Archive for the '4.6 Psyche' Category

Geestelijke gezondheid

Het omschrijven van de term geestelijke gezondheid is erg lastig. Het is dan ook niet gek dat er al generaties lang over wordt gediscussieerd. Wat ons betreft is geestelijke gezondheid in ieder geval niet de afwezigheid van emoties of conflicten. Je zou het kunnen omschrijven als het vermogen om te kunnen gaan met vervelende periodes [...]

Definities

Angst en een gebrek aan gevoel voor eigenwaarde zijn in onze maatschappij wellicht het grootste opstakel voor geestelijke gezondheid. Angst kan komen door een  onopgeloste aanvaring of een situatie die stress veroorzaakt. Angst kan zich uiten in lichamelijke klachten zoals slecht slapen of slecht eten. Een gebrek aan gevoel van eigenwaarde kan komen doordat er [...]

Normale ontwikkeling

Conflicten zullen altijd in het leven voorkomen. Het vermogen om deze te kunnen verwerken benoemen we als geestelijke gezondheid. De meeste mensen zullen in hun leven ook voorspelbare conflictpatronen tegenkomen. Het kan een grote geruststelling zijn te weten dat we in staat zijn deze te herkennen en hier goed mee om te gaan dan te [...]

Omgaan met de adolescentie

In de ontwikkeling van een tiener is de toenemende interesse voor seksualiteit een belangrijk kenmerk. In deze periode verandert ook het lichaam van dat van een kind naar dat van een volwassene. Naast deze lichamelijke veranderingen verandert er ook veel in het leven van een tiener op andere terreinen van het leven. De vraag “Wie [...]

Omgaan met volwassenheid

In het begin van de volwassen jaren worden zowel mannen als vrouwen voor belangrijke keuzes en beslissing gesteld. Zaken als een carierre, het kiezen van een partner en een gezin vormen zorgen ervoor dat de vrije tijd die ze hadden als kind en adolescent steeds minder wordt. Een noodzakelijk ‘kwaad’ om verder te komen in [...]

Omgaan met het ouder worden

De achteruitgang van hun lichamelijke gezondheid die de meeste mensen op oudere leeftijd voelen heeft een sterke invloed op de emotionele aanpassing. Minimaal 75 procent van mensen ouder dan 65 jaar hebben last van in ieder geval één chronische lichamelijke aandoening. Eén op de tien vindt het moeilijk zijn huid te verlaten. Ernstige verliezen, zoals [...]

Problemen in de kinderjaren

De meeste mensen hebben vaak het beeld dat kind zijn een zorgeloos lezentje is. Niks blijkt echter minder waar. Aardig wat kinderen vinden het emotioneel lastig om te gaan met een groot aantal onderwerpen. Denk hierbij aan zelfbeheersing, het omgaan of leren omgaan met leeftijdgenoten, het scheiden van de ouders of het overlijden van één [...]

Bedplassen

Klachten en verschijnselen Onwillekeurige urinelozing tenminste tweemaal per maand door een kind dat ouder is dan 5 jaar. Vrijwel iedere ouder hoort wel eens de woorden ‘Mama, ik heb in bed geplast”. Veel kinderen hebben dan ook op jonge leeftijd last van een ongelukje. Wanneer we het hebben over echt bedplassen of enuresis dan hebben [...]

Encopresis

Klachten en verschijnselen Herhaaldelijk produceren van ontlasting op verkeerde plaatsen (anders dan toilet of po) door een kind dat tenminste 4 jaar oud is. Encopresis is het regelmatig produceren van ontlasting op plekken waar dit niet hoort zoals bijvoorbeeld in de broek of op de grind. Encopresis wordt alleen vastgesteld bij kinderen ouder dan 4 [...]

Leerstoornissen

Een kind met leerstoornissen is een kind dat onvoldoende vordering vertoont op een specifiek leerterrein. Dit is niet het gevolg van een aantoonbare lichamelijke of neurologische stoornis, geestelijke achterstand of onvoldoende gelegenheid een opleiding te volgen. Meestal is er een stoornis op één specifiek verstandelijk rijpingsgebied – lezen, rekenen, taal of spraak.

Vetzucht

Klachten en verschijnselen Lichaamsgewicht dat tenminste 25 procent hoger is dan het gemiddelde. We hebben het over obesitas of vetzucht wanneer iemand een overgewicht heeft dat een kwart of meer dan het gemiddelde is. Het wordt vaak veroorzaakt doordat er meer calorieën in het lichaam komen dan het lichaam kan verwerken. Het teveel aan calorieën [...]

Obesitas

Klachten en verschijnselen Lichaamsgewicht dat tenminste 25 procent hoger is dan het gemiddelde. We hebben het over obesitas, vetzucht of zwaarlijvigheid wanneer iemand een overgewicht heeft dat een kwart of meer dan het gemiddelde is. De oorzaak is consequent teveel eten (meer calorieen dan het lichaam nodig geeft). Het teveel aan calorieën wordt dan opgeslagen [...]

Agressie

Als kinderen met elkaar spelen is een zekere mate van wild en redelijk agressief gedrag heel normaal. Dit verandert zodra ze van volwassenen leren hoe ze met anderen moeten omgaan, leren wanneer en hoe ze zichzelf moeten verdedigen., leren wanneer afwachten en wachten beter is en leren wat delen is. Kinderen die opgroeien in een [...]

Geestelijke achterstand

Symptomen, klachten en verschijnselen Een score van 70 of minder bij een individueel afgenomen intelligentietest. Langzaam bereiken van mijlpalen in de ontwikkeling (bewegen, spreken) en sociale en emotionele onrijpheid. Slechte prestaties op school in (vrijwel) alle vakken. Wanneer mensen een bepaalde geestelijke achterstand hebben, dan is er in de meeste gevallen sprake van beperkte verstandelijk [...]

Infantiel Autisme

Klachten en verschijnselen Lijkt te leven in zijn eigen wereld. Vertoont bizarre reacties op mensen en kleinigheden in de omgeving. Zeer moeizame communicatie. Laat zich niet knuffelen, vaak zelfs afschuw van lichamelijk contact. Vrijwel volledig ontbreken van enig sociaal contact. Infantiel autisme is één van de meest ernstige geestelijke stoornissen van de kinderleeftijd. Het autistische [...]

Problemen tijdens de adolescentie

De adolescentie is voor een kind een tijd van omvangrijke psychische en lichamelijke veranderingen. Sommigen hebben de adolescent bestempeld als ’een kind in het lichaam van een volwassene’. Een klassieke situatie is die waarin de adolescent onredelijk kritisch is wat betreft zijn eigen uiterlijk. “Ik heb een hekel aan mijn neus!” “Zie ik er niet [...]

Adolescentiedepressie

Klachten en verschijnselen Het grootste deel van de dag of de hele dag een gedeprimeerde of prikkelbare stemming. Duidelijk verlies van belangstelling in vrijwel alle activiteiten. Veranderingen in eetlust en gewicht (meestal gebrek aan eetlust dat leidt tot vermagering, soms toegenomen eetlust). ’s Nachts moeilijkheden met het slapen of overmatig slapen overdag. Iedere dag moe [...]

Zelfdoding bij tieners

Het is tragisch dat iedere dag een aantal jonge mensen zich het leven beneemt. Hoewel gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw het percentage zelfmoorden steeg met de leeftijd en een maximum bereikte op de middelbare leeftijd, begon dit patroon in de jaren zestig te veranderen. Zelfdoding is thans één van de drie belangrijkste [...]

Zwangerschap bij tienermeisjes

Klachten en verschijnselen Het meisje is seksueel actief. Te late of weggebleven menstruatie. Zwelling of pijnlijkheid van de borsten. Misselijkheid, vooral ’s morgens. Gewichtstoename, vooral rond de taille. Plotseling bepaalde voedingsmiddelen niet meer lusten. Omdat tieners soms seksueel actief zijn, is het belangrijk te zorgen dat iedere tiener volledig op de hoogte is hoe zwangerschap [...]

Anorexia nervosa

Klachten en verschijnselen Een irreële angst dik te worden. Overmatig dieet houden en lichaamsbeweging nemen. Aanzienlijk gewichtsverlies of niet in gewicht toenemen tijdens een periode van groei. Weigeren een normaal lichaamsgewicht te houden. Uitblijven van de menstruatie. Overdreven bezorgdheid over voedsel, calorieën en de bereiding van voedsel. Veel tieners beginnen aan een dieet, maar geven [...]

Bulimia nervose

Klachten en verschijnselen Herhaalde perioden van zeer veel eten. Zelf-opgewekt braken of misbruik van laxeermiddelen. Het gewicht is ongeveer binnen normale grenzen. Angst om dik te worden Bulimia is het eten van enorme hoeveelheden voedsel – meestal zeer calorierijke zoetigheden – in korte tijd. Dit zich volstoppen kan doorgaan totdat het wordt onderbroken door een [...]

Slachtoffer van geweld

Klachten en verschijnselen Talrijke blauwe plekken. Verscheidene oude breuken. Onverklaarde verwondingen. Pijn in de streek van de geslachtsorganen. Plotselinge veranderingen in het gedrag. Gebrek aan eetlust. Problemen op school. Buikpijn. Het is voor tieners vaak moeilijker geweld te verdragen dan voor volwassenen, omdat ze emotioneel veel intenser leven en reageren, een gering gevoel van eigenwaarde [...]

Problemen van ouderen

Net zoals kinderen en jonge mensen het vaak moeilijk vinden zich aan te passen aan de veranderingen in hun lichaam en hun leven, is dat ook het geval bij ouderen. De veranderingen bij ouderen zijn lichamelijk en kunnen leiden tot verminderde mobiliteit, seksuele problemen of een gevoel het leven niet meer aan te kunnen. Veranderingen [...]

Depressie bij ouderen

Klachten en verschijnselen Verlies van belangstelling of plezier in de gewone bezigheden. Zich treurig voelen. Gebrek aan eetlust en vermagering. Slaapstoornissen. Verlies van energie, vermoeidheid. Gebrek aan concentratievermogen, geheugenverlies. Bij oudere mensen kan een depressie moeilijk te herkennen zijn. Vaak vertoont een oudere met een depressie niet het typische beeld van een depressie. Men veronderstelt [...]

Paranoïde reacties bij ouderen

Klachten en verschijnselen Waanvoorstellingen die maanden of nog langer kunnen duren en betrekking hebben op situaties in het werkelijke leven, zoals het idee hebben gevolgd te worden, vergiftigd te worden, een ziekte te hebben of door de partner bedrogen te worden. Paranoïde symptomen en waanvoorstellingen komen een enkele keer voor bij oudere mensen, soms bij [...]

Slaapstoornissen bij ouderen

Klachten en verschijnselen Verwarring over dag en nacht (omkering van dag en nacht). Lang wakker liggen voor het inslapen. Vaak ’s nachts wakker worden. Slaapstoornissen vormen een veel voorkomend probleem bij ouderen; vooral bij diegenen met psychische stoornissen. Veel mensen hebben op hogere leeftijd problemen met het slapen. Het inslapen duurt langer dan bij jonge [...]

Persoonlijkheids- en gedragsstoornissen

Hoewel er vele typen van persoonlijkheidsstoornissen bestaan, weerspiegelen ze allemaal het onvermogen om de eisen en beperkingen van de buitenwereld te aanvaarden. Deze afwijkingen kunnen iemands gedrag storen, maar ook zijn contacten met familie en mensen op het werk. Voordat de diagnose persoonlijkheidsstoornis aanvaard kan worden, moeten artsen lichamelijke en neurologische stoornissen uitsluiten die op [...]

Passief-agressief gedrag

Klachten en verschijnselen (tenminste vijf van de hier genoemde) Dingen voor zich uitschuiven. Knorrig en prikkelbaar gedrag, ruzie maken. Geneigd zijn langzaam te werken of opzettelijk slecht te werken bij werkzaamheden die men eigenlijk niet wil doen. Protesteert (onredelijk) omdat volgens hem iedereen onredelijke eisen stelt. ’Vergeet’ verplichtingen. Gelooft dat hij zijn werk veel beter [...]

Asociaal gedrag

Klachten en verschijnselen Gebrek aan respect voor de regels en eisen die de maatschappij stelt. Herhaalde schending van de rechten van anderen. Onwettig, ongeoorloofd gedrag. Gebrek aan respect voor de waarheid. Bij ouders, verwaarlozing of mishandeling van hun kind of kinderen. Lichamelijk geweld, mishandeling van partner. Geen vaste baan. Geen vast adres. Iemand die zich [...]

Hysterie

Klachten en verschijnselen Relaties die zeer innig lijken, maar in werkelijkheid zeer oppervlakkig zijn. Zeer theatrale en innemende manier van doen, emoties worden op een overdreven manier getoond. Egocentrisch. Zoekt voortdurend aandacht en lof. Seksualisering van relaties. Verdraagt frustraties moeilijk. Dit gedrag leidt meestal tot stormachtige en onbevredigende relaties met anderen. Het komt veel meer [...]

Paranoïde

Klachten en verschijnselen Achterdochtig en zeer gevoelig voor al of niet reële beledigingen, krenkingen en bedriegerijen door anderen. Geeft vaak de schuld aan anderen. Doet vaak geheimzinnig. Geen gevoel voor humor. Overdreven gevoel van eigen belangrijkheid. Mensen die paranoïde gedrag vertonen zijn overdreven bezorgd dat anderen ’erop uit zijn hen beet te nemen’. Omdat zij [...]

Schizoïdie

Klachten en verschijnselen Afstandelijkheid en kil gedrag. Gebrek aan hechte vriendschappen. Isolement. Gebrek aan energie. Onverschillig voor lof of kritiek van anderen. Mensen met een schizoïd gedrag blijken anderen niet of nauwelijks nodig te hebben en gaan meestal hun eigen gang. Soms leven ze vrijwel volledig geïsoleerd, zonder vriendschappen, en blijven op een afstand van [...]

Schizofreen gedrag

Klachten en verschijnselen Wanordelijk of magisch denken. Vreemde manier van spreken (vaag of beeldspraak). Verkeerde ideeën over het verband tussen dingen (kennen ongebruikelijke betekenissen toe aan normale gebeurtenissen); Achterdochtigheid. Mensen met een schizofreen gedrag vertonen veel overeenkomsten met schizofrene mensen in hun eigenaardige manier van denken en spreken en hun vreemde kijk op de wereld, [...]

Borderline persoonlijkheid

Klachten en verschijnselen Chronische moeilijkheden bij het handhaven van een positief zelfbeeld. Wisselende stemmingen. Problemen in de relatie met andere mensen. Impulsief, vaak beschadigend gedrag (zoals pogingen tot zelfdoding). Mensen met een borderline persoonlijkheid kan men beschouwen als mensen met een ’stabiele instabiliteit’. Ze hebben chronische problemen, zoals wisselende stemmingen, worden plotseling boos, verdrietig of [...]

Narcisme

Klachten en verschijnselen Overdreven gevoel van belangrijk, machtig en getalenteerd zijn. Zoekt bewondering. Staat onverschillig tegenover emoties en behoeften van anderen. Kan afwijzing moeilijk verwerken. Iemand met een narcistische persoonlijkheid heeft een overdreven idee over zijn eigen uniekheid, belangrijkheid en gaven. Wanneer hij wordt afgewezen, vertoont hij overdreven boosheid of schaamte. Hij heeft er moeite [...]

Vluchtgedrag

Klachten en verschijnselen Overdreven angst afgewezen of vernederd te worden, die leidt tot het vermijden van nauwe banden met andere mensen. Lage dunk van zichzelf. Vluchtgedrag wordt zo genoemd, omdat mensen met een dergelijk gedrag zich zoveel zorgen maken over hun eigen tekortkomingen dat de daaruit voortvloeiende angst voor afwijzing tot gevolg heeft dat ze [...]

Pathologische afhankelijkheid

Klachten en verschijnselen Ziet zichzelf als onbekwaam of hulpeloos. Vermijdt persoonlijke verantwoordelijkheid en laat deze aan anderen over, ook voor belangrijke beslissingen in het leven. Is chronisch niet in staat aan de normale eisen van het leven te voldoen, maar is niet verstandelijk gehandicapt. Mensen die last hebben van een pathologische afhankelijkheid laten andere mensen [...]

Dwangneurotisch gedrag

Klachten en verschijnselen Op alle terreinen perfectionistisch en onbuigzaam zijn. De symptomen beginnen al vroeg in de kinderjaren. Tenminste vijf van de volgende karaktertrekken zijn aanwezig: Is zo perfectionistisch dat hij grote moeite heeft een taak te beëindigen. Maakt zich druk om details – regels, verordeningen, lijsten en schema’s – en verliest vaak de hoofdzaken [...]

Reactie op het verlies van een naaste

Emoties en gevoelens die zich op gaan doen nadat er een verlies van een naaste heeft plaatsgevonden wordt rouw genoemd. Dit proces waarin het verdriet wordt verwerkt noemt men dan rouwproces.

Het rouwproces

Verschijnselen Een drukkend gevoel op de borst of het gevoel dat de keel wordt dichtgeknepen. Slaapproblemen variërend van slapeloosheid tot het verlangen om voortdurend te slapen. Gewichtsverlies of -toename. Concentratiestoornissen. Verwardheid. Hoofdpijn of andere lichamelijke klachten. Uit de weg gaan van sociale contacten. Gebrek aan belangstelling voor dagelijkse bezigheden zoals koken, boodschappen doen of persoonlijke [...]

De stadia van rouw

Ontkenning. In eerste instantie kunt u amper geloven dat de dierbare of betrokkene echt dood is gegaan. U zult door uw gedachten worden verward, en u kunt zich amper concentreren. U kunt ook niet goed luisteren, het functioneren van u zal minder worden. Wanhoop. Het verlies kan zoveel pijn doen dat deze pijn ook in [...]

Slaapstoornissen

Slaapstoornissen behoren tot de meest genoemde problemen van het leven. Het is belangrijk te bedenken dat ons slaappatroon verandert in de loop van het leven. Niet alle slaap is hetzelfde. Door het meten van de elektrische golven die door de hersenen uitgezonden worden, hebben onderzoekers vastgesteld dat er verschillende stadia in de slaap zijn. Deze [...]

Slapeloosheid.

Symptomen, klachten en verschijnselen ’s Nachts niet kunnen slapen. Moeilijk inslapen. ’s Nachts wakker worden bij een volwassene. Vermoeidheid overdag. Wanneer er een tekort aan slaap is noemt men dit slapeloosheid. Patiënten die dit hebben slapen vaak wel wat maar niet genoeg om hun moeheid te stillen. Slapeloosheid wordt ook wel insomnia genoemd. Wanneer je [...]

Slaap-apnoe

Klachten en verschijnselen Abnormale slaperigheid overdag. Extreem luid snurken. Waargenomen perioden van ademstilstand tijdens de slaap. Hoofdpijn in de ochtenduren. Bij kinderen bedplassen. Wanneer iemand last heeft van een afwijking waarbij er herhaaldelijke periodes optreden van ademstilstand noemt met dit slaap-apnoe. Dit komt doordat de luchtstroom wordt afgesloten in de bovenste luchtwegen. Mensen die last [...]

Narcolepsie

Symptomen, klachten en verschijnselen Abnormale neiging om overdag te slapen. Verlangen om langer te slapen dan de gebruikelijke zeven tot acht uur. Aanvallen van REM-slaap overdag die aanvallen van spierverlamming kunnen veroorzaken. Geheugenverlies. Droomachtige hallucinaties. Een gevoel van verlamming bij het slapen gaan en ontwaken. Narcolepsie is beter bekend onder de naam slaapziekte. Dit is [...]

Restless legs

Symptomen, klachten en verschijnselen Onaangenaam kriebelend gevoel in de kuiten en soms in voeten, dijen of armen als iemand wakker is, vooral als hij ligt. Onbedwingbare neiging om de benen te bewegen. Soms verergering van de klachten in tijden van stress. Restless legs is een Engelse term die inhoud: rusteloze benen. Bij deze afwijking zullen [...]

Nachtmerries en nachtelijke angstaanvallen

Klachten en verschijnselen Nachtmerries: onaangename of angstaanjagende dromen die meestal optreden in de tweede helft van de nacht. Nachtelijke angstaanvallen (pavor nocturnus): gillend wakker worden uit een diepe slaap, zonder herinnering aan een angstaanjagende droom, behalve misschien een angstaanjagend beeld. Wanneer iemand vol angst ontwaakt wordt een nachtmerrie genoemd. Wanneer er eenmalig een nachtmerrie is, [...]

Slaapwandelen

Klachten en verschijnselen Lopen of andere activiteiten (openen van kastdeuren, naar het toilet gaan, autorijden) in de slaap. Slaapwandelen treedt meestal op in het eerste derde deel van de nacht. In de meeste gevallen is de duur enkele minuten tot een half uur. Kenmerkend is desoriëntatie en verwarring bij het ontwaken. Slaapwandelen bevat niet alleen [...]

Tandenknarsen

Klachten en verschijnselen Tandenknarsen tijdens de slaap. Tijdens de slaap de tanden knarsen wordt ook wel bruxisme genoemd. Maar liefst 15 procent van alle (gezonde) mensen heeft hier last van. Dit kan zelfs zo ernstig worden dat er tanden en zelfs kiezen beschadigd raken. Tandenknarsen geeft meer lawaai ’s nachts dan overdag. Het wordt vaak [...]

Angststoornissen

Wij leven op het moment in de tijd van de angst. Angst is een emotie die veel voorkomt, en dat ook doet in verschillende vormen. Angst komt wel vaak voor, maar is niet gemakkelijk te verklaren. In de Nederlandse taal wordt het woord angst vaak omschreven als bezorgdheid. In de geneeskunde wordt het specifieker beschreven [...]

Angstreacties

Klachten en verschijnselen Spanning of ontzetting over een gevaar waarvan de bron vaak niet bekend is. Snelle hartslag en ademhaling. Tremoren (beven). Maag-darmstoornissen. Motorische spanning (beven, spierpijn, rusteloosheid, onvermogen zich te ontspannen). Zweten. Droge mond. Duizeligheid. Ongeduld en prikkelbaarheid, slapeloosheid of zich moeilijk kunnen concentreren. Bij een gegeneraliseerde angststoornis of angstneurose is er aanhoudende angst [...]

Paniekaanvallen.

Symptomen, klachten en verschijnselen Gevoelens van angst of extreme spanning en een voorgevoel van een naderend onheil. Kortademigheid. Hartkloppingen, pijn of onaangenaam gevoel in de borst of gevoel te zullen stikken. Duizeligheid of een wankel gevoel. Gevoel van onwerkelijkheid. Tintelingen in handen of voeten, aanvallen van hitte of koude, onverklaarbaar sterk zweten. Beven en spiersamentrekkingen. [...]

Fobieen

Symptomen, klachten en verschijnselen Blijvende, niet-realistische angst voor een voorwerp, dier, activiteit of situatie. Dwingend verlangen het gevreesde te vermijden. De persoon kan wel inzien dat de angst overdreven of niet realistisch is, maar het vermijdingsgedrag blijft bestaan. Niet in staat zijn normale bezigheden te vervullen. Een aanhoudende angst voor een voorwerp, dier plek, situatie [...]

Dwangneurose

Symptomen, klachten en verschijnselen Steeds terugkerende dwanggedachten en -impulsen die als ongewild worden ervaren en zinloos lijken te zijn. Het regelmatig verrichten van rituelen, ook al lijken ze volkomen zinloos. Mensen die dwanggedachtes hebben die steeds terugkeren of dwanghandelingen hebben lijden aan een dwangneurose. Obsessies zijn gedachten geweld bij angst, of niet vuil te mogen [...]

Post traumatisch stress syndroom

Klachten en verschijnselen Het voortdurend herbeleven van een traumatiserende gebeurtenis in zich opdringende herinneringen, benauwende dromen, hallucinaties; verdriet bij jaarlijkse herdenkingen van het trauma; en het vermijden van gedachten, gevoelens en activiteiten die verband houden met het trauma. Een gevoel van verlies of vervreemding van anderen, onvermogen om lief te hebben. Sterk verminderde belangstelling voor [...]

Obsessief-compulsieve stoornis.

Symptomen, klachten en verschijnselen De dwang om bepaalde handelingen te herhalen. Angst voor besmetting waardoor smetvrees wordt ontwikkeld. Angst om de controle over dingen te verliezen zoals bijvoorbeeld de angst voor brand, inbraak en fraude, dit wordt controledwang genoemd. De angst om dingen weg te gooien of kwijt te raken, verzameldwang. De angst om iemand [...]

Hypochondrie.

Symptomen, klachten en verschijnselen Angst om ziek te worden. Angst dat dokters of artsen iets over het hoofd zien. Maagklachten, hartkloppingen, duizeligheid, slaapproblemen door de angst. Hypochondrie is een psychische aandoening waarbij de patiënt bang is om ziek te worden. De patiënt is hierbij niet regelmatig bang voor simpele ziektes, maar vaak voor ernstige ziektes. [...]

Gegeneraliseerde angststoornis.

Symptomen, klachten en verschijnselen Angstgevoelens Afkoeling Klamme handen Hyperactiviteit Moeite met slikken Spierspanningen Misselijkheid Slaapproblemen Gespannen gevoel Een gegeneraliseerde angststoornis is een psychische aandoening waarbij de patiënt voornamelijk last heeft van angstgevoelens. Deze angstgevoelens kunnen voor verschillende dingen zijn die de patiënt tegen komt in het dagelijkse leven. Een patiënt met een gegeneraliseerde angststoornis kan [...]

Depressie en stemmingsstoornissen

Er bestaat niet één soort depressie. Er zijn veel verschillen in de soorten depressie maar er zijn ook veel overeenkomende symptomen. Vaak zullen de symptomen: slecht slapen, niet willen eten, concentratieproblemen, niet goed beslissingen kunnen nemen, minder energie hebben, schuldgevoelens en uiteindelijk kunnen zelfmoordneigingen optreden bij depressies. Bij een lichte depressie is het goed mogelijk [...]

Reactieve depressie

Symptomen, klachten en verschijnselen Een gevoel van hulpeloosheid en treurigheid. Verdriet. Verlies van zelfrespect. Een gevoel dat het leven geen zin heeft. Angst of tobberigheid. Prikkelbaarheid. Zich terugtrekken van relaties met anderen. Wanneer er een teleurstelling is op middelbare leeftijd, kan er een reactieve depressie optreden. Deze geeft dan het gevoel van in de put [...]

Ernstige depressie

Symptomen, klachten en verschijnselen Verandering in voorkomen – of een opvallende traagheid, waarbij de persoon zich als het ware voortsleept of een opmerkelijke toestand van gejaagdheid of opwinding. Een typische soort gedeprimeerde stemming (die anders is dan het gevoel dat men heeft na de dood van een naaste). Geen reactie op veranderingen in de omgeving [...]

Manisch depressieve psychose

Symptomen, klachten en verschijnselen Afwisselend patroon van emotionele hoogtepunten (manische perioden, gekenmerkt door een zeer opgewonden gedrag) en emotionele dieptepunten of depressies. De manische perioden en de perioden van ernstige depressie kunnen elkaar zeer snel afwisselen, soms binnen enkele dagen. De depressie verschijnselen zijn zeer uitgesproken en duren een hele dag of langer. Wanneer het [...]

Seizoensgebonden depressie

Symptomen, klachten en verschijnselen Depressie die veroorzaakt wordt door een speciaal seizoen van het jaar, meestal de winter. Hoofdpijn, prikkelbaarheid, weinig energie. Huilbuien. Mensen kunnen in een lange donkere winter wel eens een seizoensgebonden depressie krijgen. Dit is geen echte depressie. Het gaat dan vaak om het idee dat ze in het donker weg moeten [...]

Antidepressiva

Bij een lichte depressie hoeft u vaak geen geneesmiddelen te gebruiken. Goede begeleiding kan u al een heel eind op weg helpen. Bij een ernstige depressie is behandeling met medicijnen aan te bevelen. Daarnaast zijn gesprekken met uw huisarts of specialist erg belangrijk. Vaak zal een behandeling met medicijnen niet op zichzelf staan. Immers is [...]

Beginnen met antidepressiva

Wanneer u op advies van de dokter, psycholoog of psychiater begint met het slikken van antidepressiva dan is dit niet voor niks. Vaak is er een traject aan vooraf gegaan waardoor u dit advies heeft gekregen. Het kan één tot drie maanden duren voordat u het effect van de antidepressiva merkt. Waarbij het vaker richting [...]

Denkstoornissen

Wanneer er een stoornis in het denken of in de stemming zit, wordt dit een psychose genoemd. Een psychose is een symptoom vaan een stoornis, vaak ernstig, die zich voordoet in de hersenen.

Schizofrenie

Symptomen, klachten en verschijnselen Twee of meer van de volgende verschijnselen gedurende tenminste één week: waandenkbeelden, opvallende hallucinaties die een groot deel van de dag duren, verwardheid, gebrek aan emoties of onaangepast tonen van emoties, bizarre waandenkbeelden (zoals spreken met bewoners van Mars). Niet goed in staat zijn normaal te werken, sociaal te leven en [...]

Kortdurende reactieve psychose

Symptomen, klachten en verschijnselen Denkstoornissen of waandenkbeelden – kunnen uit alles bestaan: van het denken dat een overleden grootmoeder in leven is tot de overtuiging dat al het eten in restaurants vergiftigd is – die de patiënt niet op wil geven, zelfs als hem hiervoor goede redenen gegeven worden. Stoornissen in de waarneming (vooral hallucinaties). [...]

Psychose door alchohol of drugs

Symptomen, klachten en verschijnselen Delirium (plotselinge wanen, agressie, razernij). Agressiviteit, vijandigheid of gewelddadig gedrag. ’Bad trip’ of angstige geestelijke desoriëntatie (paniek, waandenkbeelden, hallucinaties) na gebruik van hallucinogene drugs. Een op schizofrenie lijkend gedrag na het gebruik van bepaalde combinaties (zoals alcohol en barbituraten) of overdoses van geneesmiddelen (zoals slaappillen of antidepressiva). Een geestelijke stoornis die [...]

Verslavingsgedrag

Wanneer het woord verslaving valt, zullen de meeste mensen aan drugs denken. Dit is echter niet juist, mensen kunnen aan werkelijk alles verslaafd raken. Verslavingsgedrag heeft daarom ook betrekking op psychologische afhankelijkheid van andere spullen. Dit kan bijvoorbeeld gokken zijn. Een verslaafde kan het makkelijkst omschreven worden als iemand die een drang heeft naar een [...]

Alcoholverslaafd

Symptomen, klachten en verschijnselen Schuldgevoel over het drinken. Neiging om te veel te drinken. Verlangen om door te gaan met drinken wanneer vrienden zeggen dat de persoon genoeg heeft gehad. Geprikkeldheid wanneer familie of vrienden opmerkingen maken over het drinken. Ruzies met de partner over het drinken. De volgende morgen bij het wakker worden zich [...]

Gokverslaafd

Symptomen, klachten en verschijnselen Het gokken, dat eerst af en toe wordt gedaan, wordt een gewoonte, waarbij steeds hoger wordt ingezet en andere zaken – het gezin, en soms het werk – worden verwaarloosd. De belangrijkste reden om te gokken is het hevige verlangen naar de opwindende spanning van het risico dat het gokken met [...]

Cafeïneverslaafd

Klachten en verschijnselen Angstaanvallen. Spiertrekkingen en sensorische stoornissen, zoals oorsuizen of het zien van lichtflitsen. Hartkloppingen. Maagpijn, buikpijn of diarree. Perioden van onvermoeibaarheid. Slapeloosheid. Onthoudingsverschijnselen wanneer de dagelijkse dosis onderbroken wordt: hoofdpijn, slaperigheid en sloomheid, prikkelbaarheid, nervositeit, vaag gedeprimeerd gevoel of af en toe gapen. Depressie. Bij vrouwen, fibrokysteuze afwijkingen in de borsten (goedaardige knobbels [...]

drugsverslaafd of drugsverslaafd

Vanwege de langdurige lichamelijke gevolgen kan afhankelijkheid van drugs of geneesmiddelen erg gevaarlijk worden. Ze kunnen een ontwrichtende invloed hebben op het hele gezin en werk. De mensen kunnen vaak gemakkelijk aan de medicijnen komen waarvan ze afhankelijk zijn, door bij verschillende dokters met dezelfde smoes aan te komen en hierbij dan recepten op te [...]

Stoffen met een dempende werking op het centraal zenuwstelsel

Symptomen, klachten en verschijnselen Slaperigheid of coma. Onduidelijk praten. Coördinatiestoornissen. Geheugenstoornissen. Verwardheid. Tremoren (beven) of verlaagde spiertonus. Opwinding. Paranoïdie. Onaangepaste emotionele uitingen Stoffen met een dempende werking (downer) op het centraal zenuwstelsel kunnen alleen op recept worden verkregen. Voorbeelden hiervan zijn slaapmiddelen en middelen tegen angst. De effecten die deze middelen hebben lijken op het [...]

Stoffen met een stimulerende werking op het centraal zenuwstelsel

Symptomen, klachten en verschijnselen Opwinding. Snel spreken. Prikkelbaarheid. Gebrek aan concentratievermogen. Cyclus van weken waarin veel gebruikt wordt, afgewisseld door perioden waarin de gebruiker gedwongen is het gebruik te staken vanwege sterke opwinding, paranoïde verschijnselen en ondervoeding. Neusverstopping (bij cocaïne). Het centraal zenuwstelsel wordt het vaakst gestimuleerd door de stoffen cocaïne en amfetaminen. Amfetaminen is [...]

Opiaten

Symptomen, klachten en verschijnselen Depressie, vaak van een geagiteerd type. Angstverschijnselen. Impulsiviteit. Faalangst. Geen zelfrespect, hopeloosheid en agressie. Geringe mogelijkheden moeilijkheden te verwerken en lage frustratietolerantie. Behoefte aan onmiddellijke bevrediging. Vrienden die ook druggebruikers zijn. Opium is het gedroogde sap uit de onrijpe zaaddozen de opiumpapaver of  slaapbol (Papaver somniferum), een plantensoort. Tot de opioïden [...]

Marihuana en cannabis afgeleidenen

Symptomen, klachten en verschijnselen Introversie. Gebrek aan energie. Gering oordeelsvermogen. Desoriëntatie. Opwinding. Delirium. Wanneer marihuana gerookt wordt, is het niet heel erg verslavend. De marihuanasigaretten worden geproduceerd van de bladeren en de bloemen van de hennepplant, Cannabis sativa genaamd. Van dezelfde hennepplant wordt uit het geconcentreerde hars ook hasj geproduceerd. Hasj wordt net als marihuana [...]

Bad trip

Een bad trip is een zeer onaangename, angstwekkende reactie welke zich kan voordoen na het gebruik van geestverruimende middelen zoals LSD, XTC of paddo’s. Doordat het woord trip altijd werd gebruikt bij gebruik van deze middelen kan een onaangename, angstwekkende reactie welke het gevolg is van alcohol gebruik of verdovende of stimulerende middelen eigenlijk geen [...]

Psychosomatische ziekten

De lichamelijke gezondheid en de psychische gezondheid hebben samen een gecompliceerd verband. Pas sinds de twintigste eeuw wordt hier wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Deze verbanden werden vroeger omschreven als bijgelovig. Wanneer iemand een ziekte kreeg was dit een straf van god. Psychosomatische ziektes bestaan uit ziektes die wel eens optreden in de crisistijd. Deze crisistijd [...]

Conversie.

Symptomen, klachten en verschijnselen Lichamelijke klachten die een lichamelijke ziekte doen vermoeden. Verband tussen het verschijnen van de klachten en psychosociale stress. De patiënt is zich niet bewust het symptoom opzettelijk te produceren. Hoewel er pijn en seksuele stoornissen kunnen zijn, blijft het symptoom niet beperkt tot deze problemen. Een conversie stoornis (wordt in de [...]

Somatisatie.

Klachten en verschijnselen Een voorgeschiedenis van veel lichamelijke klachten die voor de leeftijd van 30 jaar begint en verscheidene jaren duurt. Allerlei symptomen waarvoor geen organische oorzaak wordt gevonden en die de reden zijn geweest waarom de patiënt medicijnen inneemt, de arts bezoekt of zijn manier van leven verandert (de symptomen kunnen bestaan uit maag-darmklachten, [...]

Hypochondie

Symptomen, klachten en verschijnselen Overdreven bezorgdheid en angst voor ziekte of een veronderstelde ziekte. Geen duidelijke lichamelijke kwaal die de lichamelijke symptomen of gewaarwordingen kan verklaren. De klachten duren tenminste zes maanden. Het geloof in de ziekte heeft niet de intensiteit van een waandenkbeeld – de patiënt kan de mogelijkheid dat hij in werkelijkheid geen [...]

Chronische pijnklachten

Symptomen, klachten en verschijnselen Zorgen over pijn die tenminste zes maanden duurt. Geen lichamelijke afwijking of een ongeval om de pijn te verklaren, of pijn klachten met sociale gevolgen of effecten op het werk die niet in verhouding staan tot de lichamelijke bevindingen. Zonder dat er oorzaken in het lichaam gevonden kunnen worden terwijl er [...]