Archive for the '1. Levensloop van de mens' Category

Tekenen van ziekte

De meeste ouders die zullen bevestigen dat kleuters veelvuldig ziek zijn. Soms zijn er maanden waarin u vast lijkt te zitten in een draaideur tussen uw huis en de spreekkamer van uw huisarts. Uw kind is nog niet helemaal van een oorontsteking genezen, of uw kind heeft alweer een verkoudheid te pakken. En voor u [...]

Het verouderingsproces

Het verouderingsproces begint reeds op het moment dat iemand geboren wordt, en gaat onverminderd door. Maar op vijfenzestigjarige leeftijd verschillen mensen erg van elkaar wat betreft hoe oud hun lichaam er uitziet, en in welke mate ze veranderd zijn. Er zijn vijfenzestigjarigen die er uitzien als vijfenveertigjarigen, en vijfenzestigjarigen die er uitzien als vijfentachtigjarigen. Deze [...]

Volwassen worden

Elk mens verandert langzaam. Van baby tot een bejaard, oud persoon. Maar daartussen zitten nog heel veel veranderingen. Elk jaar verandert men wel. Een andere haarkleur, kort of lang haar. Maar van binnen? Dan vraagt u zich af of dit misschien verandert, uiteraard. Volwassen worden is een van de belangrijkste veranderingen in het leven. De [...]

De schooljaren

In de schooltijd (leeftijd tussen de 6 en 13 jaar) zal uw kind steeds meer zijn belevingsomgeving zien groeien. Medeleerlingen, leraren en leraressen krijgen meer invloed als uw kind steeds meer van het gezin onafhankelijk wordt. Er zullen nieuwe relaties buiten het eigen gezin gaan voortkomen. In het zesde jaar van uw kind, is dit [...]

Normale groei en ontwikkeling

Hoeveel moet een baby aankomen? Hoe weet ik of mijn kind genoeg voeding krijgt als ik borstvoeding geef? Hoeveel uur per dag moet mijn baby slapen? Dit zijn gewone vragen die ouders stellen, zeker als het hun eerste kind is. Het is heel normaal dat u zich afvraagt of uw baby zich wel goed ontwikkelt, [...]

Waarom noemen we het middelbare leeftijd?

Voor sommigen heeft de term ’middelbare leeftijd’ een negatieve betekenis. In onze op de jeugd gerichte cultuur wordt iemand van middelbare leeftijd soms gezien als iemand die zijn beste jaren al gehad heeft. Dat is natuurlijk niet waar. Voor de meeste mensen is de middelbare leeftijd de meest productieve en vruchtbare periode van hun leven. [...]

De eerste levensmaand.

Het krijgen van een baby is één van de spannendste gebeurtenissen in het leven van een vrouw. Na 9 maanden met een kleine in de buik worden vragen als; zal het gezond zijn, hoe zal het eruit zien en zal het een jongetje of meisje zijn plots beantwoord. Vooral bij het eerste kind zal het [...]

Verkouden

Bij kinderen is de gewone verkoudheid één van de meest voorkomende aandoeningen. Elk jaar hebben kleuters in feite gemiddeld vijf tot acht infecties, meestal vroeg in september, laat in januari of laat in april, tijdens de piektijden van verkoudheid Als uw kind steeds een verstopt hoofd heeft, niest, en zelfs koorts lijkt te hebben en [...]

Statistische gegevens over ouder worden

Er zijn altijd oude mensen geweest. Dat is bekend zowel uit geschriften als uit skeletresten uit de oudheid. Tot betrekkelijk kortgeleden waren er echter nog niet zo heel veel oude mensen. Ziekten grepen om zich heen en eisten hun tol, de geneeskunst was primitief en de voeding was slecht, zodat heel wat mensen niet eens [...]

De mijlpalen

Ook al is het niet mogelijk om precies aan te geven wanneer een kind iets kan, het is wel zo dat je ongeveer de volgorde van de verdere ontwikkeling kunt voorspellen. Een baby zal niet zo maar ineens beginnen te lopen; in de eerste weken begint zal hij trachten zijn hoofd op te tillen, daarna [...]

Het leven op middelbare leeftijd

In de middelste periode van een mensenleven vinden vele veranderingen plaats. Kinderen worden volwassen en kunnen het huis uit gaan. Huismoeders zoeken een baan buitenshuis of keren terug naar hun vroegere werkkring. Sommige mensen veranderen van baan. Anderen denken al aan hun pensioen of gaan met vervroegd pensioen. Echtscheiding komt op middelbare leeftijd vaak voor, [...]

De gezonde baby

Iedereen die in blije verwachting is heeft wel een bepaald beeld van hoe de baby eruit zal komen te zien. Vaak komt dit beeld overeen met de baby’s uit de reclame met hun lieffe bolle gezichtjes, het mollige lijfje en de leuke glimlach op het gezicht van de baby. In het echt zult u echter [...]

Lichamelijke veranderingen bij ouderen

Zoals het oude gezegde is: “je bent zo jong als je je voelt” daar zit een grote kern van waarheid in. Indien mensen ouder worden en ze hebben verder geen ernstige ziekten of andere problemen, dan ’voelen’ ze zich net zoals toen ze nog jong waren. Want het wezen van een mens is niet verandert, [...]

Een gezin stichten

Tegenwoordig stellen veel paren de onvermijdelijke vraag of ze kinderen willen hebben uit totdat ze achter in de twintig zijn of de 30 reeds gepasseerd (voor veel paren wordt deze vraag al eerder beantwoord). Voorts vraagt een toenemend aantal vrouwen en mannen zich iets anders af: of ze een einde zullen maken aan hun vruchtbare [...]

Normale groei en ontwikkeling

De groei en ontwikkelingen van het schoolgaande kind verlopen vooral in de eerste schooljaren erg geleidelijk aan, dit is precies het tegenovergestelde van de snelle groei en gewichtstoename die zich voordeed gedurende de kleuterperiode. Wanneer het kind in de basisschoolleeftijd zit, zie je een vaste groeisnelheid van 5 tot 7 centimeter per jaar. Daarna zakt [...]

Tekenen van ziekte

Voor ouders van een baby, is het zeker in het begin moeilijk te bepalen of hun baby ziek is of niet. Dit komt natuurlijk omdat een baby u nog niet kan vertellen, waar het pijn heeft, zoals een ouder kind. Het is mogelijk dat hij meer dan normaal huilt, maar als uw baby altijd al [...]

Het gezinsleven

De middelbare leeftijd is een levensfase waarin de gezinsomstandigheden zich wijzigen. De kinderen die zoveel ouderlijke aandacht vroegen, zijn uit huis gegaan om elders te gaan studeren of om een eigen leven te gaan beginnen. Hoewel ze niet typerend zijn voor deze periode, komen er nu meer veranderingen voor in de relatie met de levenspartner [...]

Groei en ontwikkeling

U maakt een verbazingwekkende ontwikkeling mee. De ene dag zit uw baby nog veilig in de baarmoeder, de dag daarop moet hij zelf alles doen; ademhalen, voedsel verteren, zijn eigen lichaamstemperatuur op peil houden en nog een hele reeks andere functies meer. Maar ondanks dit alles past uw baby zich snel aan en begint hij [...]

Obstipatie en diarree

De ouders van jonge kinderen zijn dikwijls erg bezorgd over de stoelgang van hun kind. Indien het kind één dag overslaat, denken ze al dat hij verstopt is. Of indien de ontlasting wat aan de dunne kant is, denken ze al dat het kind last van diarree heeft. Hieronder worden de symptomen van obstipatie en [...]

De mannelijke voortpantingsorganen

In tegenstelling tot de vrouw, bij wie de vruchtbaarheid gewoonlijk eindigt met het bereiken van de middelbare leeftijd, is de man tot op hoge leeftijd in staat kinderen te verwekken. Het zaad van de man wordt doorlopend geproduceerd. Telkens wanneer hij een zaaduitstorting heeft worden er miljoenen microscopisch kleine zaadcellen samen met een kleine hoeveelheid [...]

Achterblijven in gewicht

In het algemeen groeien de meeste baby’s normaal, ook al zijn er natuurlijk wel tussen het ene kind en het andere kind verschillen in de lengtegroei en gewichtstoename – na de geboorte kunnen sommige baby’s namelijk 1 kilo lichter of zwaarder dan het gemiddelde geboortegewicht zijn. Maar soms kan het ook voorkomen dat een baby [...]

Verlies van zelfstandigheid

Eén van de akeligste veranderingen waar mensen op oudere leeftijd mee te maken kunnen krijgen is het moeten opgeven van hun zelfstandigheid. Gelukkig overkomt dat lang niet iedereen. Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland ongeveer 97 procent van de ouderen tot hun vijfenzeventigste jaar zelfstandig woont. Van de ouderen tussen de 75 en 85 [...]

Groeipijnen.

Er zijn veel kinderen die in de schoolleeftijd klachten hebben en dan met name in de laatste jaren van deze periode. Dit is ook de periode waarin vaak de groeispurt plaatsvindt, deze klachten die hiermee gepaard gaan, gaan dan over betrekkelijk hevige, terugkomende pijn in de ledematen. Die pijnen kunnen vaak op elk moment optreden, [...]

Geboorteletsels

Tijdens de geboorte zijn er van de duizend pasgeborenen twee tot zeven kinderen beschadigd. Een geboorteletsel houdt in: een beschadiging van het kind tijdens de ontsluitingsfase of tijdens de uitdrijving of met de geboorte zelf. Soms wordt er ook wel over een geboortetrauma gesproken. Ondanks een uitstekende verloskundige zorg, vinden er toch letsels plaats. De [...]

De werking van de geslachtsorganen

Bij mannen is het afhankelijk van hormonale, psychologische, vasculaire (de bloedvaten betreffende) en neurologische factoren of hun geslachtsorganen gewoon kunnen functioneren. Bij het seksuele gebeuren gaan bij de man vijf fasen in elkaar over: de stimulatie, de erectie (het stijf worden van de penis), de zaaduitstorting (ejaculatie), het orgasme en het slap worden van de [...]

Terugkerende hoofdpijn

Hoewel terugkomende hoofdpijn een vaak voorkomend en normaal gesproken niet ernstig probleem is, in de latere kinderjaren en ook tijdens de puberteit, kan een schoolgaand kind dat er over klaagt frequente aanvallen van hoofdpijn misschien toch last hebben van een ernstige ziekte. Wat niet gelijk wil zeggen dat als een zevenjarige klaagt over hoofdpijn gedurende [...]

Problemen met het horen

Een baby moet over een goed gehoor beschikken om het taal- en spraakgebruik op een normale manier te kunnen ontwikkelen. Baby’s kunnen in het algemeen goed horen. Maar er zijn ook verscheidene gebeurtenissen die tijdens de zwangerschap of na de geboorte het gehoor van één oor of van beide oren in wisselende mate kunnen beïnvloeden. [...]

Succesvol ouder worden

Wat is succesvol ouder worden? Deze vraag is nooit eerder zo belangrijk geweest, want nooit eerder in de geschiedenis werden zoveel mensen zo oud. Ouder worden is niet hetzelfde als metpensioen gaan of het bereiken van een be-paalde chronologische leeftijd, zoals 65 jaar. Het is een proces dat het hele leven duurt. De mensen die [...]

Werken

Op middelbare leeftijd kunnen zich gunstige mogelijkheden voordoen om van werkkring te veranderen of promotie te maken. U kunt het gevoel hebben dat uw werkkring niet langer de voldoening schenkt van voorheen. Omdat een totale ommekeer niet haalbaar zal zijn, is het misschien verstandig om eens precies na te gaan hoe het er voor staat [...]

Veel voorkomende problemen bij een pasgeborene

Het is vaak heel lastig om in te schatten of uw baby nu ziek is of gewoon, net als dat we allemaal wel eens hebben, een slechte dag heeft. Zeker wanneer de baby pasgeboren is kan dit erg lastig zijn, na verloop van tijd zult u het kind beter leren kennen en vertrouwd raken met [...]

Zindelijk maken

Het kan een moeilijke periode in het leven zijn van zowel het kind als de ouders wanneer u uw kind zindelijk probeert te maken. Of het mogelijk is, de juiste aanpak, simpelweg het zal een mijlpaal zijn in een reeks van velen. De meeste ouders, stellen als eerste de vraag:  “Wanneer is het de beste [...]

Voorkomen van zwangerschap

De hele geschiedenis door hebben mannen en vrouwen met wisselend succes getracht zwangerschap te voorkomen. Meer dan vijftienhonderd jaar geleden raadde de talmoed aan om een ’kopje wortelsap’ te drinken om niet zwanger te worden. Amerikaanse Indianen kookten een speciaal soort thee voor dit doel. Reeds in de zestiende eeuw brachten Arabieren een voorwerp, een [...]

Problemen met het zien

Ook al houdt uw pasgeboren baby zijn ogen het grootste deel van de tijd dicht, hij kan toch al wel zien, maar slechts alleen van dichtbij. Uw baby voert vooral het nagaan van de oogreacties uit, wat deel van het algemeen onderzoek van uw baby uitmaakt. Het gezichtsvermogen om dingen die verder weg zijn scherper [...]

Lichaamsbeweging voor ouderen

Denk niet dat u na uw 65ste invalide bent geworden. Kwalen en pijntjes horen erbij maar uw latere jaren kunnen de meest plezierige en werkzame van uw leven zijn. Probeer alles uit het leven te halen door zo goed mogelijk in conditie te blijven. Door regelmatig met mate aan lichaamsbeweging te doen kunt u gezonder [...]

Depressie

De meeste mensen hebben er wel eens last van; een verlies aan levenslust of een terneergeslagen stemming. Dit kan zich uiten in een gevoel van droefheid bij een bepaalde gebeurtenis of een terugslag in zijn leven, of een algemeen gevoel van onbehagen waar geen speciale reden voor is. In de meeste van de gevallen gaat [...]

Terugkerende buikpijn

Bij kinderen komt buikpijn komt vaak voor. Meestal is de pijn toch het gevolg na het eten van verkeerd voedsel of is dit het begin van een aanval van een maag-darmvirus. Sommige kinderen klagen echter over steeds terugkomende buikpijn. Die kinderen kunnen ook diarree bij hun buikpijn hebben, die steeds voortduurt of met tussenpozen optreedt. [...]

Tekenen van ziekte.

Een ziekte heeft vele, verschillende tekenen. Er zijn verschillende ziekteverschijnselen en heel veel ziekteverschijnselen zijn heel belangrijk. We komen hierop terug later in dit artikel. Laten we het eerst maar eens hebben over een ziekte. Ziekte kan zich namelijk op vele manieren uiten. Sommige tekenen of verschijnselen wijzen er altijd op dat een persoon, bijvoorbeeld [...]

Midlife crisis

Wat houdt een midlife-crisis in? Krijgt iedereen er last van? Is het mogelijk er zonder schade uit te komen of kan iemand zelfs beter af zijn na die tijd? De midlife-crisis is een even verwarrend als normaal verschijnsel. De kindertijd is een voorbereidingsperiode op het volwassen zijn. Jonge volwassenen zoeken hun eigen manier om door [...]

De zorg voor een ziek kind

Ofschoon de symptomen van een ziekte bij kinderen zeer verontrustend kunnen zijn, bijvoorbeeld hoge koorts, worden ze toch vaak sneller en gemakkelijker dan ouderen. Maar zieke kinderen hebben echter wel vak meer aandacht en geruststelling nodig dan de zieke ouderen, dit zorgt ervoor dat verzorging van uw zieke kind misschien wel korter duurt, maar dus [...]

Tanden krijgen.

Tandjes krijgen houdt in het doorbreken van de eerste tandjes bij een kind. Over het algemeen gebeurt dit wanneer het kind tussen de vijf en twaalf maanden oud is. Het kan ook zijn dat het kind eerder of later zijn tandjes krijgt. Heel soms komt het zelfs voor (bij 1 op de 2000) dat het [...]

Sterilisatie man

Veel paren besluiten dat zijn geen kinderen meer wensen op een gegeven moment. Een sterilisatie-operatie kan dan voor hun een blijvende oplossing zijn. Er zijn veel paren die kiezen voor vasectomie (sterilisatie van de man), simpelweg omdat de ingreep bij hem lichamelijk minder ingrijpend, goedkoperen en ook tot minder arbeidsverzuim leidt dan de sterilisatie bij [...]

Koorts bij baby.

Gewoonlijk is koorts een lichamelijke reactie van het lichaam op een infectie. Koorts kan bij een pasgeborene ook veroorzaakt worden doordat het kind is blootgesteld aan een te warme omgeving of door uitdroging. In ieder geval, wanneer de rectaal gemeten temperatuur hoger als 38° C is, dan is dat een reden om uw huisarts in [...]

Vergeetachtigheid

Bent u regelmatig uw autosleutels kwijt of vergeet u vaak hoe laat u met iemand hebt afgesproken? Zijn lijstjes een onmisbaar on derdeel van uw dagelijks leven geworden? Het geheugen bestaat uit drie categorieën: Inprenting: een telefoonummer opzoeken en het lang genoeg onthouden om het te kunnen draaien. Korte-termijngeheugen: wat u vanochtend gegeten hebt of [...]

Lichamelijke veroudering

Een mensenleven kent een einde. De bovengrens ligt rond de 100 jaar; slechts weinig mensen leven langer dan een eeuw. Jarenlang hebben geleerden zich afgevraagd waarom iemand veroudert. Sommige cellen in het lichaam worden voortdurend vervangen door nieuwe, maar andere niet. Men heeft wel gedacht aan het bestaan van een ’biologische klok’ die specifiek voor [...]

Vetzucht

In de westelijke wereld is een toenemend aantal kinderen met overgewicht. Als een kind te zwaar is kan dat verschillende gevolgen voor het kind hebben. Omdat leeftijdgenoten een kind met overgewicht soms belachelijk maken, kan het kind psychische spanningen krijgen en kan het moeilijkheden in de omgang met andere kinderen krijgen. Er kunnen ook op [...]

Inslikken van voorwerpen.

Kleine kinderen gaan graag op ontdekkingsreis en zullen op deze reis er ook niet voor terugdeinzen om voorwerpen zoals bijvoorbeeld een neus van een knuffeldier, een stukje speelgoed, een muntstuk of een pareltje in te slikken. Maar niet alleen voorwerpen kunnen een gevaar opleveren bij het inslikken. Grote stukken eten kunnen ook gemakkelijk blijven steken [...]

Huilen bij baby.

Wanneer een baby huilt is daar altijd een reden voor: Hij kan huilen wanneer hij honger heeft, als hij verschoond wil worden of omdat hij last heeft van gas in zijn darmen en zijn ontlasting kwijt moet of uw baby huilt omdat hij moe is. Uw pasgeboren baby kan soms ook huilen omdat hij aandacht [...]

Oogproblemen

De peuter- en kleuterperiode, dus wanneer uw kind zo’n drie á vier jaar oud is, is een hele  belangrijke periode om oogafwijkingen te ontdekken en ze vervolgens succesvol te kunnen behandelen. Er zijn verschillende oogafwijkingen zoals; scheelzien, loensen en strabisme. Bij allemaal kijken de ogen niet in dezelfde richting. Er zij twee verschillende soorten scheelzien, [...]

Het vrouwelijke voortplantingssysteem

De organen die tot het vrouwelijke voortplantingssysteem behoren, zijn de eierstokken, de eileiders en de baarmoeder. Voorts is er de vagina of schede, die de verbinding vormt tussen de baarmoedermond en de uitwendige geslachtsorganen. De clitoris is van groot belang voor de beleving van de seksualiteit bij de vrouw. De eierstokken (ovaria) liggen onderin de [...]

Overmatig huilen bij baby.

Een onderzoek heeft aangetoond dat een zuigeling door te huilen op negatieve prikkels uit zijn omgeving reageert; hoe sterker die prikkels zijn, hoe harder en langer de baby zal huilen. Dus wanneer de ouder een slechte dag gehad heeft, dan heeft de baby ook een slechte dag. Er staat wel tegenover dat er op de [...]

Slaapstoornissen

Slaapperikelen die bij peuters veel voorkomen zijn zoal; onbedwingbaar huilen als het tijd is om naar bed te gaan, ’s nachts vaak wakker worden en uit bed komen om proberen bij de ouders in bed te kruipen. Bij ouders is dit een veel gehoorde klacht dat het kind zulke slaapproblemen heeft. Of het nu een [...]

Achteruitgang van het zien

Symptomen, klachten en verschijnselen Moeite om voorwerpen scherp te zien. Wazig zien in het centrale deel van het gezichtsveld. Vertroebeling van de beelden bij het zien met een of met beide ogen. Dubbelzien. Problemen met autorijden in het donker door verblinding door tegenliggers. Evenals de overige delen van het lichaam worden ook de ogen ouder. [...]

Hart en bloedvaten

Naarmate u ouder wordt veranderen het hart en de bloedvaten, zelfs zonder enig ziekteproces. De hartspier wordt minder elastisch en de stofwisselingsprocessen leveren geleidelijk iets minder energie dan het hart nodig heeft. De pompwerking van het hart is daardoor minder efficiënt en de hartspier moet zich meer inspannen om dezelfde hoeveelheid werk te verzetten. De [...]

Normale psychosociale ontwikkeling

Voor het eerst naar de ’grote’ school gaan is best een beetje eng, maar het is voor de meeste kinderen ook een reden om trots op zichzelf te zijn. Op school wordt van uw kind verwacht dat hij onderwijs volgt en zich sociaal gedraagt. Het kan een hele uitdaging zijn aan deze verwachtingen te voldoen. [...]

Gezonde seks en voorplanting

In principe zijn de meeste vrouwen tussen 20 en 39 jaar gezond. Voor deze leeftijdsgroep is dus het voorkomen van ziekten eerder aan de orde dan het behandelen ervan. Men kan er zelf veel aan doen om zich van een goede gezondheid en van de kans op voortplanting te verzekeren. Dat wil niet zeggen dat [...]

Overgeven en opgeven van de baby.

Bij een pasgeborene, is het niet zo vreemd, dat hij en ook bij een oudere zuigeling, iets opgeeft na elke voeding. ’Opgeven’ (reflux) dat is een kleine hoeveelheid melk die terugkomt uit het mondje van de baby. U moet dit niet verwarren met braken of overgeven. Want dan komt de inhoud van de maag van [...]

Angsten en fobieen

Naarmate uw kind steeds ouder wordt, is het niet te vermijden dat uw kind bepaalde angsten zal krijgen, in de loop van de tijd zullen deze angsten wel veranderen, doordat zij gaan beseffen dat er verschil bestaat tussen de werkelijkheid en de door hun zelf opgeroepen gedachten. Het is gewoon dat uw kind last heeft [...]

Incontinentie

Doorgaans wordt incontinentie op iedere leeftijd veroorzaakt door een onderliggende ziekte of kwaal, ongeacht of het om urine, ontlasting of beide gaat. Oudere mensen krijgen eerder last van incontinentie dan jongere mensen. Naarmate u ouder wordt, werken de spieren en banden die het urineren en de stoelgang beheersen wat minder doelmatig en raken derhalve gemakkelijker [...]

Dunne ontlasting bij baby’s.

Bij een baby die borstvoeding krijgt, ziet de ontlasting er zo ongeveer uit als dikke soep. Indien een pasgeboren baby diarree krijgt in zijn eerste levensmaand, dan kan dit het gevolg van een darminfectie zijn. De ontlasting van uw baby is dan groen van kleur, komt meerdere keren per dag en kan zo dun als [...]

Afname van mobiliteit

Er is een gezegde: “Zodra je op jaren bent, begin je haast te maken”. Helaas, tenminste wat lichamelijke beweeglijkheid betreft, is dit zelden waar. Spieren, pezen en gewrichten verliezen meestal een deel van hun kracht en hun aanpassingsvermogen, en de ‘krachtcentrale’ die voor de energie van het lichaam zorgt, brandt op een wat lager pitje. [...]

Het spijsverteringsstelsel

Bij het ouder worden vinden er verscheidene, bijna onmerkbare, veranderingen plaats in het spijsverteringskanaal. Meestal merkt u deze niet op voor u de middelbare leeftijd gepasseerd bent. De slikbewegingen van de slokdarm gaan iets trager, maar deze verandering is eigenlijk te gering om te worden opgemerkt. Hetzelfde geldt voor de bewegingen die het opgenomen voedsel [...]

Relatieproblemen met broers, zussen en leeftijdsgenoten

Kinderen leren veel van hun broers, zussen en andere leeftijdgenoten. Zo steken ze heel wat op betreft rivaliteit, samenwerking, aanpassing en onafhankelijkheid. Broers, zussen en leeftijdgenoten spelen daarom een belangrijke rol bij de integratie van een kind in de samenleving. Kinderen hebben vaak meer invloed op elkaar dan dat volwassenen op een kind hebben. Dit [...]

Aandoeningen van de borsten

Borsten zijn gevoelig. Alle vrouwen hebben uiteraard borsten en met deze borsten kan heel veel mis zijn. Verschillende tumoren, kalkspetters of afwijkingen. Vooral zijn er in veel vrouwelijke borsten afwijkingen te vinden. Hinderlijke afwijkingen waar niets aan gedaan kan worden of zeer ernstige afwijkingen. Gelukkig kan een vrouw zelf haar borsten onderzoeken: zij kan ze [...]

Obstipatie.

Bij een pasgeboren baby komt obstipatie (moeilijke stoelgang) maar heel weinig voor. Het is in de eerste plaats goed om te weten dat obstipatie betrekking heeft op de dikte van de ontlasting en niet op de frequentie ervan. Je hebt baby’s die borstvoeding krijgen en na elke voeding ontlasting hebben, andere baby’s maar één keer [...]

Driftbuien en adem inhouden

Er zijn maar weinig kinderen die zonder driftbuien door de kleuterjaren heen komen. In de leeftijd tussen 18 maanden en 3 jaar, is er het negativisme. ’Nee’ (ook al betekent het ’ja’) blijkt het meest favoriete woord van je kind te zijn. Alles wat u doet, schijnt soms hoe stom het ook is, je kind [...]

Obstipatie

Symptomen, klachten en verschijnselen Harde en af en toe pijnlijke stoelgang. Minder vaak een stoelgang. Problemen om de ontlasting kwijt te raken. Veel mensen spreken van obstipatie wanneer ze niet tenminste eenmaal per dag naar de w.c. gaan. Dat is een verkeerde op vatting. Het normale patroon van de stoelgang verschilt sterk van mens tot [...]

Schoolkinderen en seksualiteit

Tijdens de schooljaren krijgt de seksualiteit bij het kind steeds duidelijker vorm. Dit proces vormt een wezenlijk onderdeel van een grotere taak van het kind: ontdekken en bepalen wie hij is. Kinderen kunnen al voordat deze fase voorbij is hun eerste verkenningspogingen doen op het terrein van seksuele activiteit. Daarom is dit een geschikte leeftijd [...]

Geelzucht van de pasgeborene.

Bij pasgeboren baby’s die op tijd geboren zijn, zal circa 60 procent in de eerste levensweek geelzien ook wel (neonatale geelzucht) genoemd. Wanneer de pasgeboren baby’s te vroeg geboren is kan dit zelfs tot 80 procent oplopen. Geelzucht (icterus) wat inhoudt dat de huid geel ziet, is op zich niet echt een ziekte maar het [...]

Botten en gewrichten

Hoewel we geneigd zijn te denken dat botten hard en onbuigzaam zijn en niet veranderen, vernieuwt levend bot zich doorlopend en past het zich steeds weer aan aan de eisen die eraan gesteld worden. Een voorbeeld: iemand die zwaar lichamelijk werk verricht met zijn armen zal niet alleen dikkere en sterkere armspieren krijgen dan iemand [...]

Verlies van seksuele interesse

Symptomen, klachten en verschijnselen Minder seksuele verlangens. Afwezigheid van seksuele verlangens. Problemen met de seksuele prestaties (zoals impotentie of pijnlijke geslachtsgemeenschap). Er was een tijd dat seks na een leeftijd van 70 jaar eenvoudigweg niet bestond; tenminste, het was een onderwerp dat niet bespreekbaar was. Tegenwoordig ziet men in dat geslachtsgemeenschap het hele leven lang [...]

Ziekte en ziekenhuisopname

De schooljaren zijn een geschikte tijd om een kind te leren hoe hij zich kan voelen en te bevorderen dat hij een positief gevoel over zijn eigen lichaam krijgt. Natuurlijk zult u wanneer uw kind ooit ziek wordt, het hem zo aangenaam mogelijk willen maken. U moet er echter voor oppassen dat uw kind daarin [...]

Stoornissen in de seksualiteit

Wanneer geslachtsgemeenschap pijnlijk is of onaangenaam, of wanneer een vrouw geen orgasme krijgt ondanks een geduldige en liefdevolle benadering van haar partner, dan kan er sprake zijn van een stoornis in het seksueel functioneren. Stoornissen in de seksuele omgang kunnen bij beide partners voorkomen. U hoeft u er niet voor te schamen en moet ook [...]

Achterblijven in gewicht.

Pasgeboren baby’s vallen de eerste dagen altijd iets af, maar bij de meeste pasgeboren baby’s zal het gewicht geleidelijk weer iets toenemen totdat na tien tot veertien dagen het geboortegewicht bereikt zal zijn, is dit echter niet het geval en blijft uw pasgeboren baby achter in zijn gewicht of valt het zelfs af dan zal [...]

Lopen en vallen

De vraag:  “Wanneer gaat mijn baby lopen?” wordt veelvuldig gesteld. Het is niet mogelijk om op deze vraag een passend antwoord te geven. Ieder kind is verschillend, het ene kind kan al met 9 maanden lopen en een ander kind is al tevreden als het met 14 maanden kruipt. Het is een enig gezicht om [...]

Achteruitgang van het horen

Symptomen, klachten en verschijnselen: De toenemende problemen om alles goed te kunnen verstaan. De problemen om een gesprek te volgen, indien er op de achtergrond andere geluiden aanwezig zijn. Ofschoon sommige mensen hun gehele leven een goed gehoor hebben, verliezen er van de meeste mensen al iets van hun gehoorscherpte na hun twintigste levensjaar. Dat gewoonlijke [...]

Sterilisatie vrouw

De sterilisatie bij de vrouw wordt door de eileiders te ontbinden tot stand gebracht, dan kan het eitje niet meer in de baarmoeder komen en de zaadcellen kunnen dan niet meer bij het eitje komen. Daarmee wordt het contact tussen de eicel en de zaadcel niet meer mogelijk gemaakt. De sterilisatie van de vrouw – [...]

Luiereczeem.

Symptomen, klachten en verschijnselen Huiduitslag op het gedeelte dat door een luier wordt bedekt. Van alle pasgeboren baby’s heeft het merdendeel wel eens last van luiereczeem, wat ook wel luieruitslag genoemd wordt. Het ontstaat vaak vooral in huidplooien, zoals bilplooi en liezen. Vocht (urine) dat inwerkt op de huid is de belangrijkste factor hierbij. Bij [...]

Voorbereiden op zwangerschap

Gezonde vrouwen die geen geneesmiddelen gebruiken, hoeven niet eerst een arts te raadplegen alvorens zwanger te worden. Wel is het verstandig dat vrouwen met bepaalde aandoeningen, zoals suikerziekte of hoge bloeddruk, of vrouwen die bepaalde medicijnen gebruiken, eerst met hun huisarts overleggen voordat ze zwanger worden. Soms komt er een erfelijke afwijking of een bijzondere [...]

Ontwikkelen van spraak en taal

De ontwikkeling bij uw kind van spraak en taal begint bijna onmiddelijk na zijn intrede in deze wereld en is voor de leeftijd van een jaar 6 of  7 nog niet voltooid. Deze ontwikkeling vindt in fasen plaats. U moet zich wel bedenken dat er nogal aanzienlijke variaties van kind tot kind zijn, dat kan [...]

Huid en haren

Naarmate u ouder wordt, verliest het grootste orgaan van het lichaam, de huid, iets van zijn elasticiteit en van zijn natuurlijke vochtigheid. De huid wordt iets dunner en begint rimpels te vormen die op hoge leeftijd op sommige plaatsen als diepe groeven en plooien zichtbaar zijn. Op middelbare leeftijd beginnen bepaalde delen van de huid [...]

Verandering van de stem

Iemands stem kan veranderen door de karakteristieke klank. Er kunnen drie oorzaken zijn waardoor er een verandering van de klank van een stem plaatsvindt en dat zijn een keelontsteking, keelkanker en een beroerte. Heesheid wordt soms door keelontsteking veroorzaakt. Maar daar is vaak geen behandeling voor nodig om dit te genezen. Indien een persoon heel [...]

Leerstoornissen

Kinderen kunnen een gewoon of hoog IQ hebben en toch moeite hebben met leren. Kenmerkende leerstoornissen berusten vaak niet op abnormaliteit van het gezichtsvermogen of van het gehoor, of het tekort aan verstandelijke vermogens of op emotionele spanningen.. Kenmerkende leerstoornissen zijn stoornissen in de psychische methoden die zich bij het onder woorden brengen (cognitie) of [...]

Berg.

Symptomen, klachten en verschijnselen Een droge, schilferige huid op het behaarde hoofd. Berg (seborroïsch eczeem) is een droge, schilferige aandoening van de huid op het behaarde hoofd. De huidcellen delen zich vele malen sneller dan gebruikelijk en afgestorven cellen laten in kleine droge plakjes los: (de schilfers). Meestal zijn er een of enkele plekken op [...]

Aandachtspunten tijdens de zwangerschap

Zwangerschap is een natuurlijk gebeuren waarvoor uw lichaam is gebouwd. De meeste vrouwen komen zonder complicaties door een zwangerschap en bevalling heen, maar nu en dan zijn er problemen. In dit hoofdstuk worden veel van die problemen besproken. Sommige daarvan betreffen wat kleinere ongemakken, zoals ochtendmisselijkheid, brandend maagzuur en rugklachten, die gewoonlijk geen invloed hebben [...]

Depressie

Symptomen, klachten en verschijnselen Verlies van interesse of plezier in de dagelijkse bezigheden. Somber zijn of terneergeslagen. Slechte eetlust. Slaapstoornissen. Verlies van energie, zich moe voelen. Soms krijgen mensen een depressie ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen zoals het verlies van een levenspartner of een goede vriend of doordat het verloop van een ziekte een verkeerde [...]

Dyslexie

Symptomen, klachten en verschijnselen Onvermogen gedrukte letters en woorden te herkennen. Leesvaardigheid ver onder het niveau van de leeftijd van het kind. Dyslexie is een specifieke leesstoornis die vroeger ook wel lees- of woordblindheid genoemd werd. Het is de meest voorkomende leerstoornis en komt voor bij kinderen met een normaal gezichtsvermogen en normale intelligentie. Het [...]

Dauwworm.

Constitutioneel of atopisch eczeem (soms ook wel neurodermitis genoemd) is een vorm van eczeem die op elke leeftijd kan voorkomen. Het maakt deel uit van het atopisch syndroom waartoe ook astma, rinitis en conjunctivitis worden gerekend. Deze aandoening, ook wel bekend als dauwworm (zuigelingeneczeem), komt bij ongeveer 10 tot 15 procent van de zuigelingen en [...]

De bevruchting

De bevruchting begint met het binnendringen in de eicel van één enkele zaadcel; één van de miljoenen die de reis door de vrouwelijke geslachtsorganen gemaakt hebben. Men begrijpt nog niet helemaal hoe deze uiterst kleine cel door het stevige kapsel (de zona pellucida) van het eitje heen dringt. Verscheidene zaadcellen trachten het buitenste omhulsel van [...]

Urineweginfecties

Er treedt een urineweginfectie op wanneer bacteriën via de urinebuis (de urethra, het kanaal dat van de blaas naar de buitenkant van het lichaam loopt) de blaas binnendringen. Gewoonlijk worden deze bacteriën uit de blaas gespoeld tijdens het plassen. De urine heeft zelf eigenschappen die de groei van de bacteriën remt.. Toch zijn er echter [...]

Menopauze

Menopauze betekent letterlijk “stoppen van de menstruatie”. (Het woord menopauze is afgeleid van de Griekse woorden men voor maandelijks en pausis voor ophouden.) Het woord menopauze beschrijft niet wat er met het vrouwelijke lichaam gebeurd wanneer de functie van de eierstokken en de hormoonproductie achteruit gaan en het lichaam zich begint aan te passen. Wat [...]

Geboortevlekken.

Geboortevlekken komen bij pasgeboren baby’s regelmatig voor. Meestal kunnen ze geen kwaad en is behandeling dus niet nodig. De geboortevlekken die het meest voorkomen bij pasgeboren baby’s, daarvan volgt de informatie hieronder. Milia: worden ook wel gerstekorrels genoemd. Milia’s zien eruit als een klein wit korreltje in of onder de huid van de baby, het is [...]

Huidproblemen

U wordt geboren in een klein lichaam. Er is niets aan de hand, alles werkt nog honderd procent en alles zit nog strak. In de loop van de jaren verandert dit langzaam. Misschien merkt u nog niets de eerste dertig, veertig jaar, maar daarna kan heus wat veranderen. Zeker als u nog wat ouder wordt [...]

Toxisch exantheem.

Klachten en verschijnselen Een huiduitslag die bestaat uit witte pukkels of blaasjes op een rode achtergrond. De term exantheem wordt gebruikt voor huiduitslag als uiting van een algemene aandoening. Het is een huiduitslag die uit witte pukkels of blaasjes op een rode achtergrond bestaat. Bij naar schatting 50 procent van de voldragen pasgeborenen (als baby’s [...]

Orthopedische problemen

Afgezien van een botbreuk van tijd tot tijd of een spierverrekking zullen de meeste kinderen geen ernstige problemen hebben met hun bewegingsapparaat: de spieren, botten en gewrichten. Toch kunnen er in de kleuterleeftijd verschillen in groeipatronen optreden. Platvoeten of een naar binnen gedraaide voorvoet, O-benen en X-benen zijn stadia die de meeste kinderen doorlopen als [...]

Platvoeten

Platvoeten. Uw kind heeft platvoeten als de voetbogen niet zichtbaar zijn. Er is geen reden om bezorgd te zijn over de platvoeten van zuigelingen, bij wie het babyvet de voeten altijd plat doet lijken. Indien echter de bogen tegen de leeftijd van 5 jaar nog niet zichtbaar zijn, heeft het kind waarschijnlijk echte platvoeten, die [...]

Naar binnen gerichte voorvoet

Naar binnen gerichte voorvoet. De meeste pasgeborenen hebben de voorvoet enigszins naar binnen staan, een overblijfsel van de foetale houding in de baarmoeder. Ze slapen gewoonlijk met de tenen naar binnen gericht. Als ze beginnen te lopen staan de voeten dan ook naar binnen voor een beter evenwicht en als tegengewicht voor afwijkingen zoals platvoeten, o-benen, [...]

X-benen

X-benen. Als een kind met x-benen rechtop staat, raken de knieën elkaar maar de enkels niet. X-benen komen vaker voor bij meisjes dan bij jongens, deels vanwege hun wijdere bekken. Ze komen ook vaak voor bij te zware kinderen bij wie de botten en gewrichten nog in ontwikkeling zijn, het extra gewicht moeten dragen. X-benen [...]

O-benen

O-benen. Van O-benen is sprake, wanneer de enkels elkaar raken maar de gestrekte knieën niet. De benen zijn bij de geboorte gewoonlijk gebogen omdat de foetus in de krappe ruimte van de baarmoeder met over elkaar geslagen benen ligt. De benen blijven veelal gebogen tot de leeftijd van 2 jaar. Indien de benen dan nog [...]

Kindermishandeling

Sinds de jaren zeventig wordt kindermishandeling in toenemende mate als een probleem onderkend en steeds meer gevallen worden gemeld. Omdat kindermishandeling plaats vindt in de verborgenheid van het gezin en het moeilijk is inlichtingen hierover in te winnen, zijn deze aantallen waarschijnlijk nog maar een topje van de ijsberg. Wel heeft de campagne ’Over sommige [...]

Spraakstoornis.

Symptomen, verschijnselen en klachten Onvermogen spraakklanken op een goede manier gebruiken. Spraak die verward of moeilijk verstaanbaar is. Langzame ontwikkeling van de spraak. Stotteren. De kritische fase voor de ontwikkeling van taal en spraak bij een kind ligt ongeveer in de leeftijdsfase tussen de zes maanden en 2 jaar, maar het zo nu en dan [...]