Archive for the '4.1 De ogen' Category

Hoe u ziet.

Het menselijk oog is één van de vijf zintuigen, het is een waarnemingszintuig dat door middel van licht het beeld door de oogzenuw aan de hersenen doorgeeft. De lens zorgt ervoor dat alle lichtstralen op het netvlies terecht komen. Het grootste deel van het oog is daarachter en dat heet glasachtig lichaam. Het menselijk oog [...]

De samenstelling van het oog.

De samenstelling van het oog bestaat uit een zeer beknopte ingewikkelde structuur, elk oog ligt apart in een beschermende holte, die gevormd is door beenderen en omgevende weefsel. Deze beenderen en weefsels worden gezamenlijk de oogkas genoemd. Het gevoelige mechanisme van uw oog wordt door uw neusbrug, uw wenkbrauw en uw jukbeen beschermd. Tevens wordt [...]

Het mechanisme van het zien.

Doordat het oog zoveel verschillende delen bevat, kan het de indruk wekken dat het oog een nogal ingewikkeld systeem is, maar in werkelijkheid is het basismechanisme van het ’zien’ een vrij simpel systeem. Als eerste komen de lichtstralen door het hoornvlies, de pupil en daarna door de lens naar binnen. De vorm van de lens [...]

Oogdeskundigen.

Het oog is een zeer gevoelig zintuig en bestaat uit een vrij ingewikkelde structuur. Daardoor zal er bij algemene oogaandoeningen al vlug een specialist op het gebied van ogen worden ingeschakeld, zoals de oogarts. De oogarts is een specialist op het terrein van de diagnostiek en behandeling van oogafwijkingen en oogziekten. Iemand kan zich pas [...]

Refractie afwijkingen.

Refractie afwijkingen zijn fouten in het optische systeem van het oog, waardoor de vorming van een scherp beeld op verschillende afstanden niet mogelijk is. De vier meest voorkomende refractie afwijkingen zijn bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie), astigmatisme (een asymmetrisch hoornvlies) en ouderdomsverziendheid (presbyopie), dit zijn allemaal afwijkingen in het brekend vermogen van het oog. Normaal gesproken [...]

Bijziendheid.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Het wazig zien van veraf gelegen voorwerpen. Met de ogen moeten knijpen om in de verte scherper te zien. Steeds dichterbij moeten kijken om iets scherp te kunnen zien. De refractie afwijking bijziendheid (myopie) is een oogafwijking die veel voorkomt, het probleem komt bij ongeveer 20 procent van de mensen voor. [...]

Sneeuwblindheid

Symptomen, klachten en verschijnselen Pijn in de ogen Intolerantie voor licht Tijdelijk blindheid en/of ontsteking Sneeuwblindheid is een tijdelijke aandoening welke wordt veroorzaakt doordat het hoornvlies in het oog verbrand is door overmatige blootstelling aan ultraviolette stralen die worden weerspiegeld door sneeuw of ijs. Deze stralen kunnen de buitenste lagen van het hoornvlies zodanig beschadigen dat [...]

Verziendheid.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Het wazig zien van dichtbij gelegen voorwerpen. Vermoeide ogen, spanningsgevoel rond de ogen. Hoofdpijn. Scheelzien, voornamelijk bij jonge kinderen. De refractie afwijking verziendheid (hypermetropie) is een oogafwijking die vrij veel voorkomt. Verziende mensen zien zonder correctie veraf beter dan dichtbij. Verziendheid houdt in dat doordat het oog te kort is of [...]

Ouderdomsverziendheid.

Symptomen, klachten en verschijnselen Dichtbij gelegen voorwerpen waziger gaan zien. Vermoeide ogen, spanningsgevoel rond de ogen. Hoofdpijn. Krant of boek verder van de ogen moeten houden, om het scherp te kunnen zien. Ouderdomsverziendheid (presbyopie), is een refractie afwijking die bij iedereen in meerdere of mindere mate zal voorkomen, het is een normaal verschijnsel en treedt [...]

Astigmatisme.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Er ontstaat een onscherp beeld, dit kan zowel bij het dichtbij als veraf kijken. Knijpen met de ogen om iets scherper te kunnen zien. Hoofdpijn. Vermoeidheid. Pijn rond de ogen. Astigmatisme is een refractie afwijking van het oog, het wordt ook wel een cilinderafwijking genoemd. Hierbij worden de lichtstralen in de [...]

Contactlenzen.

In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen die gebruik maken van contactlenzen verdubbeld. Dit komt doordat er de laatste jaren een grote vooruitgang is ontstaan bij de ontwikkeling van contactlenzen. Er zijn namelijk heel veel nieuwe types contactlenzen bijgekomen onder andere; de luchtdoorlaatbare harde lenzen, de zachte wegwerplenzen (maximaal gebruik 2 weken) en [...]

Wie heeft contactlenzen nodig.

Voor mensen die last hebben van refractie afwijkingen zoals; bijziendheid, verziendheid en astigmatisme zijn contactlenzen (net als brillen of andere hulpmiddelen) uitermate geschikt. Bovendien zijn er een aantal oogaandoeningen die niet al te vaak voorkomen, één daarvan is bijvoorbeeld keratoconus (dit is een oogaandoening waarbij het hoornvlies steeds dunner wordt en er een kegelvormige vervorming [...]

Hoe werken contactlenzen

Contactlenzen zijn een optisch hulpmiddel die op het oog gedragen worden De contactlens is een plastic lensje, die speciaal op maat en met de juiste sterkte wordt gemaakt. Deze lens drijft op het traanvocht, zonder het hoornvlies te raken, (het hoornvlies is het doorzichtige vliesje dat voor de pupil ligt) u kunt dit met een [...]

Soorten contactlenzen

Contactlenzen kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden: namelijk op de flexibiliteit van het materiaal, zo heb je harde en zachte lenzen. De harde lenzen ook wel vormvaste lenzen genoemd, hebben een langere levensduur, laten meer zuurstof door en ze passen precies op het hoornvlies. Bij het gebruik van harde lenzen is er altijd wel sprake [...]

Harde of vormvaste contactlenzen

Harde lenzen en vormvaste lenzen zijn niet helemaal hetzelfde. De vormvaste lenzen zijn eigenlijk de verbeterde versie van de vroegere harde lenzen. Doordat het materiaal minder hard is, zijn ze beter in staat om meer zuurstof door te laten, bovendien zijn ze ook niet zo gevoelig voor beschadigingen en ook zijn ze goedkoper in onderhoud. [...]

Zachte contactlenzen

Zachte lenzen zijn gemaakt van het materiaal polymeer (wat door toevoeging van vocht flexibel wordt), omdat ze flexibeler dan harde lenzen zijn, zitten ze heel comfortabel, waardoor je er bijna niet aan hoeft te wennen. Ze zijn wel wat kwetsbaarder omdat het materiaal gemakkelijker kan scheuren en er is één nadeel, want zachte lenzen kunnen [...]

Siliconehydrogellenzen

Siliconehydrogellenzen zijn zachte lenzen die veel zuurstof doorlaten. Ze laten gemiddeld zo’n zes keer meer zuurstof door dan gewone zachte lenzen. Deze lenzen zijn dus uiterst geschikt voor je als je veel tijd in droge ruimtes doorbrengt. Met gewone zachte lenzen kunnen je ogen na verloop van tijd rood worden en droog gaan aanvoelen. In [...]

Bifocale contactlenzen

Bifocale lenzen zijn de twee in een lenzen, dus het (ver)kijk gedeelte en leesgedeelte in één lens samengebracht. Net als bij het aanmeten van een gewone bril is bij het aanmeten van bifocale lenzen maatwerk een absolute must voor een optimaal resultaat. De bifocale contactlenzen zijn voor mensen geschikt, die zowel voor bijziendheid als voor [...]

Multifocale contactlenzen

Multifocale lenzen zijn speciale lenzen voor mensen die de kleine lettertjes van dichtbij niet goed kunnen lezen. Met deze multifocale lenzen zie je zowel van dichtbij als van ver scherp, het zijn zeer comfortabele lenzen, waar je snel aan gewend bent. Dus als u last heeft van leesklachten, ga dan tijdig naar de opticien om [...]

Combinatie contactlenzen

De combinatie contactlenzen worden speciaal voor mensen met bepaalde oogafwijkingen gemaakt. Deze lenzen bestaan uit een combinatie van harde lenzen en zachte lenzen. Het is fijner om een zachte lens met een centrale uitsparing te dragen en in die centrale uitsparing wordt dan een harde lens geplaatst,  waardoor de gezichtsscherpte gecorrigeerd wordt. Deze combinatie contactlenzen [...]

Nachtlenzen

Op dit moment zijn er ook nachtlenzen, deze lenzen hoef je alleen maar ‘s nachts te dragen, wanneer u slaapt corrigeren deze lenzen je ogen zonder dat je er ook maar iets van merkt. Dit heeft als resultaat dat u overdag dan toch een scherp zicht heeft zonder dat u een bril of contactlenzen draagt. [...]

Wegwerpcontactlenzen

Wegwerplenzen zijn zachte contactlenzen die al na één maand, week of zelfs één dag worden vervangen. Het voordeel van deze wegwerplenzen is dat ze weinig onderhoud vragen. Dus ze zijn heel geschikt voor mensen met onregelmatige werktijden, maar ook voor tijdens het sporten en om te dragen gedurende een vakantie.

Diverse andere soorten lenzen

 Er bestaan ook nog twee andere soorten contactlenzen, waaronder  de luchtdoorlaatbare harde lens en de zachte lens met een verlengde draagtijd. Bij het gebruik van alle soorten contactlenzen is een van de meest voorkomende problemen, dat je kunt verzekeren dat er voldoende zuurstof naar het hoornvlies vervoert wordt. De zachte lenzen bevatten een wisselende hoeveelheid [...]

Zorg dat uw lenzen goed passen.

Om goed te kunnen zien en de gezondheid van uw ogen optimaal te houden, is het van groot belang dat er voor u uitgezocht wordt, wat voor u de beste contactlenzen zijn, ze moeten goed passend voor u gemaakt worden en met de juiste sterkte. Dus voordat u een bepaald type lens uitkiest, laat u [...]

Trauma van het oog

Het is altijd mogelijk dat er om de een of andere reden een oogtrauma ontstaat. Een paar van die oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn doordat een bal gedurende een voetbalwedstrijd per ongeluk op uw oog terecht kwam of dat u een zandkorrel op het strand in uw oog krijgt en in een ander geval kan er [...]

Vreemd voorwerp in het oog.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Acute pijn in het oog. Het gezichtsvermogen verslechtert ineens. Het oog wordt rood. Het komt bij iedereen wel eens voor dat ze een vuiltje in hun oog krijgen, wanneer u last heeft van een vuiltje in uw oog hoeft u vaak alleen maar met uw ogen te knipperen, want daardoor wordt [...]

Chemische verbranding van het oog.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Pijn in het oog. Een verminderd gezichtsvermogen. Overgevoeligheid voor licht. Indien er sprake is van een chemische verbranding van het oog, dan kan het gezichtsvermogen in gevaar komen. Bijvoorbeeld, bij direct contact wanneer een chemische middel in het gezicht spettert, dat is zeer gevaarlijk. Een ander voorbeeld wat ook heel gevaarlijk [...]

Blauw oog.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Kneuzing en verkleuring van de huid rondom het oog. Gevoeligheid in en rondom het oog. Gesprongen bloedvaatjes in het oogwit. De weefsels en het ooglid kunnen opzwellen, waardoor het moeilijk wordt om het oog te openen. Een blauw oog of periorbitaal hematoom (Het woord hematoom is de Latijnse benaming voor bloeduitstorting [...]

Hyfemie.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Bloeduitstorting in de voorste oogkamer (voor de lens). Hyfemie, is een bloedinguitstorting in de voorste oogkamer voor de lens, dit kan het gevolg van een oogtrauma zijn. Een hyfemie kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een stomp in het oog of door een ongeluk waarbij er een vreemd voorwerp in het oog [...]

Scheelzien en lui oog

Symptomen, klachten en verschijnselen: Dubbelzien. Moeilijk afstand kunnen inschatten. Naastgrijpen of misstappen. Hoofdpijn. Leesproblemen. Bij de oogafwijkingen scheelzien, loensen en strabisme kunnen beide ogen zich moeilijk tegelijkertijd op één punt focussen. Bij scheelzien richt slechts één oog zich op een bepaald punt. Hierdoor treedt er het dubbelzien van beelden op, bij jonge kinderen die scheelzien, [...]

Vroegtijdige herkenning van scheelzien

Circa 4 procent van de kinderen heeft last van scheelzien. Wanneer dit niet op tijd behandeld wordt, dus voordat het kind zo’n 5 à 6 jaar oud is, dan bestaat de kans dat er bij het kind een blijvend verlies optreedt van de gezichtsscherpte in het oog waarmee niet wordt gekeken. Het beste is dus [...]

Correctiemaatregelen lui oog of scheelzien

De meeste mensen denken dat kinderen wel over scheelzien of een ‘lui oog’ heen groeien, maar dit is niet waar. Het is dus van groot belang dat uw kind op tijd behandeld wordt om er zo voor te zorgen dat er geen blijvend verlies van de gezichtsscherpte ontstaat in het slechte oog. Om deze oogaandoeningen [...]

Dubbelzien

De ogen kunnen door een zenuw- of spierafwijking een andere stand innemen dan gebruikelijk is. Ieder oog zal zich dan op een ander punt instellen waardoor het beeld dat door de ogen gemaakt wordt van elkaar verschilt. Wanneer dit gebeurt heet dit diplopie of dubbelzien. De ogen zijn verbonden met de hersenen zodat we kunnen [...]

De oogleden.

Een ooglid is een huidplooi, die de ogen tegen vuil en vocht beschermt. Ieder oog heeft een bovenste ooglid (Palpebra superior) en een onderste ooglid (Palpebra inferior). Aan de rand van het bovenste en onderste ooglid bevinden zich de wimpers. De functie van de zeer tastgevoelige wimpers is om te voorkomen dat er deeltjes in [...]

Aandoeningen van de oogleden

Ook bij de oogleden kunnen zich soms problemen voordoen. In de meeste gevallen betreft de oorzaak dan bijna altijd infecties, maar in sommige gevallen kan de oorzaak ook een spier- of zenuwbeschadiging zijn. We zullen deze aandoeningen aan de oogleden in de volgende items behandelen.

Strontjes en bultjes.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Een pijnlijke, rode en gevoelige zwelling op de rand van het ooglid. Het betreft een zwelling met pus (abces). Door de zwelling ziet men soms een beetje wazig. Een strontje houdt niet meer in dan een kleine, onschuldige ontsteking op de rand van het ooglid. Ze zien eruit ziet als een [...]

Traanvochtstoornissen.

Een traan is eigenlijk niet meer dan een zoute druppel oogvocht. Meestal worden tranen als een uiting van hevige emoties beschouwd, maar tranen hebben ook nog een belangrijke functie. Namelijk het bevochtigen van uw oog, het bevochtigen is nodig om uw ogen goed te kunnen laten functioneren. Telkens wanneer u met uw ogen knippert, worden [...]

Blepharitis.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Jeukende, geïrriteerde en roodgekleurde gezwollen oogleden Korstvorming, meestal tijdens het ontwaken. Branderig gevoel in ogen. Een verminderd gezichtsvermogen. Wat is blepharitis? Blepharitis is een chronische ontsteking van de oogleden, die vrij veel voorkomt. De symptomen hierbij zijn jeukende, geïrriteerde, roodgekleurde gezwollen oogleden en korstvorming vooral tijdens het ontwaken. Blepharitis is zowel [...]

Hangend ooglid (Ptosis)

Symptomen, klachten en verschijnselen: Een hangend of laagstand van het bovenste ooglid (ptosis) bij één of beide ogen. Wat is ptosis? Ptosis is de medische term voor het afhangen van het bovenste ooglid van één of beide ogen. Er zijn drie structuren nodig om het ooglid op te tillen: een zenuw, een spier en een [...]

Entropion en ectropion.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Het ooglid rolt tegen de oogbol aan. (entropion) Rode ogen, doordat de wimperharen tegen de oogbol aankomen. (entropion) Geïrriteerde ogen en oogafscheiding bij het ontwaken. (entropion) Het ooglid staat van de oogbol af. (ectropion). Tranende ogen en het oog wordt onvoldoende bevochtigd. (ectropion) Bij de oogaandoening entropion is het bovenste of [...]

Aandoeningen van de ogen

Onze ogen zijn, gezien het ingewikkelde mechanisme en de prestaties die ze leveren, een verrassend sterk orgaan. In de meeste gevallen functioneren onze goed, zonder enige problemen en dat vinden wij vanzelfsprekend. Toch kunnen er in het oog ook allerlei aandoeningen optreden. Deze oogaandoeningen beïnvloeden meestal wel het gezichtsvermogen, hetzij misschien niet zo ernstig, maar [...]

Conjunctivitis.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Rood / paarsachtige ogen. Bij het knipperen, voelt het alsof er zand in de ogen zit. Jeukende ogen. Geelachtige oogafscheiding. Korstvorming tijdens het ontwaken. Wazig zien en een verhoogde gevoeligheid voor licht. Wat is conjunctivitis? Het conjunctivum is het bindvlies dat de binnenste delen van het ooglid bekleedt en het oogwit [...]

Episcleritis en scleritis

Symptomen, klachten en verschijnselen: Het aangedane gebied is meestal gezwollen. (episcleritis en scleritis). Gelokaliseerde roodheid in één of beide ogen. (episcleritis en scleritis). Geïrriteerde, gevoelige en tranende ogen. (episcleritis). Zandkorrelgevoel. (episcleritis). De sclera is verdikt en rood. (scleritis). Een rood bindvlies (conjunctiva) en episclera. (scleritis). Wazig zien. (scleritis). Doffe pijn die naar de kaak, tanden [...]

Uveïtis en iritis.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Een pijnlijk, rood oog. Wazig zien. Het zien van zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Overgevoeligheid voor het licht. Vermindering van het gezichtsvermogen aan één of beide ogen. Wat is uveïtis? Uveïtis betekent letterlijk vaatvliesontsteking (uvea is vaatvlies en itis is ontsteking) het is de verzamelnaam voor alle inwendige oogontstekingen. [...]

Oogkasontsteking (Orbita cellulitis)

Symptomen, klachten en verschijnselen: Rode, gevoelige oogleden. Ook de huid rondom het oog is aangedaan. Ongewone stand van het oog. De zwelling is vaak zo groot dat het oog zich nog maar beperkt kan bewegen. Verminderd gezichtsvermogen. Meestal betreft het één oog. Spontane koorts. Algemeen ziektegevoel. Wat is orbita cellulitis? Orbita cellulitis is een ontsteking [...]

Retinoblastoom

Symptomen, klachten en verschijnselen: Vreemde verkleuring van het oog of de pupil. Scheelzien van één oog. Rood, pijnlijk oog. Een reflecterend oog, (kattenoog). Een verminderd gezichtsvermogen. Bloedingen in het oog. Witte vlekjes op het regenboogvlies. Wat is een retinoblastoom? Een retinoblastoom is een kwaadaardige, gevaarlijke tumor, (een tumor is een abnormale groei van weefsel). Retinoblastoom [...]

Oogmelanoom (uveamelanoom).

Symptomen, klachten en verschijnselen: Vaag gaan zien. Het zien van vlekken of lichtflitsen. Het gezichtsveld is kleiner. Een bruine of zwarte vlek in het regenboogvlies of op de conjunctiva. Een kleurverschil tussen de regenboogvliezen van beide ogen. Wat is een melanoom? Een melanoom is een vorm van kanker die ontstaat uit de cellen die pigment [...]

Afwijkingen van het hoornvlies

Het hoornvlies (cornea) is het doorzichtige gedeelte van de buitenkant van het oog, waar het licht door naar binnenvalt. De functie van het hoornvlies is om in samenwerking met de lens er voor te zorgen, dat de beelden die wij waarnemen, scherp op het netvlies afgebeeld te krijgen. Vervolgens worden deze beelden vanuit het netvlies [...]

Verwondingen of beschadigingen van het hoornvlies

Symptomen, klachten en verschijnselen: Hevige pijn in het oog (vooral bij het knipperen). Rode ogen. Tranende ogen. Lichtschuwheid. Bij grote verwonding, kan het gezichtveld ook verminderd zijn. Oogleden zijn gezwollen. Een oppervlakkige hoornvliesbeschadiging komt veelvuldig voor, deze verwonding aan het hoornvlies (cornea) wordt ook wel cornea-erosie genoemd. Bij deze verwonding gaat de wond niet door [...]

Infecties van het hoornvlies

Symptomen, klachten en verschijnselen: Pijnlijk oog. Roodheid van het slijmvlies. Tranenvloed. Lichtschuwheid (fotofobie). Een zichtbare witte vlek op het hoornvlies. Vermindering van het gezichtsvermogen. Normaliter wordt het hoornvlies beschermt tegen infecties door diverse mechanismen, zoals door het knipperen van de oogleden, door de tranenvloed die afvalproducten wegspoelen, in de tranen zitten stoffen met een antibacteriële [...]

Stoornissen van het gezichtsvermogen

Stoornissen van het gezichtsvermogen, ook wel visusstoornissen genoemd, kunnen in verschillende delen van het oog voorkomen. In sommige gevallen wordt de stoornis veroorzaakt door een verandering van het brekend vermogen (refractie), bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een afwijkende vorm van het hoornvlies (cornea) of door spieraandoeningen. Tevens kan een visusstoornis het gevolg zijn van [...]

Kleurenblindheid.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Kleuren niet volledig kunnen waarnemen. Soms worden kleuren anders waargenomen. Geen onderscheid kunnen maken tussen bepaalde kleurschakeringen. Bij zeer zeldzame gevallen wordt alles in grijstinten waargenomen Kleurenzienstoornissen, kleurenblindheid ook wel daltonisme genoemd is een onvermogen om onderscheid te maken tussen bepaalde kleuren. Ook al spreken meeste mensen van kleurenblindheid, het leven [...]

Glaucoom (groene staar)

Symptomen, klachten en verschijnselen: Verhoogde druk in de oogbol. Beschadiging van de zenuwvezels en oogzenuw. Uitval van het gezichtsveld (blinde vlekken). Slechter zien en in het ergste geval kan het tot blindheid leiden. De oogaandoening glaucoom, ook wel groene staar genoemd, is een aandoening van het oog, waarbij er schade aan de zenuwvezels en oogzenuw [...]

Acuut glaucoom

Symptomen, klachten en verschijnselen: Wazig zien. Rode ogen. Tranende ogen. Heftige pijn in en rondom het oog. Gevoeligheid voor fel licht. Lichtkransen rondom lichtpunten. Een harde en gevoelige oogbol. Snel gezichtsverlies. Hoofdpijn. Misselijkheid en braken. De nauwe of afgesloten kamerhoek glaucoom, kun je in twee vormen onderverdelen, de acute en de chronische vorm. De acute [...]

Chronisch glaucoom

Symptomen, klachten en verschijnselen: Vermindering van het gezichtsveld. De randen van het gezichtsveld vallen geleidelijke uit (perifeer gezichtsveld). Als gevolg   hiervan kunt u tegen dingen aanlopen. Troebel zien van voorwerpen recht vooruit. In tegenstelling tot de acute vorm, duurt de chronische vorm van een nauwe of afgesloten  kamerhoek glaucoom meestal jaren voordat het uiteindelijk ontdekt [...]

Staar.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Slechter of waziger zicht. Troebel of vertekend zicht. Kleurveranderingen, voorwerpen lijken roodachtig of gelig. Een verminderde gezichtsscherpte ’s in het donker en bij zeer helder licht. Last van verblindheid en schitteringen. Een tijdelijke verbetering van de gezichtsscherpte (weer zonder bril kunnen lezen). Dit ontstaat nog al eens bij oudere mensen, die [...]

Macula degeneratie.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Het centrale blikveld gaat achteruit. Van slecht gaan zien op oudere leeftijd is, de macula degeneratie de meest voorkomende oorzaak. De macula (het Latijnse woord voor ’gele plek’) is het centrale gedeelte van uw netvlies. Het centrale zicht zorgt voor het scherpe zicht en maakt het mogelijk dat u fijne details [...]

Netvliesloslating (Ablatio Retinae).

Symptomen, klachten en verschijnselen: Het plotseling zien van lichtflitsen. Troebelingen (Het zien van donkere, zwevende deeltjes in de vorm van sliertjes, stipjes of vlekjes). Wazig zien. Uitval van het gezichtsvermogen. Vermindering van het zicht Het netvlies (retina) vormt de binnenbekleding van het oog. Het netvlies is een dun en  doorzichtig vlies wat onder andere kegeltjes [...]

Afsluiting van de netvliesvaten

Symptomen, klachten en verschijnselen: Plotseling wazig gaan zien of het gezichtsvermogen valt helemaal uit in een gedeelte of in het totale gezichtsveld van één oog. Je kunt het netvlies (retina) eigenlijk vergelijken met een film in een fotocamera; de beelden van de buitenwereld die het hoornvlies en de lens op het netvlies projecteren, worden als [...]

Ontsteking van de oogzenuw.

Klachten en verschijnselen: Het plotseling wazig gaan zien in één oog en soms in beide ogen. Het gezichtsvermogen kan in een periode van één tot twee weken geleidelijk aan slechter worden. De kleuren worden zachter en het contrast wordt minder. Pijn bij het bewegen van het oog. Soms kleine flikkeringen of het zien van sterretjes. [...]

Coloboom.

Klachten en verschijnselen: (afhankelijk van de plaats en omvang van de coloboom). Een defect in de iris, de lens, het netvlies, het ooglid of de oogzenuw. Alleen nog maar grote voorwerpen of fel licht kunnen waarnemen. Gedeeltelijk of geheel verloren gezichtsvermogen in één of beide ogen. Scheelheid. Onwillige oogbewegingen. Glaucoom. (verhoogde oogdruk). Lensvertroebelingen. Coloboom of [...]

Ontsteking van het vaatvlies

Symptomen, klachten en verschijnselen: Een pijnlijk, rood oog. Wazig zien. Vermindering van het gezichtsvermogen aan één of beide ogen. Het zien van zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Het vaatvlies (choroidea) is een dicht netwerk wat voornamelijk uit bloedvaatjes bestaat en zich tussen het netvlies (retina) en de harde oogrok (sclera) bevindt. De bloedvaatjes [...]

Retinitis pigmentosa

Symptomen, klachten en verschijnselen ’s Nachts of bij weinig licht moeilijk kunnen zien. Slecht centraal zien. Uitval in de perifere blikvelden. Retinitis pigmentosa, een aandoening die meer bekend is onder de naam nachtblindheid, is soms een erfelijke aandoening maar ontstaat ook vaak zonder duidelijke oorzaak. In het netvlies van beide ogen ontstaan langzaam degeneratieve afwijkingen. [...]

Oogafwijkingen bij andere ziekten

Door de achterkant van het oog te onderzoeken kan een onderdeel van het bloedvatenstelsel direct bekeken worden. Veranderingen die plaatsvinden in de bloedvaatjes van het netvlies kunnen wijzen op algemene aandoeningen als suikerziekte en hoge bloeddruk. Ook kunnen deze veranderingen de kans op het ontstaan van een beroerte aangeven. Deze aandoeningen kunnen echter ook het [...]

Het oog bij suikerziekte

Symptomen, klachten en verschijnselen Wazig zien. Wisselende veranderingen in het gezichtsvermogen. Een plotseling verlies van gezichtsvermogen. Pijn in het oog als de aandoening ver voortgeschreden is. Zowel uw gezichtsvermogen als de oogbewegingen kunnen bij suikerziekte aangedaan worden. Diabetische retinopathie, de medische term voor de verslechtering van de bloedvaatjes van het netvlies bij suikerziekte, is in [...]

Ziekte van Graves

Symptomen, klachten en verschijnselen Uitpuilende ogen of het gevoel van druk achter de ogen. Wazig zien of dubbelzien. Tranende ogen. Teruggetrokken oogleden. Overgevoeligheid voor licht. Gejaagdheid en het snel warm hebben. Verhoogde eetlust in samenhang met gewichtsverlies. De ziekte van Graves (ook wel ziekte van Basedow genoemd) is een aandoening van de schildklier waarbij te [...]

Hoge bloeddruk en afwijkingen van het zien

De oogarts kan door het netvlies met een oogspiegel te bekijken de ernst van een hoge bloeddruk (hypertensie) vaststellen. De kleine bloedvaatjes van het netvlies zijn als het ware indicatief voor alle bloedvaten in het lichaam en hebben het voordeel dat ze direct bekeken kunnen worden door een arts. Een vernauwing van de slagadertjes, kleine [...]

Het oog en waarschuwingstekens voor een beroerte

Klachten en verschijnselen Plotseling verlies van het gezichtsvermogen in één of beide ogen. Dubbelzien. Het begrip beroerte wordt gebruikt voor verschillende aandoeningen die gemeen hebben dat de bloedtoevoer naar de hersenen is verstoord. De oorzaak kan onvoldoende toevoer van bloed zijn doordat een hersenslagader geblokkeerd is (een ischemische beroerte) of een verscheuring van een slagader [...]

Arteriitis temporalis en het gezichtsvermogen

Symptomen, klachten en verschijnselen Plotseling verlies van het gezichtsvermogen in één oog. Kaakpijn bij het kauwen. Pijn op de slapen. Hoofdpijn. Slechte eetlust. Spierpijn met name rond nek en schouders. Gewichtsverlies. Arteriitis temporalis, ook bekend onder de naam reuzencel arteriitis, is een ontsteking van een slagader in het hoofd, dikwijls in de slaapstreek. De ontsteking [...]