Archive for the '2.3 Milieu & Gezondheid' Category

Drinkwater

De laatste jaren zijn we ons op een nieuwe manier bewust geworden van de zuiverheid van ons drinkwater. Eens beschouwden we zuiver water als vanzelfsprekend, omdat door allerlei maatregelen op het gebied van de volksgezondheid al vroeg in de vorige eeuw het gevaar van cholera, buiktyfus en andere ziekten die worden veroorzaakt door verontreinigd water, [...]

Preventie van kanker

De oorzaken van de verschillende soorten kanker zijn nog grotendeels onbekend. De medische wetenschap doet nog steeds nieuwe ontdekkingen die bijdragen tot onze kennis van kanker, maar er moet nog veel worden opgehelderd. We weten dat veel vormen van kanker optreden als gevolg van blootstelling aan bepaalde stoffen die carcinogenen worden genoemd. Kankerverwekkende stoffen zijn [...]

Luchtverontreiniging

De lucht die we inademen is niet schoon. Industrie, auto’s en andere bronnen kunnen in combinatie met het weer de lucht zo verontreinigen dat het gevaarlijk wordt voor de gezondheid, vooral voor mensen die lijden aan een hart- of longaandoening of andere chronische ziekte. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging buitenshuis zijn de volgende; Uitlaatgassen van [...]

Luchtverontreiniging in huis

Ook de lucht in huis kan verontreinigd zijn. Vooral in huizen die zeer intensief geïsoleerd zijn (om verlies van warmte of koude te voorkomen), kan het milieu binnenshuis verontreinigd zijn met een niet ongevaarlijke concentratie van chemische stoffen. Langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging binnenshuis kan leiden tot symptomen van allergie (zoals huiduitslag, prikkeling van de ogen, [...]

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide is smaakloos, reukloos, onzichtbaar – en dodelijk. Koolmonoxide wordt vaak aangeduid met zijn scheikundige naam CO, en wordt geproduceerd bij de onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Wanneer de concentratie van koolmonoxide te hoog is, neemt deze stof in uw bloed de plaats in van zuurstof op de hemoglobine in de rode bloedlichaampjes, en maakt [...]