Archive for the '3.3 Het zenuwstelsel' Category

Hoe werkt het zenuwstelsel?

Het zenuwstelsel maakt het ons mogelijk informatie vanuit de verschillende delen van ons lichaam te ontvangen en bood schappen door ons hele lichaam te versturen. Deze boodschappen hebben invloed op allerlei functies, zoals bewegen, leren, geheugen, emoties en denken. De fundamentele eenheid van het zenuwstelsel is de zenuwcel (neuron). Een zenuwcel bestaat uit een cellichaam, [...]

Beroerte

Verschijnselen en klachten Een plotseling optredend doof gevoel, krachtsverlies of verlamming van gezicht, arm of been welke meestal optreed aan een kant van het lichaam.  Het niet kunnen spreken of moeite hebben met praten of het niet begrijpen van hetgeen er gezegd wordt.  Opeens wazig, dubbel of slechter zien of blindheid aan een oog.  Duizeligheid, [...]

Transient ischemic attack

Symptomen, klachten en verschijnselen Plotseling optreden van zwakte, tintelingen of een doof gevoel, kenmerkend beperkt tot een lichaamshelft. Coördinatiestoornissen van de ledematen. Verlies van het gezichtsvermogen, dubbelzien. Spraakstoornissen. Duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Wanneer we spreken van een Transcient Ischemic Attack (TIA), dan hebben we het over een kortdurende verstopping van een bloedvat in de hersenen, die [...]

Revalidatie na een beroerte

Naar schatting krijgen jaarlijks 150 tot 200 op de 100.000 mensen een beroerte. Van de mensen die de beroerte overleven, leeft de helft nog vijf jaar en 10 tot 15 procent nog tien jaar. Er zijn naar schatting in ons land heel wat mensen die na een beroerte invalide zijn geworden. Sommige mensen hebben, ondanks [...]

Subduraal Hematoom

Klachten en verschijnselen Aanhoudende of in ernst wisselende hoofdpijn, slaperigheid, epileptische aanvallen of verwardheid na hoofdletsel. Gedeeltelijke verlamming van één lichaamshelft. Vertraagd denken of persoonlijkheidsveranderingen. Misselijkheid (soms met braken) Alarmerende verschijnselen Epileptische aanvallen, gedaald bewustzijn of bewustzijnsverlies na hoofdletsel. Verwijde pupil(len) Een subduraal hematoom wordt veroorzaakt door ernstig hoofdletsel. Vaak is dit het gevolg van [...]

Epiduraal Hematoom

Klachten en verschijnselen Hoofdpijn Sufheid Verwardheid Misselijk, braken of duizelig Pupilverwijding Een epiduraal hematoom lijkt op een subduraal hematoom echter zit de bloeding door het scheuren van een bloedvat niet tussen de hersenvliezen maar tussen het buitenste hersenvlies en de schedel. Een schedelbreuk is meestal de oorzaak van het gescheurde bloedvat. Het bloed wat hieruit [...]

Degeneratieve ziekten

ZIEKTE VAN ALZHEIMER MULTI-INFARCTDEMENTIE ZIEKTE VAN PARKINSON ESSENTIËLE TREMOR MULTIPELE SCLEROSE AMYOTROFISCHE LATERALE SCLEROSE CHOREA VAN HUNTINGTON FRIEDREICH-ATAXIE SPASTISCHE VERLAMMING MYASTHENIA GRAVIS Hersenen, ruggenmerg en perifere zenuwen vormen een ingewikkelde organisatie die uit miljarden zenuwcellen bestaat. Elk van deze cellen is een ingewikkelde elektrische en chemische boodschapper, die signalen doorgeeft om onze spieren te laten [...]

Ziekte van alzheimer

Klachten en verschijnselen Geleidelijk geheugenverlies voor recente gebeurtenissen en onvermogen tot het leren van nieuwe informatie (inprentingsstoornissen). Toenemende neiging zichzelf te herhalen, dingen kwijt te raken, in de war te raken en te verdwalen. Langzaam verval van de persoonlijkheid, het vermogen tot oordelen en de sociale vaardigheden (decorumverlies). Toenemende prikkelbaarheid, angst, depressie, verwardheid en rusteloosheid. [...]

Multi-infarctdementie

Klachten en verschijnselen Vrij abrupt geheugenverlies of verlies van andere cognitieve functies. Het verlies van de cognitieve functies gaat vaak gepaard met de verschijnselen van een beroerte (verlammingen, moeite met spreken, problemen met het zien) al dan niet van voorbijgaande aard. Loopstoornissen, soms al in een vroeg stadium. Incontinentie voor urine of ontlasting, soms al [...]

Ziekte van parkinson

Klachten en verschijnselen Beven in rust (rusttremor). Maskergelaat of verstarring van de gezichtsuitdrukking. Traagheid van de bewegingen. Schuifelende gang. Stijfheid of starheid van de ledematen. Traag spreken met een lage, eentonige stem. Moeite met het bewaren van het evenwicht. Voorovergebogen houding. Klein, onleesbaar, handschrift. Moeite met spreken, slikken en kauwen. De ziekte van Parkinson, vroeger [...]

Essentiële tremor

Klachten en verschijnselen Ritmische, trillende beweging van handen, armen, hoofd, tong of strottenhoofd. Het trillen van armen en hoofd neemt toe bij gerichte bewegingen. Essentiële tremor is niet ernstig en wordt ook wel benigne (goedaardige) tremor genoemd. Wanneer deze tremor in de familie voorkomt, wordt van familiaire tremor gesproken. Hoewel dit de meest voorkomende vorm [...]

Multipele sclerose (MS)

Klachten en verschijnselen Een doof gevoel in en zwakte of verlamming van één of meer ledematen. Slechter zien met en pijn bij beweging van één oog. Trillen, coördinatiestoornissen of een onzekere gang. Snelle, onwillekeurige oogbewegingen. Multipele sclerose (MS) is een ziekte van het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggemerg) waarvan de oorzaak onbekend is. De klachten [...]

Amyotrofische laterale sclerose (ALS)

Klachten en verschijnselen Geleidelijk verlies van kracht en coördinatie in één of meer ledematen. Spiertrekkingen of krampen. Toenemend stijve, onhandige manier van lopen. Slik-, spraak- of ademhalingsmoeilijkheden. Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een toenemende aftakeling van de zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg die de willekeurige spieren besturen. De aangetaste zenuwcellen schrompelen en verdwijnen [...]

Ziekte van Huntington

Symptomen, klachten en verschijnselen Wijdbeense, aarzelende manier van lopen. Aarzelende manier van spreken. Onwillekeurige, schokkerige bewegingen van armen, nek, romp en gezicht. Verandering van de persoonlijkheid. Psychische aftakeling. Alarmerende symptomen en verschijnselen Plotselinge verandering van de psychische toestand. De aandoening Huntingtons chorea, ook wel de ziekte van Huntington genoemd, betreft een ongeneeslijke, erfelijke en in [...]

Friedreich-ataxie

Klachten en verschijnselen Moeite met het bewaren van het evenwicht tijdens lopen of staan. Afwijkend spreekritme of afwijkende articulatie. Zwakte van de ledematen. Trillen van handen of armen. Misvormde ruggengraat of voeten. Verlammingen, vooral van de benen. Friedreich-ataxie (ataxie wil zeggen een coördinatiestoornissen van de spieren), genoemd naar de Duitse arts Nicolaus Friedreich in 1863, [...]

Spastische verlamming

Symptomen, klachten en verschijnselen Volledige of gedeeltelijke spastische verlamming of zwakte van één of meer ledematen. Trillen of andere onwillekeurige bewegingen. Gezichts-, spraak- of gehoorstoornissen. Soms verstandelijke achterstand. Alarmerende verschijnselen Epileptische aanvallen. De spastische verlammingen vormen een groep van aandoeningen, veroorzaakt door beschadiging van de grote hersenen, die vóór, tijdens of in de eerste maanden [...]

Myasthenia gravis

Symptomen, klachten en verschijnselen Zwakte van de gelaatsspieren (waardoor onder andere de oogleden gaan hangen). Dubbelzien. Moeite met ademen, spreken, kauwen of slikken. Spierzwakte in armen of benen. Alarmerende verschijnselen Toenemende ademhalings- of slikmoeilijkheden. Myasthenia gravis is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door zwakte en snelle vermoeibaarheid van de willekeurige spieren. De ziekte wordt [...]

Infecties

HERSENVLIESONTSTEKING ENCEFALITIS (Hersenontsteking) SYNDROOM VAN REYE POLIO EPIDURAAL ABCES AIDS EN HET ZENUWSTELSEL BOTULISME Infecties kunnen het centraal zenuwstelsel op verschillende manieren bereiken. Ze kunnen het gevolg zijn van het rechtstreeks binnendringen van een virus of bacterie. Ze kunnen ook indirect ontstaan als een onschuldige aandoening, zoals een oorontsteking of de mazelen, zich naar het [...]

Hersenvliesontsteking

Symptomen, klachten en verschijnselen Koorts, zware hoofdpijn of braken. Verwardheid of sufheid. Nekstijfheid (de nekspieren verzetten zich tegen het naar voren buigen van het hoofd). Alarmerende verschijnselen Gedaald bewustzijn. Epileptische aanvallen. Een acute (plotseling beginnende en hevig verlopende) hersenvliesontsteking veroorzaakt door een bacterie (bacteriële meningitis) is een infectie van het centraal zenuwstelsel die de hersenvliezen [...]

Hersenontsteking

Symptomen, klachten en verschijnselen Verwardheid, slaperigheid en desoriëntatie. Plotseling optredende koorts. Zware hoofdpijn. Misselijkheid en braken. Beven. Bij zuigelingen uitpuilen van de grote fontanel. Soms nekstijfheid. Alarmerende verschijnselen Veranderd niveau van bewustzijn. Encefalitis (hersenontsteking) is een zeldzame, acute ontstekingsziekte van de hersenen die veroorzaakt wordt door een virusinfectie. Encefalitis treedt soms in een primaire vorm [...]

Syndroom van Reye

Symptomen, klachten en verschijnselen Aanhoudende misselijkheid en braken na een virusinfectie. Alarmerende verschijnselen Slaperigheid, gedaald bewustzijn, bewustzijnsverlies of coma. IJlen of epileptische aanvallen. Het syndroom van Reye is betrekkelijk zeldzaam. Het werd voor het eerst als een op zich zelf staande ziekte herkend in 1963. Het is een ernstige stoornis die bloed, lever en hersenen [...]

Polio

Symptomen, klachten en verschijnselen van de acute vorm die tot verlammingen leidt Koorts en hoofdpijn. Stijve nek en rug. Spierzwakte. Slikklachten. Alarmerende verschijnselen Krachtsverlies of verlammingen. Ademhalingsstoornissen. Polio, ook wel kinderverlamming of poliomyelitis genoemd, wordt veroorzaakt door een virusinfectie. Het virus komt binnen via de mond, dringt vanuit de keel en het maag-darmkanaal het lichaam [...]

Epiduraal abces

Symptomen, klachten en verschijnselen Oorpijn of pijn in de neus met pusuit vloed. Niet aflatende hoofdpijn. Koorts, misselijkheid en braken. Pijn in de rug. Alarmerende verschijnselen Gedaald bewustzijn. Toenemende spraakstoornissen. Toenemende gevoelsstoornissen, krachtsverlies of verlamming van één lichaamshelft of beide benen. Epileptische aanvallen. Een epiduraal abces is meestal het gevolg van een infectie met bacteriën, [...]

AIDS en het zenuwstelstel

Symptomen, klachten en verschijnselen Hoofdpijn, koorts, misselijkheid, braken, keelpijn of nekstijfheid. Spraakstoornissen of achteruitgang van het gezichtsvermogen. Geheugenverlies, concentratiestoornissen of andere psychische problemen. Krachtsverlies, gevoelsstoornissen of coördinatiestoornissen. Alarmerende verschijnselen Gedeeltelijke verlammingen en/of epileptische aanvallen. Gedaald bewustzijn, bewustzijnsverlies of coma. AIDS is een afkorting van de Engelse woorden: acquired immune deficiency syndrome. Acquired immune deficiency kan [...]

Botulisme

Symptomen, klachten en verschijnselen Zwakke, slappe spieren, binnen twaalf tot zesendertig uur na het eten van besmet voedsel. Dubbelzien. Droge mond. Spraak- en slikstoornissen. Braken en krampen. Alarmerende verschijnselen Toenemende zwakte of verlammingen. Ademhalingsmoeilijkheden. Botulisme is een acute vergiftiging door een gif (botuline) dat geproduceerd wordt door een micro-organisme (Clostridium botulinum) dat veel in stof [...]

Hersenbeschadiging

Het zenuwweefsel van de hersenen is kwetsbaar. Onder normale omstandigheden bieden de schedel en de hersenvliezen bescherming, maar tijdens verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en andere ongevallen kan deze bescherming tekort schieten. De gevolgen van hersenbeschadiging door een ongeluk kunnen variëren van een milde hersenschudding tot blijvende invaliditeit of de dood. Andere vormen van hersenbeschadiging die in dit [...]

Waterhoofd

Symptomen, klachten en verschijnselen   Abnormale toename van de hoofdomvang bij pasgeborenen. Achteruitgang van de geestelijke vermogens. Trage bewegingen van lichaam en ogen. Onvermogen om de urine op te houden (incontinentie bij oudere kinderen en volwassenen). Een waterhoofd (hydrocephalus) wordt veroorzaakt door stoornissen in de circulatie van de hersen- en ruggenmergvloeistof. Deze vloeistof wordt gevormd [...]

Hersenschudding

Sympt0men, klachten en verschijnselen kortdurend bewustzijnsverlies of geheugenverlies. Hoofdpijn. Enigszins wazig zien of concentratiestoornissen. Zwakte. Misselijkheid of braken. Alarmerende verschijnselen Aanhoudende verwardheid, slaperigheid of delirium (een toestand met onrust, hallucinaties en onsamenhangend spreken). Spraakstoornissen of gedeeltelijke verlammingen. Gedaald bewustzijn of coma. Verwijding van een pupil. Toenemende sufheid. Een hersenschudding wordt gekenmerkt door kortdurend bewustzijnsverlies na [...]

Hersenkneuzing

Symptomen, klachten en verschijnselen Hoofdpijn na hoofdletsel. Alarmerende verschijnselen Aanhoudende verwardheid. Slaperigheid of delirium. Spraak- of ademhalingsstoornissen. Verschil in grootte van de pupillen. Gedeeltelijke verlammingen. Epileptische aanvallen. Gedaald bewustzijn of coma. Hersenkneuzing kan veroorzaakt worden door een klap op het hoofd of doordat een voorwerp het hoofd binnendringt, zoals een kogel of een stuk metaal. [...]

Hersentumor

Symptomen, klachten en verschijnselen Hoofdpijn die nog maar kort geleden begonnen is. Braken. Zwakte en sufheid. Verandering van de persoonlijkheid. Dubbelzien. Onhandigheid van een arm of been of coördinatiestoornissen die nog niet lang bestaan. Achteruitgang van de intelligentie. Alarmerende verschijnselen Moeite met zien of spreken. Epileptische aanvallen. Gedaald bewustzijn. Een tumor (gezwel) ontstaat door ongecontroleerde [...]

Neuroblastoom

Symptomen, klachten en verschijnselen Bleekheid. Hoge bloeddruk. Diarree. Een gezwel in de buikholte en eventueel ook vergroting van de lever, als de tumor daarin uitgezaaid is. Botpijn bij uitzaaiing naar de botten. Ademhalingsmoeilijkheden bij uitzaaiing naar de borstkas. Een neuroblastoom is een zeldzaam optredend, kwaadaardig gezwel dat zich in 70 procent van de gevallen het [...]

Aangezichtsverlamming

Symptomen, klachten en verschijnselen Verslapte spieren en krachtsverlies aan één gezichtshelft. Onvermogen om één oog te sluiten. Aangezichtsverlamming (ook bekend als verlamming van Bell) is een halfzijdige verlamming van de spieren die de uitdrukking van het gezicht besturen. Aangezichtsverlamming ontstaat door beschadiging van de aangezichtszenuw. Dit is een zenuw die onder het oor door naar [...]

Epilepsie en tics

Tijdens de normale activiteiten en tijdens de slaap vormen de hersencellen diverse elektrische patronen, die geregistreerd en beoordeeld kunnen worden met een onderzoek dat elektro-encefalografie (EEG) heet. Als de elektrische signalen van de hersencellen ongeordend gaan verlopen, treedt een epileptische aanval op. Epileptische aanvallen kunnen vele oor zaken hebben en een enkele aanval hoeft niet [...]

Grand mal

Symptomen, klachten en verschijnselen Tijdelijk bewustzijnsverlies met stuiptrekkingen. Een grand mal aanval begint met bewustzijnsverlies, waardoor iemand valt, gevolgd door achtereenvolgens een vijftien tot twintig seconden durende periode van spierstijfheid (tonische fase) en een één tot twee minuten durende periode van heftige, ritmische spiertrekkingen (clonische fase). De aanval eindigt met een paar minuten van diepe, [...]

Petit mal

Symptomen, klachten en verschijnselen Plotseling kortdurende bewustzijnsdaling. Vermindering van het vermogen tot leren. Petit mal aanvallen, ook absences genoemd, zijn een vorm van epilepsie. Iedere aanval duurt slechts enkele seconden of minuten, maar er kunnen honderden aanvallen per dag optreden. Bij een typische aanval maakt iemand soms geen enkele beweging. Soms knipperen de oogleden of [...]

Koortsstuipen

Symptomen, klachten en verschijnselen Kortdurend bewustzijnsverlies met stuip trekkingen tijdens een koortsperiode. Koortsstuipen is geen vorm van epilepsie. Ze treden regelmatig op bij jonge kinderen, tussen 3 maanden en 5 jaar oud, tijdens een ziekte met koorts. Aanleg voor door koorts veroorzaakte stuipen komt vaak in de familie voor. Meestal groeit het kind dan over [...]

Psychomotore epilepsie

Symptomen, klachten en verschijnselen Zintuiglijke of psychische afwijkingen die aan een aanval voorafgaan. Kortdurend bewustzijnsverlies. Psychomotore aanvallen worden vaak voorafgegaan door een eigenaardige gewaarwording (aura) en gaan gepaard met lichamelijke onrust. Deze aanvallen hebben meestal hun oorsprong in de slaapkwab (temporaal kwab) van de hersenen, het deel dat zich uitstrekt vanaf de slaap tot net [...]

Tics van het aangezicht

Symptomen, klachten en verschijnselen Zich telkens herhalende bewegingen of spiertrekkingen van het gezicht. Tics van het gezicht zijn half willekeurige aanwensels, die meestal op de kinderleeftijd beginnen. Grimassen, de ogen dichtknijpen, bewegingen van de mond en draaien met het hoofd kunnen chronische goedaardige aandoeningen zijn met spanningen als enige bekende oorzaak. Meervoudige tics, zoals bij [...]

Hoofdpijn

De meeste mensen hebben wel eens hoofdpijn. Het is dan ook een goede markt voor de makers van pijnstiller getuige de vele reclames op tv voor dit soort producten. Gelukkig zijn het geen loze producten en kunnen ze vaak de klachten van de  wat lichtere vormen van hoofdpijn verzachten. Maar hoe ontstaan hoofdpijn nu eigenlijk? [...]

Spanningshoofdpijn

Symptomen, klachten en verschijnselen Een doffe of drukkende pijn in de schedelhuid, de slapen of de nek. Spanningshoofdpijn wordt meestal beleefd als een verspreide en hevige pijn op het hoofd of in de nek. Er kan sprake zijn van een zwaar of drukkend gevoel, alsof het hoofd wordt omgeven door een strakke band of schroef. [...]

Migraine

Symptomen, klachten en verschijnselen Hevige hoofdpijn, soms begeleid door misselijkheid en braken. Glinsterende, regenboogachtige kleuren of witte vlekken in het gezichtsveld of andere aura’s (gewaarwordingen). Migraine is een vorm van vasculaire hoofdpijn. De precieze oorzaak van migraine is onbekend, maar blijkbaar zijn de bloedvaten van het hoofd erbij betrokken: bloedvaten zouden zich bij een aanval [...]

Cluster hoofdpijn

Symptomen, klachten en verschijnselen Aanhoudende, borende pijn in en rond één oog optredend in aanvallen die vaak telkens op hetzelfde moment van de dag of nacht beginnen. Roodheid en tranen van één oog met een verstopt neusgat aan dezelfde kant. Cluster hoofdpijn wordt gekenmerkt door hevig brandende, borende pijn vaak in of rond één oog [...]

Aandoeningen van het ruggenmerg en de perifere zenuwen

Het perifere zenuwstelsel strekt zich uit vanaf de hersenen en het ruggenmerg naar alle andere delen van het lichaam. Het is het netwerk van zenuwen dat een rol speelt bij al uw bewegingen en gewaarwordingen. Beschadiging aan het ruggenmerg of de perifere zenuwen kan de uitwisseling van informatie tussen de hersenen en de andere delen [...]

Ruggenmergletsel

Klachten en verschijnselen Hevige pijn of druk in nek, hoofd of rug Alarmerende verschijnselen Zwakte, gestoorde coördinatie of verlamming van een lichaamsdeel na een ongeval. Een doof gevoel of gevoelsstoornissen. Verlies van de beheersing over blaas- of darmfunctie. De meeste ruggenmergletsels zijn het gevolg van een ongeval zoals bijvoorbeeld een motorongeluk of een val tijdens [...]

Tumoren van het ruggenmerg

Symptomen, klachten en verschijnselen Geleidelijk toenemende pijn in de rug. Dove of koude gewaarwordingen. Spierzwakte in één of meer ledematen. Alarmerende verschijnselen Verlies van de beheersing over darmen of blaas. Toenemend krachtsverlies of toenemende gevoelsstoornissen in de benen. Tumoren van het ruggenmerg zijn abnormale aanwassen die zich kunnen voordoen in het ruggenmerg, tussen de vliezen [...]

Cervicale spondylose

Symptomen, klachten en verschijnselen Pijn of stijfheid in de nek. Pijn, een doof gevoel of tintelingen in de schouder of arm. Een doof gevoel of zwakte in de benen of armen. Blaasfunctiestoornissen. Onzekerheid of stijfheid in de benen. Bij cervicale spondylose (cervicale artrose) groeien er botuitsteeksels op de halswervels. Dit is een langzaam proces, waardoor [...]

Syndroom van Guillain-Barré

Symptomen, klachten en verschijnselen Een zich uitbreidend doof gevoel en tintelingen in vingers of tenen. Spierzwakte. Alarmerende verschijnselen Verspreide tintelingen en een verspreid doof gevoel. Ademhalingsmoeilijkheden. Het syndroom van Guillain-Barré is acuut en veroorzaakt vaak ernstige schade aan alle of een deel van de perifere zenuwen. De ziekte is het gevolg van ontsteking en verwoesting [...]

Ziekte van Charcot-Marie-Tooth

Symptomen, klachten en verschijnselen Krachtsverlies in de benen (minder in de armen). Afwezigheid van de spierreflexen. Misvorming van de voeten. De ziekte van Charcot-Marie-Tooth of neurogene spierdystrofie is een vrij veel voorkomende groep van erfelijke aandoeningen, die veroorzaakt wordt door aftakeling van de zenuwvezels in de benen of van de isolerende laag (myelineschede) waardoor deze [...]

Syringomyelie

Symptomen, klachten en verschijnselen Geleidelijk verlies van het gevoel in de nek, de schouders en de bovenarmen. Zwakte van armen of benen. Bij syringomyelie ontstaat er een met vocht gevulde holte in het ruggenmerg, meestal in het nekgebied. De holte kan zich geleidelijk in de breedte of in de lengte uitbreiden. In eerste instantie neemt [...]

Myelomeningokèle

Symptomen, klachten en verschijnselen Uitpuilen van ruggenmergvliezen en ruggenmerg op de rug van een pasgeborene. Zwakte of verlamming van de benen. Myelomeningokèle is een aangeboren afwijking, waarbij het wervelkanaal over een aantal wervels in het middelste of laagste gedeelte van de rug open is gebleven. Bij de pasgeborene puilen de vliezen en het ruggenmerg uit. [...]

Zenuwpijnen

Symptomen, klachten en verschijnselen Aanvallen van zeer scherpe, stekende of constant brandende pijn. Zenuwpijnen bestaan uit heftige pijnschokken die zich uitbreiden in het verloop van een perifere zenuw. Ze kunnen het gevolg zijn van letsel of irritatie van de zenuw, maar in vele gevallen is de oorzaak onbekend. Er kan op de achtergrond een brandend [...]

Aangezichtspijn

Symptomen, klachten en verschijnselen Korte vlagen van ondraaglijke pijn in de lippen, het tandvlees, de wang of, zelden, het voorhoofd. Aangezichtspijn, ook wel trigeminusneuralgie of ’tic douloureux’ genoemd, is een afwijking van telkens terugkerende pijn in één gezichtshelft, voortkomend uit één of meer van de drie takken van de vijfde hersenzenuw (nervus trigeminus). De pijn [...]

Perifere zenuwaandoeningen

Symptomen, klachten en verschijnselen Tintelingen in handen en voeten. Een doof gevoel in dezelfde gebieden. Onvastheid op de benen of coördinatiestoornissen. Zwakte en pijn van voeten en handen. Het perifere zenuwstelsel is een netwerk van zenuwen die gebruikt worden voor alle bewegingen (motorische zenuwen) en gewaarwordingen (sensibele zenuwen). Dit netwerk van zenuwen is in de [...]