Archive for the '4. Ziekten en afwijkingen II' Category

Werking van nieren en urinewegen

Alle cellen en weefsel in het lichaam verbruiken zuurstof en voedingsstoffen en produceren kooldioxide en afvalproducten.De luchtwegen voeren kooldioxide af. Afvalproducten worden door de nieren uit het bloed gefilterd en via de urinewegen afgevoerd. Ook zorgen de urinewegen voor een juiste balans tussen water en electrolyten in het bloed. Het ingewikkelde systeem wat de urinewegen [...]

Nieren

De nieren bevinden zich achter in de buik, aan weerszijden van de ruggengraat, omgeven door een nierkapsel en niervet. De positie van de nieren, onder de laatste rib, verklaart waarom sommige nierziekten pijn veroorzaken tussen de lendenwervels en de twaalfde rib. De rechternier ligt achter de twaalfvingerige darm en ligt iets lager dan de linkernier, [...]

Urineleider

Het nierbekken komt uit in de urineleider, een gespierde buis die urine naar de blaas vervoert. Kleine niersteentjes uit het nierbekken kunnen in de urineleider vastraken, vooral waar deze vrij smal is, bijvoorbeeld bij de verbinding met het nierbekken. De gladde spieren boven de verstopping trekken krachtig samen om de steen door de urineleider te [...]

Blaas

De nieren produceren constant urine, die wordt opgeslagen in de blaas, een gespierde zak die lijkt op een omgekeerde piramide. De urinebuis komt uit de nek (apex) van de blaas, net achter de kraakbeenverbinding tussen de beide schaambeenderen. Het achterste oppervlak van de blaas ligt voor het rectum en hier komen de urineleiders op uit. [...]

Urinebuis bij de man

De prostaat, onder de nek (apex) van de blaas, rust op de bekkenbodem, die versterkt is met een laag spieren – het urogenitale diafragma. De urinebuis loopt vanaf de apex van de blaas door de prostaat en het membraam van de spierlagen naar de penis; gewoonlijk wordt hij verdeeld in een prostaatdeel en een penisdeel. [...]

De vrouwelijke urinewegen

De structuur en werking van de urinewegen zijn bij beide geslachten vanaf de nieren tot de blaas precies gelijk, alleen de plaats van de urineleider in het bekken verschilt licht. Een voorbeeld waarbij dit belangrijk is, is de kleine afstand tussen de vrouwelijke urineleider en de slagader die de baarmoeder van bloed voorziet. Wanneer de [...]

Kunstmatige voortplantingsmethoden

Ook andere technieken zijn ontwikkeld waardoor paren samen een biologisch kind kunnen ontwikkelen. Deze worden kunstmatige voortplantingsmethoden genoemd. Hierbij zal worden samengewerkt tussen artsen, psychologen, embryologen, laboranten, verpleegkundigen en aanverwante medewerkers in de gezondheidszorg om deze zwangerschap mogelijk te maken voor u. Een van de meest voorkomende kunstmatige voortplantingsmethode is de reageerbuisbevruchting. Hierbij zullen er [...]

Blaas en urinebuis bij de vrouw

De vagina ligt tussen het rectum en het achterste oppervlak van de blaas, met de urineleider boven op de blaas. De urinebuis loopt direct door de bekkenbodem. Omdat de vrouwelijke urinebuis niet betrokken is bij de voortplanting, is hij erg kort en ligt hij voor de ingang van de vagina. Vrouwen hebben minder controle over [...]

Gevoelsstoornissen bij de vrouw

Symptomen, klachten en verschijnselen Afgenomen of afwezige seksuele opwinding gedurende seksueel verkeer. Een droge in plaats van vochtige vagina tijdens het vrijen, ondanks mogelijkheden tot seksuele opwinding door een uitgebreid voorspel. Soms pijn bij het vrijen. Er bestaat een klein maar belangrijk verschil tussen stoornissen van de seksuele verlangens en die van de gevoelens van [...]

Aangeboren nierafwijkingen

Personen met maar één nier kunnen gelukkig een gewoon leven leiden omdat je genoeg hebt aan maar één nier. Veel van de volgende aangeboren afwijkingen veroorzaken daarom ook geen klachten en worden vaak zelfs niet eens opgemerkt. Wanneer het wel ontdekt wordt is dit bijna altijd bij toeval bij een onderzoek dat voor een heel [...]

Orgasmestoornissen bij de vrouw

Symptomen, klachten en verschijnselen Onvermogen om tot een orgasme te komen tijdens seksueel verkeer. Sommige vrouwen die plezier hebben in seksueel verkeer hebben nooit een orgasme, hebben zelfde een orgasme of hebben altijd een orgasme. Wanneer er een verandering in dit patroon optreedt bij een vrouw, kan de vrouw het gevoel gaan krijgen dat haar [...]

Anatomische nierafwijking: Mononier

Mono staat voor één, de term mononier wordt dan ook gebruikt voor de afwijking waarbij er één werkende nier aanwezig is. Het kan zijn dat de andere nier helemaal niet aanwezig is of dat die nier er wel is maar niet of nauwelijks functioneert. De nier die er wel is neemt zonder problemen het werk [...]

Anatomische nierafwijking: Hoefijzernier

Doordat de onderste gedeelten van de twee nieren met elkaar verbonden zijn hebben de nieren de vorm van een hoefijzer. Vaak is deze aandoening een toevalsbevinding wanneer er voor een andere reden dan slecht of niet functioneren van de nieren rontgonfoto’s worden gemaakt. Een hoefijzernier kan de volgende symptomen als gevolg hebben; bloederige urine, nierstenen, [...]

Anatomische nierafwijking: Verdubbeling van een nier

Het nierbekken (het gedeelte van de nier waar de urine wordt verzameld) is gesplitst in twee gedeelten, ieder met een eigen urineleider. Deze splitsing kan zich voordoen in één of in beide nieren zodat er drie of vier urineleiders naar de blaas lopen. Het hoeft in het geheel geen klachten te veroorzaken, maar de afwijking [...]

Anatomische nierafwijking: Wandelende nier

Een wandelende nier of nefroptosis komt bijna niet voor, bij deze afwijking kan de nier in de flank naar boven of naar beneden bewegen wat voor pijn de de flanken kan zorgen. Vrijwel altijd meldt de patiënt zich met onbegrepen pijn in de rechter flank of rechter buikhelft. Deze neemt in de loop van de dag [...]

Anatomische nierafwijking: Aangeboren hydronefrose

Aangeboren (Congenitale) hydronefrose is één van de meest voorkomende aangeboren afwijkingen aan het urinewegstelsel.  Wanneer het kind nog niet geboren is, vullen de nieren zich met urine en zetten ze uit. Dit is het gevolg van een stoornis in de afvoer van de urine. Het betreft hier meestal beide nieren. Hier zijn diverse voor oorzaken [...]

Sponsnier

Symptomen, klachten en verschijnselen Pijn in de flank. Branderige pijn bij het plassen of bloederige urine. Nierstenen of nierinfectie. De sponsnier komt door een afwijking in de wijze waarop de verzamelbuisjes van de nier de urine naar het nierbekken leiden. In deze verzamelbuisjes zitten dan kleine (goedaardige) knobbeltjes (cystes) en ze zijn vaak verwijd, hierdoor [...]

Vesico-ureterale reflux

Symptomen, klachten en verschijnselen Regelmatig terugkerende urineweginfecties. Littekenvorming of achtergebleven groei van de nier op röntgenfoto’s van de nieren. Soms eiwit in de urine. Verhoogde bloeddruk. Wanneer er bij kinderen sprake is van een afwijking van de urinewegen dan gaat het in de meeste gevallen om Vesico-ureterale reflux. Bij Vesico-ureterale reflux stroomt de urine terug [...]

Erfelijke nierafwijkingen

Sommige nierziekten komen in bepaalde families vaker voor het lijkt hier dan ook vaak te gaan om een erfelijke nierziekte of afwijking. Wanneer de dokter zo’n nierziekte vaststelt is het mogelijk dat deze ook familieleden wil onderzoeken om te kijken of zij de ziekte ook hebben. Ook al hebben familieleden geen klachten is het soms [...]

Polykysteuze nieren

Symptomen, klachten en verschijnselen Pijn in de flank. Bloederige urine. ’s Nachts vaak urineren. Nierstenen. Bloedarmoede (bij kinderen). Hoge bloeddruk. Bij polykysteuze nieren, ook wel kystennieren genoemd, bevatten de nieren groepen kysten (met vocht gevulde holten) die het functioneren van de nieren aantasten en die de nieren in grootte doen toenemen. Deze afwijking komt voor [...]

Cystinurie

Symptomen, klachten en verschijnselen Bloederige urine. Pijn. Nierstenen. Bij cystinurie kunnen de nierbuisjes bepaalde aminozuren niet voldoende opnemen. Hierdoor worden dan flinke hoeveelheden lysine, arginine, ornithine en cystine met de urine uitgescheiden. Cystinurie komt voor bij 1 op de 10.000 personen en gaat meestal gepaard met steenvorming in de nieren, ureter en blaas. Diagnose. Voor [...]

Afwijkingen van de niertubuli

Renale tubulaire acidose. Er zijn een aantal zeldzame, erfelijke afwijkingen waarbij de nieren te veel natrium en kalium uitscheiden in de urine. Hierdoor hoopt chloride zich op in het bloed, waardoor dit zuur wordt. Bij kinderen komen deze afwijkingen van de niertubuli vaak aan het licht door groeiachterstand. Bij volwassenen kunnen zich nierstenen vormen, hetgeen [...]

Syndroom van alport

De nierziekte syndroom van Alport komt bijna niet meer voor. Syndroom van Alport zorgt onder andere voor bloederige urine en doofheid. Bij mannen zijn de symptomen vaak erger dan bij vrouwen. Bij mannen worden de klachten normaal gesproken ook erger tot de nier helemaal zijn werk niet meer doet. In de meeste gevallen is tussen [...]

Aangeboren nefrotisch syndroom

Het aangeboren nefrotisch syndroom of congenitaal nefrotisch syndroom (CNS) manifesteert zich meestal al snel na de geboorte. Gek genoeg komt het vaak voor bij gezinnen van Finse afkomst. De symptomen zijn laag geboortegewicht, zeer grote placenta en het vasthouden van zeer veel vocht. In het eerste levensjaar kan de dood het gevolg zijn van een infectie, een [...]

Sikkelcelziekte.

Sikkelcelziekte of sikkelcelanemie komt met name in de equatoriale gebieden van Afrika, het Midden-Oosten en in Noord-Amerika bij mensen van Afrikaanse afkomst voor. Sikkelcelanemie komt door een afwijkend gen voor het eiwit globine. Dit afwijkend gen zorgt voor andere eigenschappen van hemoglobine in de rode bloedcellen. Doordat de hoeveelheid zuurstof in het bloed afneemt veranderen [...]

Renale glucoserie

Iemand met renale glucoserie is niet goed in staat om glucose te reabsorberen, hierdoor wordt ondanks een normale bloedsuikerspiegel glucose uitgescheiden. Er zit dan dus suiker in de urine, vaak wordt dit toevallig gevonden. Deze afwijking hoeft niet behandeld te worden en complicaties treden bij renale glucoserie niet op.

Verwonding, infectie en ontsteking van de nieren en urinewegen

De nieren of urinewegen kunnen op vele manieren beschadigen of verwonden. Doordat de nieren op een goed beschermde plek zitten in ons lichaam komt een beschadiging van buitenaf bijna niet voor. De nieren zijn echter wel makkelijk te beschadigen door een vergiftiging. Een urineweg infectie komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Een ontsteking [...]

Verwonding van de nieren en urinewegen

Klachten en verschijnselen Lichamelijke verwonding van buitenaf. Bloederige urine. Hevige pijn in de flank. Misselijkheid, braken, opgezette buik. Soms koorts. Inwendige bloeding. Shock. Bij sporten als voetbal of rugby of bedrijfsongevallen komen beschadigingen van de nieren en urineleiders door van buiten inwerkend geweld wel eens voor. Vaak gaat het hier om lichte schade en geen [...]

Traumatische verwonding van de blaas en urinebuis

Klachten en verschijnselen Verwonding. Urineren niet mogelijk. Bloed in de urine. Pijn in het onderste deel van de buik. Shock. Traumatische beschadiging van de blaas komt niet zo veel voor doordat deze onder in de buik ligt. Beschadiging van de blaas gebeurt meestal bij een operatie, bijvoorbeeld voor een liesbreuk. De blaas kan ook gescheurd [...]

Urethritis

Klachten en verschijnselen Vaak urineren. Pijn bij het urineren. Pus in de urine. Afscheiding (bij mannen). Urethritis is een infectie van de urethra, de buis waardoor de urine de blaas uitloopt bij het urineren. Dezelfde micro-organismen die de nier en de blaas infecteren, kunnen ook de urethra infecteren. Bovendien zijn, doordat de urethra dichtbij de [...]

Blaasontsteking

Klachten en verschijnselen Frequente en hevige aandrang tot urineren. Branderig gevoel bij het urineren. Drukgevoel onder in de buik. Bloederige urine. Stinkende urine. Een blaasontsteking of cystitis is vaak het gevolg van een bacteriele infectie. Een tumor in de blaas, een opgezette prostaat of een tijdens de zwangerschap verwijde baarmoeder kunnen de normale doorgang van [...]

Acute pyelonefritis

Klachten en verschijnselen Pijn in de flank. Hoge koorts. Koude rilling. Braken. Branderig gevoel bij urineren. Frequenter urineren. De meerderheid van de urineweginfecties doet zich alleen voor in de lagere urinewegen – de blaas en de urethra (urinebuis). Soms kunnen bacteriën opstijgen in de ureter (urineleider) en de bovenste urinewegen infecteren; zo ontstaat pyelonefritis (infectie [...]

Acute interstitiële nefritis

Klachten en verschijnselen Bloederige urine. Eiwit in de urine. Hoge bloeddruk. Koorts. Huiduitslag. Gewichtstoename. Oedeem. Acute ontsteking van de nier, nefritis, kan de glomerulus, de tubulus en de tussenruimten aandoen. De ontsteking is gewoonlijk van tijdelijke aard en het kan worden veroorzaakt door een aantal nierziekten, overgevoeligheid voor geneesmiddelen of antilichamen die zijn geproduceerd als [...]

Acute glomerulonefritis

Klachten en verschijnselen Ziekte die zich recent heeft voorgedaan door streptokokken of een virus. Cola- of theekleurige urine. Hoge bloeddruk. Vasthouden van vocht. Mogelijk eiwit en rode bloedcellen in de urine. Mogelijk lichte bloedarmoede. Hoofdpijn. Gestoord gezichtsvermogen. Pijn op diverse plaatsen. Acute glomerulonefritis, een ontsteking van de glomeruli, komt meestal voor na een infectieziekte, maar [...]

Chronische glomerulonefritis

Klachten en verschijnselen Moeheid en bleekzien. Eiwit in de urine. Bloed in de urine. Hoge bloeddruk. Geleidelijk verlies van de nierfunctie. Gebrek aan eetlust. Misselijkheid en braken. Jeuk. Chronische glomerulonefritis gaat vaak gepaard met een langzame achteruitgang van de nierfunctie. Er zijn een aantal ziekten van de glomerulus waarbij het vermogen van de nier om [...]

Nefrotisch syndroom

Klachten en verschijnselen Grote hoeveelheden eiwit in de urine. Zwelling van de voeten, buik en rond de ogen. Gewichtstoename door het vasthouden van vocht. Slechte eetlust. Het nefrotisch syndroom is een gemeenschappelijke eigenschap van een groot aantal ziekten, die alle het vermogen van de glomerulus om te voorkomen dat eiwit wordt uitgescheiden, aantasten. De meest [...]

Nierstenen

Klachten en verschijnselen Pijn die geleidelijk ontstaat, gewoonlijk begint in de flank en verergert tot vaak een morfine-achtige pijnstiller nodig is om de pijn te verlichten. De pijn zakt naar beneden langs de flank naar de lies, de vulva of de testikel, als de steen afdaalt via de urineleider. Voortdurende aandrang tot urineren. Bloederige urine. [...]

Blaasstenen

Klachten en verschijnselen Soms infectie. Stoppende urinestroom. Pijn in de penis. Niet kunnen urineren, behalve in bepaalde houding. Bloederige urine. De meeste blaasstenen zijn het gevolg van een of ander urologisch probleem. Urineweginfectie en prostaatvergroting zijn de meest voorkomende oorzaken. Van alle blaasstenen komt 95 procent voor bij mannen. Diagnose. Als iemand verschijnselen heeft die [...]

Nierkysten

Klachten en verschijnselen Vaak geen. Soms pijn in de flank. Soms bloed in de urine. Nierkysten zijn afwijkingen in de nier die niet kwaadaardig zijn. Gewoonlijk zijn ze hol en rond en ze bevatten een waterige vloeistof. Ze variëren in grootte van heel klein tot zo groot dat ze meer dan een liter vocht kunnen [...]

Kanker van de nieren of urineleider

Klachten en verschijnselen Bloederige urine. Pijn in de flank. Bij onderzoek kan soms een abnormale weerstand in de buik worden gevoeld. Gewichtsverlies. Vermoeidheid. Koorts met tussenpozen. Er zijn verschillende soorten kanker van de nieren en urineleider (ureter), waaronder de volgende. Niercelcarcinoom Dit is de meest voorkomende vorm van kanker van de nier. Andere namen zijn [...]

Blaaskanker

Klachten en verschijnselen Bloederige urine. Pijn in het bekken. Moeilijkheden met urineren. Mannen krijgen driemaal vaker blaaskanker dan vrouwen. Er doen zich in ons land bijna 2500 nieuwe gevallen per jaar voor. De ziekte is verantwoordelijk voor meer dan duizend sterfgevallen per jaar. Blaaskanker komt bijna niet voor onder de 40 jaar. Blaaskanker lijkt tenminste [...]

Afwijkingen van de bloedvaten

Het bloed komt de nier binnen door de nierslagader, een grote tak van de aorta (de grote lichaamsslagader die van het hart komt). Twintig procent van het bloedvolume dat het hart per tijdseenheid wegpompt, gaat door de nieren. Als de nieren hun filterwerking hebben uitgeoefend, gaat het bloed door de nierader terug naar de vena [...]

Acute afsluiting van de nierslagader

Symptomen, klachten en verschijnselen Plotseling beginnende pijn in de flank of in de buik. Bloederige urine. Acute afsluiting van de nierslagader kan optreden na een verwonding van de buik of de flank. Het kan soms voorkomen bij patiënten waarvan bekend is dat ze een hartafwijking hebben, meestal mitraal- of aortaklepstenose of boezemfibrilleren. Bij deze patiënten [...]

Vernauwing van de nierslagader

Symptomen, klachten en verschijnselen Gewoonlijk geen. Hoge bloeddruk. Vernauwing van de nierslagader betekent een verstopping in deze slagader voordat hij de nier binnengaat. Hierdoor kan hoge bloeddruk ontstaan, die vaak moeilijk te behandelen is. Vernauwing van de nierslagader is verantwoordelijk voor 1 tot 2 procent van alle gevallen van hoge bloeddruk. Dit zijn wel de [...]

Maligne hypertensie

Alarmerende verschijnselen Snelle stijging van de bloeddruk. Gestoord gezichtsvermogen, ernstige hoofdpijn. Kortademigheid. Pijn op de borst. Toevallen. Dit is een zeldzaam voorkomende afwijking die moet worden beschouwd als een spoedgeval. Soms komt het voor bij mensen die wegens hoge bloeddruk worden behandeld. Om redenen die niet geheel worden begrepen stijgt de bloeddruk dramatisch, wat klachten [...]

Nieradertrombose

Symptomen, klachten en verschijnselen Hevige pijn laag in de rug en in de flank. Grote hoeveelheden eiwit in de urine. In dit geval is een bloedstolsel (thrombus) ontstaan in de ader die de nier verlaat. Het kan gebeuren als kort tevoren een hevige kracht heeft ingewerkt op de buik of op de rug. Het kan [...]

Nierinsufficiëntie

Nierinsufficiëntie wordt gedefinieerd als een afwijking, waarbij de nieren niet in staat zijn hun taak, het door filtratie uit het bloed verwijderen van afvalproducten, uit te voeren. Dit kan een gevolg zijn van infectie, verwonding, blootstelling aan giftige stoffen, diverse nierziekten, ziekten als diabetes, systemische lupus erythematodes, sikkelcelanemie of obstructie van de urinestroom van de [...]

Acute nierinsufficiëntie

Symptomen, klachten en verschijnselen Vochtretentie. Bloeding in het maag-darmkanaal. Toevallen. Coma. Acute nierinsufficiëntie is een term die wordt gebruikt om de snelle achteruitgang te beschrijven van het vermogen van de nier om afvalstoffen uit het bloed te verwijderen. Afvalstoffen hopen zich dan op in het lichaam. Als niets wordt ondernomen om het lichaam van deze [...]

Chronische nierinsufficiëntie

Symptomen, klachten en verschijnselen Afwijkingen bij urine-onderzoek. Hoge bloeddruk. Gewichtsverlies. Braken. Malaise. Hoofdpijn. Verminderde urineproductie. Moeheid. Verminderde geestelijke scherpte. Spiertrekkingen en krampen. Maag-darmbloeding. Geel-bruin getinte huid. Jeuk. In tegenstelling tot acute nierinsufficiëntie, ontstaat chronische nierinsufficiëntie gewoonlijk in de loop van jaren, omdat de nefronen van de nieren geleidelijk en vaak onmerkbaar worden verwoest. Chronische nierinsufficiëntie [...]

Terminale nierinsufficiëntie

Symptomen, klachten en verschijnselen De werking van de nieren is geheel opgehouden. Uremie en veel daaruit voortvloeiende complicaties, waaronder hypertensie, hartzwakte, bloedarmoede, maag- en darmproblemen, urineweginfectie en geestelijke achteruitgang. Als de nierfunctie is afgenomen tot 5 à 10 procent van de normale capaciteit, wordt die toestand terminale (op zijn einde lopende) nierinsufficiëntie genoemd. Dit betekent [...]

Hoe u ziet.

Het menselijk oog is één van de vijf zintuigen, het is een waarnemingszintuig dat door middel van licht het beeld door de oogzenuw aan de hersenen doorgeeft. De lens zorgt ervoor dat alle lichtstralen op het netvlies terecht komen. Het grootste deel van het oog is daarachter en dat heet glasachtig lichaam. Het menselijk oog [...]

Geestelijke gezondheid

Het omschrijven van de term geestelijke gezondheid is erg lastig. Het is dan ook niet gek dat er al generaties lang over wordt gediscussieerd. Wat ons betreft is geestelijke gezondheid in ieder geval niet de afwezigheid van emoties of conflicten. Je zou het kunnen omschrijven als het vermogen om te kunnen gaan met vervelende periodes [...]

De samenstelling van het oog.

De samenstelling van het oog bestaat uit een zeer beknopte ingewikkelde structuur, elk oog ligt apart in een beschermende holte, die gevormd is door beenderen en omgevende weefsel. Deze beenderen en weefsels worden gezamenlijk de oogkas genoemd. Het gevoelige mechanisme van uw oog wordt door uw neusbrug, uw wenkbrauw en uw jukbeen beschermd. Tevens wordt [...]

Het mechanisme van het zien.

Doordat het oog zoveel verschillende delen bevat, kan het de indruk wekken dat het oog een nogal ingewikkeld systeem is, maar in werkelijkheid is het basismechanisme van het ’zien’ een vrij simpel systeem. Als eerste komen de lichtstralen door het hoornvlies, de pupil en daarna door de lens naar binnen. De vorm van de lens [...]

Definities

Angst en een gebrek aan gevoel voor eigenwaarde zijn in onze maatschappij wellicht het grootste opstakel voor geestelijke gezondheid. Angst kan komen door een  onopgeloste aanvaring of een situatie die stress veroorzaakt. Angst kan zich uiten in lichamelijke klachten zoals slecht slapen of slecht eten. Een gebrek aan gevoel van eigenwaarde kan komen doordat er [...]

Oogdeskundigen.

Het oog is een zeer gevoelig zintuig en bestaat uit een vrij ingewikkelde structuur. Daardoor zal er bij algemene oogaandoeningen al vlug een specialist op het gebied van ogen worden ingeschakeld, zoals de oogarts. De oogarts is een specialist op het terrein van de diagnostiek en behandeling van oogafwijkingen en oogziekten. Iemand kan zich pas [...]

Refractie afwijkingen.

Refractie afwijkingen zijn fouten in het optische systeem van het oog, waardoor de vorming van een scherp beeld op verschillende afstanden niet mogelijk is. De vier meest voorkomende refractie afwijkingen zijn bijziendheid (myopie), verziendheid (hypermetropie), astigmatisme (een asymmetrisch hoornvlies) en ouderdomsverziendheid (presbyopie), dit zijn allemaal afwijkingen in het brekend vermogen van het oog. Normaal gesproken [...]

Normale ontwikkeling

Conflicten zullen altijd in het leven voorkomen. Het vermogen om deze te kunnen verwerken benoemen we als geestelijke gezondheid. De meeste mensen zullen in hun leven ook voorspelbare conflictpatronen tegenkomen. Het kan een grote geruststelling zijn te weten dat we in staat zijn deze te herkennen en hier goed mee om te gaan dan te [...]

Bijziendheid.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Het wazig zien van veraf gelegen voorwerpen. Met de ogen moeten knijpen om in de verte scherper te zien. Steeds dichterbij moeten kijken om iets scherp te kunnen zien. De refractie afwijking bijziendheid (myopie) is een oogafwijking die veel voorkomt, het probleem komt bij ongeveer 20 procent van de mensen voor. [...]

Omgaan met de adolescentie

In de ontwikkeling van een tiener is de toenemende interesse voor seksualiteit een belangrijk kenmerk. In deze periode verandert ook het lichaam van dat van een kind naar dat van een volwassene. Naast deze lichamelijke veranderingen verandert er ook veel in het leven van een tiener op andere terreinen van het leven. De vraag “Wie [...]

Sneeuwblindheid

Symptomen, klachten en verschijnselen Pijn in de ogen Intolerantie voor licht Tijdelijk blindheid en/of ontsteking Sneeuwblindheid is een tijdelijke aandoening welke wordt veroorzaakt doordat het hoornvlies in het oog verbrand is door overmatige blootstelling aan ultraviolette stralen die worden weerspiegeld door sneeuw of ijs. Deze stralen kunnen de buitenste lagen van het hoornvlies zodanig beschadigen dat [...]

Omgaan met volwassenheid

In het begin van de volwassen jaren worden zowel mannen als vrouwen voor belangrijke keuzes en beslissing gesteld. Zaken als een carierre, het kiezen van een partner en een gezin vormen zorgen ervoor dat de vrije tijd die ze hadden als kind en adolescent steeds minder wordt. Een noodzakelijk ‘kwaad’ om verder te komen in [...]

Verziendheid.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Het wazig zien van dichtbij gelegen voorwerpen. Vermoeide ogen, spanningsgevoel rond de ogen. Hoofdpijn. Scheelzien, voornamelijk bij jonge kinderen. De refractie afwijking verziendheid (hypermetropie) is een oogafwijking die vrij veel voorkomt. Verziende mensen zien zonder correctie veraf beter dan dichtbij. Verziendheid houdt in dat doordat het oog te kort is of [...]

Omgaan met het ouder worden

De achteruitgang van hun lichamelijke gezondheid die de meeste mensen op oudere leeftijd voelen heeft een sterke invloed op de emotionele aanpassing. Minimaal 75 procent van mensen ouder dan 65 jaar hebben last van in ieder geval één chronische lichamelijke aandoening. Eén op de tien vindt het moeilijk zijn huid te verlaten. Ernstige verliezen, zoals [...]

Ouderdomsverziendheid.

Symptomen, klachten en verschijnselen Dichtbij gelegen voorwerpen waziger gaan zien. Vermoeide ogen, spanningsgevoel rond de ogen. Hoofdpijn. Krant of boek verder van de ogen moeten houden, om het scherp te kunnen zien. Ouderdomsverziendheid (presbyopie), is een refractie afwijking die bij iedereen in meerdere of mindere mate zal voorkomen, het is een normaal verschijnsel en treedt [...]

Problemen in de kinderjaren

De meeste mensen hebben vaak het beeld dat kind zijn een zorgeloos lezentje is. Niks blijkt echter minder waar. Aardig wat kinderen vinden het emotioneel lastig om te gaan met een groot aantal onderwerpen. Denk hierbij aan zelfbeheersing, het omgaan of leren omgaan met leeftijdgenoten, het scheiden van de ouders of het overlijden van één [...]

Bedplassen

Klachten en verschijnselen Onwillekeurige urinelozing tenminste tweemaal per maand door een kind dat ouder is dan 5 jaar. Vrijwel iedere ouder hoort wel eens de woorden ‘Mama, ik heb in bed geplast”. Veel kinderen hebben dan ook op jonge leeftijd last van een ongelukje. Wanneer we het hebben over echt bedplassen of enuresis dan hebben [...]

Astigmatisme.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Er ontstaat een onscherp beeld, dit kan zowel bij het dichtbij als veraf kijken. Knijpen met de ogen om iets scherper te kunnen zien. Hoofdpijn. Vermoeidheid. Pijn rond de ogen. Astigmatisme is een refractie afwijking van het oog, het wordt ook wel een cilinderafwijking genoemd. Hierbij worden de lichtstralen in de [...]

Encopresis

Klachten en verschijnselen Herhaaldelijk produceren van ontlasting op verkeerde plaatsen (anders dan toilet of po) door een kind dat tenminste 4 jaar oud is. Encopresis is het regelmatig produceren van ontlasting op plekken waar dit niet hoort zoals bijvoorbeeld in de broek of op de grind. Encopresis wordt alleen vastgesteld bij kinderen ouder dan 4 [...]

Leerstoornissen

Een kind met leerstoornissen is een kind dat onvoldoende vordering vertoont op een specifiek leerterrein. Dit is niet het gevolg van een aantoonbare lichamelijke of neurologische stoornis, geestelijke achterstand of onvoldoende gelegenheid een opleiding te volgen. Meestal is er een stoornis op één specifiek verstandelijk rijpingsgebied – lezen, rekenen, taal of spraak.

Contactlenzen.

In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen die gebruik maken van contactlenzen verdubbeld. Dit komt doordat er de laatste jaren een grote vooruitgang is ontstaan bij de ontwikkeling van contactlenzen. Er zijn namelijk heel veel nieuwe types contactlenzen bijgekomen onder andere; de luchtdoorlaatbare harde lenzen, de zachte wegwerplenzen (maximaal gebruik 2 weken) en [...]

Vetzucht

Klachten en verschijnselen Lichaamsgewicht dat tenminste 25 procent hoger is dan het gemiddelde. We hebben het over obesitas of vetzucht wanneer iemand een overgewicht heeft dat een kwart of meer dan het gemiddelde is. Het wordt vaak veroorzaakt doordat er meer calorieën in het lichaam komen dan het lichaam kan verwerken. Het teveel aan calorieën [...]

Wie heeft contactlenzen nodig.

Voor mensen die last hebben van refractie afwijkingen zoals; bijziendheid, verziendheid en astigmatisme zijn contactlenzen (net als brillen of andere hulpmiddelen) uitermate geschikt. Bovendien zijn er een aantal oogaandoeningen die niet al te vaak voorkomen, één daarvan is bijvoorbeeld keratoconus (dit is een oogaandoening waarbij het hoornvlies steeds dunner wordt en er een kegelvormige vervorming [...]

Obesitas

Klachten en verschijnselen Lichaamsgewicht dat tenminste 25 procent hoger is dan het gemiddelde. We hebben het over obesitas, vetzucht of zwaarlijvigheid wanneer iemand een overgewicht heeft dat een kwart of meer dan het gemiddelde is. De oorzaak is consequent teveel eten (meer calorieen dan het lichaam nodig geeft). Het teveel aan calorieën wordt dan opgeslagen [...]

Hoe werken contactlenzen

Contactlenzen zijn een optisch hulpmiddel die op het oog gedragen worden De contactlens is een plastic lensje, die speciaal op maat en met de juiste sterkte wordt gemaakt. Deze lens drijft op het traanvocht, zonder het hoornvlies te raken, (het hoornvlies is het doorzichtige vliesje dat voor de pupil ligt) u kunt dit met een [...]

Agressie

Als kinderen met elkaar spelen is een zekere mate van wild en redelijk agressief gedrag heel normaal. Dit verandert zodra ze van volwassenen leren hoe ze met anderen moeten omgaan, leren wanneer en hoe ze zichzelf moeten verdedigen., leren wanneer afwachten en wachten beter is en leren wat delen is. Kinderen die opgroeien in een [...]

Soorten contactlenzen

Contactlenzen kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden: namelijk op de flexibiliteit van het materiaal, zo heb je harde en zachte lenzen. De harde lenzen ook wel vormvaste lenzen genoemd, hebben een langere levensduur, laten meer zuurstof door en ze passen precies op het hoornvlies. Bij het gebruik van harde lenzen is er altijd wel sprake [...]

Harde of vormvaste contactlenzen

Harde lenzen en vormvaste lenzen zijn niet helemaal hetzelfde. De vormvaste lenzen zijn eigenlijk de verbeterde versie van de vroegere harde lenzen. Doordat het materiaal minder hard is, zijn ze beter in staat om meer zuurstof door te laten, bovendien zijn ze ook niet zo gevoelig voor beschadigingen en ook zijn ze goedkoper in onderhoud. [...]

Zachte contactlenzen

Zachte lenzen zijn gemaakt van het materiaal polymeer (wat door toevoeging van vocht flexibel wordt), omdat ze flexibeler dan harde lenzen zijn, zitten ze heel comfortabel, waardoor je er bijna niet aan hoeft te wennen. Ze zijn wel wat kwetsbaarder omdat het materiaal gemakkelijker kan scheuren en er is één nadeel, want zachte lenzen kunnen [...]

Siliconehydrogellenzen

Siliconehydrogellenzen zijn zachte lenzen die veel zuurstof doorlaten. Ze laten gemiddeld zo’n zes keer meer zuurstof door dan gewone zachte lenzen. Deze lenzen zijn dus uiterst geschikt voor je als je veel tijd in droge ruimtes doorbrengt. Met gewone zachte lenzen kunnen je ogen na verloop van tijd rood worden en droog gaan aanvoelen. In [...]

Geestelijke achterstand

Symptomen, klachten en verschijnselen Een score van 70 of minder bij een individueel afgenomen intelligentietest. Langzaam bereiken van mijlpalen in de ontwikkeling (bewegen, spreken) en sociale en emotionele onrijpheid. Slechte prestaties op school in (vrijwel) alle vakken. Wanneer mensen een bepaalde geestelijke achterstand hebben, dan is er in de meeste gevallen sprake van beperkte verstandelijk [...]

Bifocale contactlenzen

Bifocale lenzen zijn de twee in een lenzen, dus het (ver)kijk gedeelte en leesgedeelte in één lens samengebracht. Net als bij het aanmeten van een gewone bril is bij het aanmeten van bifocale lenzen maatwerk een absolute must voor een optimaal resultaat. De bifocale contactlenzen zijn voor mensen geschikt, die zowel voor bijziendheid als voor [...]

Multifocale contactlenzen

Multifocale lenzen zijn speciale lenzen voor mensen die de kleine lettertjes van dichtbij niet goed kunnen lezen. Met deze multifocale lenzen zie je zowel van dichtbij als van ver scherp, het zijn zeer comfortabele lenzen, waar je snel aan gewend bent. Dus als u last heeft van leesklachten, ga dan tijdig naar de opticien om [...]

Infantiel Autisme

Klachten en verschijnselen Lijkt te leven in zijn eigen wereld. Vertoont bizarre reacties op mensen en kleinigheden in de omgeving. Zeer moeizame communicatie. Laat zich niet knuffelen, vaak zelfs afschuw van lichamelijk contact. Vrijwel volledig ontbreken van enig sociaal contact. Infantiel autisme is één van de meest ernstige geestelijke stoornissen van de kinderleeftijd. Het autistische [...]

Combinatie contactlenzen

De combinatie contactlenzen worden speciaal voor mensen met bepaalde oogafwijkingen gemaakt. Deze lenzen bestaan uit een combinatie van harde lenzen en zachte lenzen. Het is fijner om een zachte lens met een centrale uitsparing te dragen en in die centrale uitsparing wordt dan een harde lens geplaatst,  waardoor de gezichtsscherpte gecorrigeerd wordt. Deze combinatie contactlenzen [...]

Problemen tijdens de adolescentie

De adolescentie is voor een kind een tijd van omvangrijke psychische en lichamelijke veranderingen. Sommigen hebben de adolescent bestempeld als ’een kind in het lichaam van een volwassene’. Een klassieke situatie is die waarin de adolescent onredelijk kritisch is wat betreft zijn eigen uiterlijk. “Ik heb een hekel aan mijn neus!” “Zie ik er niet [...]

Nachtlenzen

Op dit moment zijn er ook nachtlenzen, deze lenzen hoef je alleen maar ‘s nachts te dragen, wanneer u slaapt corrigeren deze lenzen je ogen zonder dat je er ook maar iets van merkt. Dit heeft als resultaat dat u overdag dan toch een scherp zicht heeft zonder dat u een bril of contactlenzen draagt. [...]

Adolescentiedepressie

Klachten en verschijnselen Het grootste deel van de dag of de hele dag een gedeprimeerde of prikkelbare stemming. Duidelijk verlies van belangstelling in vrijwel alle activiteiten. Veranderingen in eetlust en gewicht (meestal gebrek aan eetlust dat leidt tot vermagering, soms toegenomen eetlust). ’s Nachts moeilijkheden met het slapen of overmatig slapen overdag. Iedere dag moe [...]

Wegwerpcontactlenzen

Wegwerplenzen zijn zachte contactlenzen die al na één maand, week of zelfs één dag worden vervangen. Het voordeel van deze wegwerplenzen is dat ze weinig onderhoud vragen. Dus ze zijn heel geschikt voor mensen met onregelmatige werktijden, maar ook voor tijdens het sporten en om te dragen gedurende een vakantie.

Diverse andere soorten lenzen

 Er bestaan ook nog twee andere soorten contactlenzen, waaronder  de luchtdoorlaatbare harde lens en de zachte lens met een verlengde draagtijd. Bij het gebruik van alle soorten contactlenzen is een van de meest voorkomende problemen, dat je kunt verzekeren dat er voldoende zuurstof naar het hoornvlies vervoert wordt. De zachte lenzen bevatten een wisselende hoeveelheid [...]

Zelfdoding bij tieners

Het is tragisch dat iedere dag een aantal jonge mensen zich het leven beneemt. Hoewel gedurende het grootste deel van de twintigste eeuw het percentage zelfmoorden steeg met de leeftijd en een maximum bereikte op de middelbare leeftijd, begon dit patroon in de jaren zestig te veranderen. Zelfdoding is thans één van de drie belangrijkste [...]

Zorg dat uw lenzen goed passen.

Om goed te kunnen zien en de gezondheid van uw ogen optimaal te houden, is het van groot belang dat er voor u uitgezocht wordt, wat voor u de beste contactlenzen zijn, ze moeten goed passend voor u gemaakt worden en met de juiste sterkte. Dus voordat u een bepaald type lens uitkiest, laat u [...]

Zwangerschap bij tienermeisjes

Klachten en verschijnselen Het meisje is seksueel actief. Te late of weggebleven menstruatie. Zwelling of pijnlijkheid van de borsten. Misselijkheid, vooral ’s morgens. Gewichtstoename, vooral rond de taille. Plotseling bepaalde voedingsmiddelen niet meer lusten. Omdat tieners soms seksueel actief zijn, is het belangrijk te zorgen dat iedere tiener volledig op de hoogte is hoe zwangerschap [...]

Trauma van het oog

Het is altijd mogelijk dat er om de een of andere reden een oogtrauma ontstaat. Een paar van die oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn doordat een bal gedurende een voetbalwedstrijd per ongeluk op uw oog terecht kwam of dat u een zandkorrel op het strand in uw oog krijgt en in een ander geval kan er [...]

Vreemd voorwerp in het oog.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Acute pijn in het oog. Het gezichtsvermogen verslechtert ineens. Het oog wordt rood. Het komt bij iedereen wel eens voor dat ze een vuiltje in hun oog krijgen, wanneer u last heeft van een vuiltje in uw oog hoeft u vaak alleen maar met uw ogen te knipperen, want daardoor wordt [...]

Anorexia nervosa

Klachten en verschijnselen Een irreële angst dik te worden. Overmatig dieet houden en lichaamsbeweging nemen. Aanzienlijk gewichtsverlies of niet in gewicht toenemen tijdens een periode van groei. Weigeren een normaal lichaamsgewicht te houden. Uitblijven van de menstruatie. Overdreven bezorgdheid over voedsel, calorieën en de bereiding van voedsel. Veel tieners beginnen aan een dieet, maar geven [...]

Chemische verbranding van het oog.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Pijn in het oog. Een verminderd gezichtsvermogen. Overgevoeligheid voor licht. Indien er sprake is van een chemische verbranding van het oog, dan kan het gezichtsvermogen in gevaar komen. Bijvoorbeeld, bij direct contact wanneer een chemische middel in het gezicht spettert, dat is zeer gevaarlijk. Een ander voorbeeld wat ook heel gevaarlijk [...]

Bulimia nervose

Klachten en verschijnselen Herhaalde perioden van zeer veel eten. Zelf-opgewekt braken of misbruik van laxeermiddelen. Het gewicht is ongeveer binnen normale grenzen. Angst om dik te worden Bulimia is het eten van enorme hoeveelheden voedsel – meestal zeer calorierijke zoetigheden – in korte tijd. Dit zich volstoppen kan doorgaan totdat het wordt onderbroken door een [...]

Blauw oog.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Kneuzing en verkleuring van de huid rondom het oog. Gevoeligheid in en rondom het oog. Gesprongen bloedvaatjes in het oogwit. De weefsels en het ooglid kunnen opzwellen, waardoor het moeilijk wordt om het oog te openen. Een blauw oog of periorbitaal hematoom (Het woord hematoom is de Latijnse benaming voor bloeduitstorting [...]

Hyfemie.

Symptomen, klachten en verschijnselen: Bloeduitstorting in de voorste oogkamer (voor de lens). Hyfemie, is een bloedinguitstorting in de voorste oogkamer voor de lens, dit kan het gevolg van een oogtrauma zijn. Een hyfemie kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een stomp in het oog of door een ongeluk waarbij er een vreemd voorwerp in het oog [...]