de woordenschat van uw kind toe van enkele woorden tot honderden. Het kind zal met 1 jaar nauwelijks in staat zijn te lopen, maar kan met 5 jaar misschien al [...]

Negativisme

Tussen de leeftijd van 18 maanden en 3 jaar maken kinderen een periode door waarin ’nee’ hun favoriete woord is. Het doet er niet toe wat u tegen het kind zegt; meestal zal het beantwoord worden met een nadrukkelijk “nee”. “Wil je in het bad blijven?” vraagt u aan uw dochtertje. “Nee” is haar antwoord. [...]

Fantasie

Kleuters brengen een deel van hun leven door in een rijke fantasiewereld waar alles mogelijk is. Het spelen draait in deze jaren vaak om het doen-alsof. Soms is het moeilijk voor een kind zich te realiseren waar het doen-alsof ophoudt en de werkelijkheid begint. Zo kan uw driejarige u uitleggen dat hij uw fles parfum [...]

Problemen tussen kinderen in gezin

Weinig dingen zijn voor ouders zo irritant als het constante gekibbel tussen hun kinderen. Problemen tussen de kinderen in een gezin kunnen variëren van jaloezie van de peuter ten opzichte van de pasgeboren baby tot lijfelijke agressie en voortdurend ruzie maken. Ook al kunnen deze ruzies zelfs ouders die dingen gemakkelijk opnemen, doen wensen dat [...]

Duimen

Duimen komt bij zuigelingen veel voor. Slechts 6 procent van duim- of vingerzuigende baby’s blijft daarmee doorgaan na het eerste levensjaar en slechts 3 procent doet het nog na de tweede verjaardag. Tegen de tijd dat de meeste duimzuigers 4 zijn hebben ze deze gewoonte opgegeven, behalve wanneer dit punt een machtsstrijd tussen ouders en [...]

Vertraagde psychomotorische ontwikkeling

In de meeste gevallen verloopt de ontwikkeling van de beheersing van de fijne en grove motoriek probleemloos. Soms blijft een kind echter achter bij zijn leeftijdgenoten. De meeste kinderen beginnen bijvoorbeeld tussen de 12 en 15 maanden te lopen. Maar wat te denken van een kind dat met 20 maanden nog niet loopt? Kan er [...]

Leermoeilijkheden

Spraak-, gehoor-, en gezichtsproblemen kunnen een ongunstige invloed hebben op het vermogen van een kind om te leren. Vele daarvan kunnen met succes behandeld of tenminste verbeterd worden. Vroege ontdekking is daarbij een belangrijke factor. Een zintuiglijke stoornis die tijdens de kleuterjaren wordt ontdekt, kan vaak verholpen worden voordat de intellectuele ontwikkeling van een kind [...]

Geestelijke achterstand

Geestelijke achterstand kan variëren van een geringe traagheid waardoor het leren veel inspanning kost tot een ernstige achterstand die voortdurend toezicht vereist. Kinderen die een achterstand hebben in de geestelijke ontwikkeling zijn langzaam in het verwerven van motorische vaardigheden en taal. Ze missen de sociale vaardigheden en in hun gevoelsleven de rijpheid die bij hun [...]

Kleuters en seksualiteit

De kleuter heeft een natuurlijke seksuele nieuwsgierigheid die zich op allerlei manieren kan uiten. Vanaf de geboorte hebben jongetjes erecties en kan de vagina (schede) van een pasgeboren meisje vochtig worden. Men zou hebben waargenomen dat éénderde van alle kinderen al op de eerste levensdag hun genitaliën (geslachtsorganen) zouden prikkelen: jongetjes trekken duidelijk aan hun [...]

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik van kinderen is de laatste jaren uit de spreekwoordelijke doofpot gekomen. Het probleem is zeker niet nieuw, maar ons inzicht in de omvang van dit probleem is dat zeker wel: niet minder dan 1 op de 5 meisjes en 1 op de 10 jongens zijn het slachtoffer van seksueel misbruik vóór de leeftijd [...]

Voeding

Sommige dagen lijkt het erop alsof uw kleuter niet genoeg eet om zelfs maar een mier in leven te kunnen houden en andere dagen kunt u hem niet weghouden van de koelkast. Zo grillig is de eetlust van een kleuter. Anders dan bij een zuigeling, die zijn gewicht in het eerste jaar verdrievoudigt en goed [...]

De voeding van uw kleuter

Tegen de tijd dat een kind 2 jaar wordt, behoort hij een voeding te gebruiken die bestaat uit vier basale groepen van voedingsmiddelen: brood en aardappelen; groente en fruit; melk, kaas (of andere melkproducten), vlees, vis, kip, ei of tahoe; en margarine, halvarine of olie. Tevens moet uw kind 1 tot 1,5 liter vocht per [...]

Vetzucht

Er zijn stoornissen die vetzucht kunnen veroorzaken, maar als uw kind te veel weegt, komt dat waarschijnlijk doordat hij meer calorieën eet dan hij verbrandt. Vetzucht komt vaker voor tijdens het eerste levensjaar, na het vijfde of zesde jaar en in de puberteit, dan tijdens de kleuterjaren. Niet alle kinderen die te zwaar zijn, moeten [...]