Archive for the '4.4 Ademhalings stelsel' Category

De normale ademhaling

De belangrijkste taak van de longen is het bloed van zuurstof te voorzien en er kooldioxide (ook koolzuur genoemd) uit te verwijderen. De longen bevinden zich in de borstholte (thoraxholte) die aan de zijkanten, achterkant en voorkant wordt ingesloten door de ribben en het kraakbeen en de spieren daartussen. Het diafragma (middenrif), dat bestaat uit [...]

Luchtweginfecties

Wanneer bacteriën, virussen of schimmels in de longen binnendringen en daar vaste voet krijgen, kunnen zij een aantal ziekten veroorzaken, variërend van veel voorkomende en meestal onschuldige aandoeningen, zoals verkoudheid en griep, tot ernstiger ziekten zoals longontsteking, bronchitis en tuberculose.

Bronchiolitis

Klachten en verschijnselen Piepen op de borst. Bemoeilijkte uitademing. Snelle ademhaling en snelle hartslag. Hoest waarbij sputum wordt opgegeven. Koorts. Blauwe verkleuring van de huid. Een luchtweginfectie zoals wordt veroorzaakt door het griepvirus of een bacterie, kan een ontsteking veroorzaken van de bronchiolen (de kleinste vertakkingen van de bronchiën in de longen), waarbij een grote [...]

Acute bronchitis

Klachten en verschijnselen Pijn en een benauwd gevoel in de borst. Hoesten. Piepen op de borst. Kortademig. Koude rillingen. Algemeen ziektegevoel en lichte koorts. De bronchiën en trachea zijn de voornaamste luchtwegen naar de longen. Wan neer de slijmvliezen die de bronchiën aan de binnenzijde bekleden, ontstoken raken, wordt deze afwijking bronchitis of tracheobronchitis genoemd. [...]

Longontsteking

Klachten en verschijnselen Hoest waarbij soms bloed wordt opgegeven.  Pijn in de borst. Koude rillingen. Hoge koorts. Kortademig. Longontsteking (pneumonie) is een ontsteking van de weefsels van de longen. Deze doet zich echter in verschillende vormen voor. Wat uw arts ’longontsteking’ noemt, kan in feite één van meer dan vijftig verschillende ziekten zijn. Deze ziekten [...]

Tuberculose

Klachten en verschijnselen Aanvankelijk zijn de verschijnselen niet duidelijk of blijven ze beperkt tot een lichte hoest en wat verhoging. In een later stadium vermoeidheid. Gewichtsverlies. Hoesten, waarbij soms bloederig sputum wordt opgegeven. Lichte koorts en ’s nachts zweten. Pijn bij het ademhalen en het hoesten. Pijn in de rug en de grote gewrichten. Tuberculose, [...]

Legionairsziekte

Klachten en verschijnselen Algemeen ziektegevoel. Lichte hoofdpijn. Koorts en koude rillingen. Hoest waarbij slijm wordt opgegeven. Kortademigheid, pijn in de borst. Gewrichts- en buikpijn. Misselijkheid en braken. Diarree. De legionairsziekte, ook veteranenziekte of legionellose genoemd, is het eerst geïdentificeerd toen er in juli 1976 een plotselinge, hevige uitbarsting van optrad in een hotel in Philadelphia [...]

Bronchiëctasieën

Klachten en verschijnselen Aanhoudende hoest waarbij grote hoeveelheden meestal groen-grijs sputum en soms bloed worden opgegeven. Gebrek aan eetlust. Vermagering. Bloedarmoede. Herhaalde aanvallen van longontsteking. Bronchiëctasieën zijn chronische, abnormale verwijdingen van de wanden van bronchiën. Veranderingen die hier op lijken, treden ook op bij mensen met chronische bronchitis, maar bij bronchiëctasieën is de verwijding van [...]

Longabces

Klachten en verschijnselen Hoge en onregelmatige koorts. Zweten en koude rillingen. Pijn in de borst. Gewichtsverlies. Kortademigheid. Hoesten, waarbij etter, soms met bloed, wordt opgegeven. Algemeen onwelzijn en gebrek aan eetlust. Een longabces is een holte in de long die gevuld is met etter. Het ontstaat meestal wanneer infectieus materiaal uit de mond of keel [...]

Empyeem

Klachten en verschijnselen Droge hoest. Koorts en nachtzweet. Vermagering. Kortademigheid. Pijn in de borst bij diep ademhalen. Een empyeem (etter in de pleuraholte) ontstaat doordat er in de pleuraholte, de ruimte tussen de twee bladen van het borstvlies dat de longen omgeeft, een ontsteking is ontstaan wat zorgt voor een ophoping van etter. De geïnfecteerde [...]

Pleuritis en vocht in de pleuraholte

Klachten en verschijnselen Kortademigheid. Pijn in de borst. Droge hoest. Koorts en koude rillingen. Elke long wordt omgeven door een dubbele membraam, namelijk het borstvlies. Dit is de pleura. Wanneer de pleura ontstoken is praten we over pleuritis. Pleuraexsudaten zijn vochtophopingen in de pleuraholte. Ziekten zoals longontsteking of longembolie  kunnen zorgen voor pleuritis en pleuraexsudaten. [...]

Schimmelziekten van de longen

Gisten en de sporen van bepaalde schimmels kunnen, wanneer ze worden ingeademd, in de longen terechtkomen en ziekten veroorzaken. De meeste van deze gisten veroorzaken op griep lijkende symptomen, zoals koorts, hoesten en een algemeen gevoel van onwelzijn.

Histoplasmose

Klachten en verschijnselen Koorts, hoesten en algemeen onwelzijn. Vergroting van de lever, lymfklieren en milt. Hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Geen verschijnselen. Histoplasmose wordt veroorzaakt door het inademen van stof wat sporen van de schimmel Histoplasma capsulatum bevat. Deze komt vooral voor in kippenhokken , duivenmest en grotten waar vleermuizen leven. Het risico op een ernstige vorm [...]

Aspergillose

Aspergillus is een schimmel die je bijna overal kunt vinden. Deze schimmel kan zich bevinden in snot uit de neus en in sputum (slijm dat, vermengd met speeksel, uit de diepe luchtwegen wordt opgehoest) bij mensen die regelmatig zijn blootgesteld aan dit schimmel. In deze gevallen zorgt het schimmel echter bijna nooit voor klachten. Mensen [...]

Cryptokokkose

Symptomen, klachten en verschijnselen Lichte koorts. Pijn in de borst. Hoesten. De gist Cryptokokkus neoformans leeft in de grond en in gedroogde duivenmest is veroorzaakt cryptokokkose. Iemand die deze gist inademend kan last krijgen van cryptokokkose. Mensen met een verlaagde weerstand, zoals bijvoorbeeld mensen met leukemie of de ziekte van Hodgkin zijn het vatbaarst. Diagnose. In minder ernstige [...]

Kokkidioidomycose

Symptomen, klachten en verschijnselen Geen verschijnselen. Koorts, rillingen, pijn in de rug en hoofdpijn. Pijn in de borst. Vlekkerige, rode huiduitslag. Zwelling van knieën en enkels. Hoest en neusverstopping. De schimmel Kokkidioides immitis komt voor in de Verenigde Staten en in Zuid-Amerika en veroorzaakt de ziekte kokkidioidomycose. Iedereen kan deze ziekte krijgen maar het vatbaarst zijn zwangere [...]

Chronische longaandoeningen

Er zijn drie chronische longaandoeningen waarbij belemmering van het uitstromen van de lucht door de bronchiën één van de meest belangrijke symptomen is. Bij één, de chronische bronchitis, is er een blijvende ontsteking van de slijmvliezen van de bronchiën die meestal, maar niet altijd, gepaard gaat met belemmering van het uitstromen van de lucht door [...]

Chronische bronchitis

Klachten en verschijnselen Chronische hoest waarbij sputum (fluim) wordt opgegeven. Kortademigheid. Bij chronische bronchitis is het slijmvlies van de bronchiën chronisch verdikt en ontstoken. Door de vernauwing kan het ademhalen moeilijk gaan en kan het ook zorgen voor hoestaanvallen. Daarnaast kan door de ontsteking meer slijm geproduceerd worden waardoor de kleine bronchiën verstopt kunnen raken [...]

Longemfyseem

Symptomen, klachten en verschijnselen Kortademigheid. Chronische, lichte hoest soms met sputum. Gewichtsverlies. De term emfyseem wordt gebruikt als synoniem voor chronische obstructieve longziekte. Emfyseem komt heel veel voor en is in de meeste gevallen het gevolg van langdurig roken, hoewel erfelijkheid en eerder aanwezig astma wellicht ook enige invloed hebben. Sigarettenrokers hebben de grootste kans [...]

Astma

Symptomen, klachten en verschijnselen Aanvallen van kortademigheid. Hoesten. Benauwdheid op de borst. Piepen op de borst. Astma wordt gekenmerkt door krampen van de spieren in de wand van de luchtwegen. Onder normale omstandigheden trekken de spieren in de wand van de bronchiën zich alleen samen als een beschermende reactie om te voorkomen dat schadelijke stoffen [...]

Taai-slijmziekte

Klachten en verschijnselen Hoesten. Lichamelijke inspanning wordt niet verdragen. Herhaalde longontsteking. Chronische diarree. Kortademigheid. Gebrek aan eetlust. Tekort aan zout en hitte-uitputting bij warm weer. De taai-slijmziekte, ook bekend als cystische fibrose of mucoviscidose, is een erfelijke ziekte die zowel de luchtwegen als het spijsverteringskanaal aantast. Het is de meest voorkomende, dodelijke, aangeboren ziekte en [...]

Sarcoïdose

Klachten en verschijnselen Vaak zijn er geen verschijnselen. Algemeen onwelzijn. Koorts. Kortademigheid, vooral bij inspanning. Vermagering. De oorzaak van sarcoïdose, ook wel de ziekte van Besnier-Boeck genoemd, is niet bekend. De ziekte kan bijna ieder deel van het lichaam aantasten, waaronder de huid, ogen, perifere zenuwen, lever, lymfklieren en het hart, maar in 90 procent [...]

Interstitiële longziekten

Klachten en verschijnselen Kortademigheid. Vermoeidheid en zwaktegevoel. Gebrek aan eetlust en vermagering. Hoesten. Interstitiële longziekten vormen een groep van meer dan honderdtachtig ziekten die chronisch, niet-kwaadaardig en niet-infectieus zijn. Deze ziekten worden gekenmerkt door het binnendringen van ontstekingscellen in de wanden van de longblaasjes, waardoor abnormaal littekenweefsel ontstaat in het bindweefsel dat het steunweefsel van [...]

Atelectase

Klachten en verschijnselen Kortademigheid. Koorts. Verlaagde bloeddruk en snelle pols. Hoesten. Pijn aan de kant van de atelectase. Shock. Atelectase is het samenvallen (collaberen) van een deel van de long of soms van een gehele long (collaps). De oorzaak is verstopping of afsluiting van een bronchus, in de meeste gevallen door een slijmprop, maar soms [...]

Klaplong

Klachten en verschijnselen Vaak geen. Soms pijn in de borst. Soms kortademigheid. Bij een klaplong (gecollabeerde long) is er lucht aanwezig in de pleuraholte buiten de long, maar wel binnen de borstkas. De medische term hiervoor is pneumothorax. Wanneer een klaplong spontaan ontstaat, is dit meestal het gevolg van het barsten van een blaas op [...]

Longkanker.

Klachten en verschijnselen Geen. Hoesten, waarbij sputum wordt opgegeven dat soms streepjesbloed bevat. Kortademigheid. Pijn in de borst. Heesheid. Gebrek aan eetlust en vermagering. In de westerse wereld komt longkanker van alle soorten kanker het vaakste voor. Longkanker komt vooral voor bij mannen. Wel zien we de laatste jaren dat het aantal nieuwe gevallen bij [...]

Longziekten als beroepsziekten

Materialen op het werk kunnen voor longziektes zorgen. Dit kan gebeuren wanneer er gevaarlijke stoffen langdurig worden ingeademd. Een van de bekendste ziektes is waarschijnlijk asbestose. Deze komt in verschillende vormen voor. Ook een bekende ziekte is de mijnwerkerslong. Ook silicose is welbekend. Wanneer men in de landbouw of industrie werkt, zou men extra goed [...]

Asbestose

Klachten en verschijnselen Pijn in de borst. Kortademigheid. Minder goed verdragen van lichamelijke inspanning. Hoest (in sommige gevallen). Vroeger werd asbest veel gebruikt als isolatiemateriaal. Dit werd gebruikt tot in 1975. Het werd toen vervangen door andere materialen, zoals glaswol. Sinds kort is het zelfs verboden om asbest te gebruiken of te verwerken. Asbest heeft [...]

Stoflongen en silicose.

Klachten en verschijnselen Kortademigheid. Hoesten, waarbij sputum wordt opgegeven (in sommige gevallen). Hieronder zullen twee soorten stoflongen of pneumoconiose worden besproken. We zullen het hebben over de mijnwerkerslong en de stoflong van silicose. Beide stoflongen hebben als oorzaak het inademen van stofdeeltjes, zonder dat deze stofdeeltjes worden uitgehoest. De mijnwerkerslong wordt veroorzaakt wanneer langdurige periodes [...]

Astma als beroepsziekte

Ongeveer 2% van de mensen die astma hebben, heeft de oorzaak te maken met het werk dat men doet of de omgeving waar men leeft. Sommige stoffen hebben namelijk als bijwerking dat ze astma kunnen veroorzaken, houtstof, graanstof, tabak, pollen (soorten stuifmeel), synthetische kleurstoffen, Arabische gom en soldeervloeistof. Bij deze stoffen is er een kans [...]

Allergische alveolitis

De longziekte allergische alveolitis is een gevolg van een blootstelling aan organische stofsoorten. De namen van deze stofsoorten zijn afgeleid van het beroep waarbij ze optreden. De meest bekend is waarschijnlijk de boerenlong. Bij een boerenlong is het stofgraan die de ziekte veroorzaakt. Je hebt ook nog de bevochtigerslong, deze wordt veroorzaakt door bevochtigers, verwarmingssystemen [...]

Byssinose

Deze, op astma lijkende, ziekte komt geregeld voor bij mensen die werken bij de productie van katoen, of bij jute en henneptouw. De ziekte wordt ook wel eens bruine long en maandagkoorts genoemd. Byssinose wordt veroorzaakt doordat er stoffen worden ingeademd die uit balen onbewerkte platen komen. Mensen die met katoen werken en met andere [...]

Industriële bronchitis

De ziekte die mijnwerkers en werknemers die bloot worden gesteld aan katoen, vlas of hennepstof die bronchitis krijgen, heet industriële bronchitis. Ook kunnen ammoniak, sterke zuren, organische oplosmiddelen, chloor, zwaveldioxide, zwavelwaterstof en broom bronchitis veroorzaken. Het is niet bekend of de bronchitis wordt veroorzaakt door de stoffen waar de werknemers mee in aanraking komen. Ook [...]

Boerenlong.

Wanneer er herhaaldelijk stof uit een schimmelende hooiberg wordt opgeademd, kan dit een boerenlong veroorzaken. De mensen die deze ziekte krijgen na het opademen, is gelukkig zeer gering. De mensen die last van een boerenlong hebben, hebben de stof uit de schimmelende hooiberg ook redelijk lang ingeademd. De reactie hierop veroorzaakt een ontsteking of irritatie [...]

Silowerkersziekte

Silowerkziekte is een acute ziekte die veroorzaakt wordt door het inademen van dampen van vochtig kuilvoer. Het gas dat hierdoor ontstaat is stikstofdioxide. Stikstofdioxide werd prikkelend op bronchiën en longen wanneer het wordt ingeademd. Het ligt eraan hoe lang de boer al in de silo werkt, hoe erg de ziekte is. Zo is het mogelijk [...]

De longen, het hart en vaatstelsel

Het functioneren van het hart en van de longen staat nauw met elkaar in verbinding. Iedere keer dat het bloed langs het hart gaat, gaat het ook een keer langs de longen om daar zuurstof op te nemen. Wanneer zich dus een bloedstolsel vormt in een van de bloedvaten en dan losraakt (men spreekt dan [...]

Longembolie.

Symptomen, klachten en verschijnselen Plotseling optredende kortademigheid. Pijn in de borst. Angstgevoel. Hoesten, waarbij bloederig sputum (fluim) wordt opgegeven. Sterk zweten. Alarmerende symptomen Plotseling bewustzijnsverlies. Longembolie is een verstopping van de kleine bloedsomloop door een vaste stof en celmateriaal dat door de gewone bloedsomloop via de rechterkant van het hart in de longslagader terechtgekomen is [...]

Cor pulmonale

Symptomen, klachten en verschijnselen Chronisch hoesten waarbij sputum wordt opgegeven. Kortademigheid bij inspanning. Piepen op de borst. Zwakte en snel optredende vermoeidheid. Gezwollen aders in de hals. Oedeem (zwelling door vochtophoping) van voeten en benen. Vergroting en gevoeligheid van de lever. Cor pulmonale betekent dat er een vergroting van de rechterkamer is door een longziekte. [...]