Archive for the '2. De wereld om ons heen' Category

Drinkwater

De laatste jaren zijn we ons op een nieuwe manier bewust geworden van de zuiverheid van ons drinkwater. Eens beschouwden we zuiver water als vanzelfsprekend, omdat door allerlei maatregelen op het gebied van de volksgezondheid al vroeg in de vorige eeuw het gevaar van cholera, buiktyfus en andere ziekten die worden veroorzaakt door verontreinigd water, [...]

Preventie van kanker

De oorzaken van de verschillende soorten kanker zijn nog grotendeels onbekend. De medische wetenschap doet nog steeds nieuwe ontdekkingen die bijdragen tot onze kennis van kanker, maar er moet nog veel worden opgehelderd. We weten dat veel vormen van kanker optreden als gevolg van blootstelling aan bepaalde stoffen die carcinogenen worden genoemd. Kankerverwekkende stoffen zijn [...]

Luchtverontreiniging

De lucht die we inademen is niet schoon. Industrie, auto’s en andere bronnen kunnen in combinatie met het weer de lucht zo verontreinigen dat het gevaarlijk wordt voor de gezondheid, vooral voor mensen die lijden aan een hart- of longaandoening of andere chronische ziekte. De voornaamste bronnen van luchtverontreiniging buitenshuis zijn de volgende; Uitlaatgassen van [...]

Luchtverontreiniging in huis

Ook de lucht in huis kan verontreinigd zijn. Vooral in huizen die zeer intensief geïsoleerd zijn (om verlies van warmte of koude te voorkomen), kan het milieu binnenshuis verontreinigd zijn met een niet ongevaarlijke concentratie van chemische stoffen. Langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging binnenshuis kan leiden tot symptomen van allergie (zoals huiduitslag, prikkeling van de ogen, [...]

Koolmonoxidevergiftiging

Koolmonoxide is smaakloos, reukloos, onzichtbaar – en dodelijk. Koolmonoxide wordt vaak aangeduid met zijn scheikundige naam CO, en wordt geproduceerd bij de onvolledige verbranding van koolstofhoudende brandstoffen. Wanneer de concentratie van koolmonoxide te hoog is, neemt deze stof in uw bloed de plaats in van zuurstof op de hemoglobine in de rode bloedlichaampjes, en maakt [...]

Eerste hulp begint met gezond verstand

Er gebeurt een ongeluk. Een persoon, uzelf bijvoorbeeld, een persoon in uw gezelschap of een andere persoon voelt zich plotseling niet lekker of is gewond. Dan moet u dus wat doen! Maar wat kunt u het beste doen? We bespreken in dit hoofdstuk tientallen hedendaagse spoedgevallen en stellen welke maatregelen je het beste kunt toepassen [...]

Veiligheid in huis.

Jaarlijk gaan er zo’n 3000 mensen dood een verwondingen die zij in en rond het huis hebben opgelopen. Zo’n 60 van deze sterfgevallen komen door brand. Veel van de branden die in huis ontstaan komen doordat mensen onoplettend zijn en kunnen vaak worden verkomen door een beetje gezond verstond en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. [...]

Voorkomen van vergiftigingen

Kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig en zijn zo klein dat zelfs een kleine hoeveelheid vergif al schadelijk kan zijn. Daarnaast steken de meeste kleine kinderen alles in hun mond wat ze maar kunnen vinden. Het is dan ook belangrijk om kinderen te zoveel mogelijk te beschermen tegen vergiftiging. Houd giftige stoffen buiten handbereik. Op [...]

Verzorging van kleine wondjes

Iedereen heeft wel eens een snij- of schaafwond en in de meeste gevallen is het dan niet nodig om meteen een dokter of EHBO post te bezoeken. Wel is het erg belangrijk dat u er voor zorgt dat de wond op de juiste manier wordt verzorgd om infecties en andere narigheid te voorkomen. Om kleine [...]

Wat te doen bij een onschuldige ziekte

Iedereen is wel eens ziek. Het probleem kan veroorzaakt zijn door iets vertrouwds, zoals een verkoudheid of een griepvirus, of het kan om een schijnbaar mysterieuze aandoening gaan. Meestal is het herstel van een algemeen voorkomende, onschuldige ziekte een kwestie van tijd en berust de behandeling op gezond verstand. Voor gewone, niet ernstige klachten gelden [...]

Een veilig huis voor uw kinderen

Kinderen overlijden regelmatig aan ongelukkig. Ieder jaar komen er ongeveer 60.000 baby’s en peuters bij het ziekenhuis omdat ze een ongeluk(je) hebben gehad. Het is dan ook erg belangrijk dat uw huis veilig is voor kleine kinderen, het maakt niet uit of dat het gaat om een heel jong kind dat geen idee heeft wat [...]

Dierenbeten

Gewone huisdieren veroorzaken de meeste dierenbeten. Honden zijn eerder tot bijten geneigd dan katten. Maar een kattebeet veroorzaakt eerder infectie. Preventie is daarom de beste behandeling van dierenbeten. Leer kinderen al heel jong om geen vreemde dieren te benaderen of aan te halen. Als u zelf een hond hebt, houdt u dan aan de aanlijnregels [...]

Controlelijst voor een veilig huis

Een huis dat zo veilig is dat er geen ongelukken kunnen voorkomen bestaat niet. Ongelukken overkomen zelfs de meest bedachtzame en zorgvuldige mensen. Maar u kunt wel de kans op ongevallen en verwondingen in huis verminderen. Hier zijn enkele ideeën. De keuken. Ruim alles wat u knoeit meteen op. Water, voedsel of andere stoffen op [...]

Mensenbeten

Er bestaan twee verschillende soorten mensenbeten. De eerste soort is wat we normaal verstaan onder een beet- een verwonding die doordat weefsel geklemd heeft gezeten tussen boven- en onderkaak ontstaan is. En de tweede soort, die vaak een gevechtsbeet genoemd wordt, doet zich voor als iemand een ander een klap geeft en daarbij tevens zijn [...]

Beten en steken van insecten

Iedereen wordt in zijn leven wel eens gestoken door een insect. Dit bijten houdt in dat het insect zijn gif of andere stof inbrengt in de huid. Bij de meeste in Nederland voorkomende insecten is zo’n beet erg plaatselijk en gaat de reactie die volgt op de beet snel weer over. Vaak zal er een [...]

Veiligheid op het werk

De Arbeidsinspectie en andere instanties hebben aanzienlijke vorderingen gemaakt bij het verminderen van risico’s op het werk. Toch bestaan er nog vele gevaren. Wees op uw hoede voor zulke gevaren en bescherm uzelf en anderen door onderstaande veiligheidsregels te volgen en te doen wat uw gezonde verstand u ingeeft. Oogbescherming. Wanneer uw werk kans op [...]

Slangenbeet

De Europese slangen die het meest voorkomen zullen niet giftig zijn, maar er zijn toch ook enige slangen die wel giftig zijn, u doet er beter niet aan ze op te pakken of ermee te spelen. Indien er iemand is gebeten door een slang, dan is het heel belangrijk om vast te stellen of die [...]

Veiligheid op de weg

Jaarlijks vallen er zeer veel slachtoffers ten gevolge van een verkeersongeval. Nog veel meer zijn hierdoor ernstig gewond geraakt. Deze tol is vaker het gevolg van alcohol of onoplettendheid dan van mechanische gebreken aan auto’s of andere voertuigen. Volg de onderstaande adviezen op om veiliger aan het verkeer deel te nemen. Draag altijd een veiligheidsgordel. [...]

Kwallenbeet.

Er zijn diverse organismen die in het water leven en gif in hun tentakels hebben, zoals bijvoorbeeld kwallen, het Portugees oorlogsschip welke voorkomt in de warmere zeeën is hier een voorbeeld van. Bij aanraking zal er een gif vrijkomen en sommige kwallen laten zelfs gif vrij wanneer ze al dood zijn. De ernst van de klachten wordt [...]

Koolmonoxide vergiftiging

Bij verbranding komt meestal ook koolmonoxide vrij. Als dit gas in aanzienlijke hoeveelheden wordt ingeademd, neemt het in de bloedstroom de plaats in van zuurstof en vermindert het zo de toevoer van zuurstof naar de cellen in het lichaam. Typische verschijnselen van koolmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken en verwardheid. Wanneer de hoeveelheid koolmonoxide in het [...]

Bloedingen

Indien een verwonding tot bloeden leidt, moeten er maatregelen genomen worden om het verlies van bloed te laten stoppen. Indien er grote hoeveelheden bloed verloren zijn, kan bewusteloosheid, shock of zelfs de dood hierop volgen. In de meeste gevallen zijn bloedende letsels niet levensbedreigend, ofschoon ze wel op de correcte manier verzorgd worden, dit niet alleen [...]

Veiligheid bij een hotelbrand

De meeste hotels en motels zijn veilig en zijn in de meeste voorzien van een sprinklersysteem en andere voorzorgsmaatregelen, die in de meeste landen wettelijk verplicht zijn. Maar er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Neem dus een paar eenvoudige voorzorgsmaatregelen. Zoek bij aankomst de twee uitgangen die het dichtst bij uw kamer zijn gelegen. Kijk [...]

Bloeden van een wond of letsel

Als u een bloeding aan het uitwendige van het lichaam heeft dan kan dat variëren van heel onschuldig, bijvoorbeeld een prik van de naald tijdens het naaien wat een druppeltje bloed kan veroorzaken tot ernstig, bijvoorbeeld in het geval van een gapende wond wanneer een slagader is doorgesneden en het bloed met een ritmische straal [...]

Bloeden uit lichaamsopeningen

Het schijnt dat oppervlakkige verwondingen gepaard met inwendige bloedingen kunnen gaan. Bijvoorbeeld, een klap tegen het hoofd, wat een kleine bloeding veroorzaakt van de huid, maar dat kan tevens een bloeding veroorzaken die veel ernstiger is. Soms komt het ook voor dat er bij een inwendig letsel verder geen tekenen van een uitwendige bloeding zijn [...]

Watersport en veiligheid

Regel nummer één om veilig watersport te kunnen beoefenen is dat iedereen, jong of oud, moet kunnen zwemmen. Het is nooit te laat om dat te leren. In de meeste plaatsen zijn daarvoor voldoende gelegenheden aanwezig. Zwemmen. Als u een buitenbad hebt, moet daar een beveiliging omheen zijn voor kleine kinderen. Laat nooit een kind [...]

Bloedneus

Een bloedneus is een aandoening waarbij opeens bloed uit één neusgat komt. In het Grieks heet dit epistaxis, wat zoiets als erop druppelen betekent. Dit kan komen door een trauma zoals een klap op de neus, het inademen van droge lucht, een allergie, drukverschil of zonder duidelijke reden. Meestal begint een bloedneus op het septum [...]

Classificatie van brandwonden

Om de verschillen te kunnen onderscheiden tussen een onschuldige of een ernstige brandwond moet de mate of graad bepaald worden van de schade aan het lichaamsweefsel. Er worden in de geneeskunde de volgende drie classificaties gehanteerd.   Eerstegraads brandwonden:Dat zijn de minst erge brandwonden waarbij alleen de bovenste  laag van de huid (epidermis) verbrand is. [...]

Veiligheid op de boerderij

Een boer maakt lange dagen en gebruikt ingewikkelde en soms gevaarlijke machines. Maar met de nodige voorzorgsmaatregelen kan de kans op een ongeluk verkleind of uitgesloten worden. Ga voorzichtig met machines om. Veel van de ernstige ongelukken op een boerderij gebeuren met mechanische werktuigen. Tractors, machines die hooi persen, avegaars en combines zijn zeer krachtige [...]

Electrische brandwonden

Wanneer een brandwond door elektriciteit is ontstaan is het verstandig deze door een arts te laten onderzoeken. Een brandwond welke door elektriciteit is ontstaan kan licht lijken echter kan de schade zich tot diep in het weefsel onder de huid huisvesten. Wanneer de hoeveelheid stroom die door het lichaam is gegaan erg groot is kan [...]

Chemische brandwonden

Bij het behandelen van chemische brandwonden moet u de volgende aanwijzingen volgen: 1. Verzeker uzelf ervan dat de oorzaak verwijderd is van de verbranding. U spoelt chemische stoffen gedurende twintig minuten of nog langer met stromend water van de huid af. Indien  de stof die de verbranding heeft veroorzaakt ongebluste kalk is, borstel deze dan [...]

Veilig kamperen

Veel mensen vinden het heerlijk om buiten te zijn en van de natuur te genieten. Maar een gewone tocht door de bossen kan een belastende en zelfs gevaarlijke activiteit worden als u geen rekening houdt met eventuele risico’s. Besef uw beperkingen. Pas activiteiten buitenshuis aan uw lichamelijke conditie aan. Een klein kind of een bejaarde [...]

Verstikking, ademnood en reanimatie

Indien er een blokkade in de ademhalingsweg in keel of luchtpijp ontstaat is verstikking hier vaak het vervolg van. De doorstroming van de lucht naar de longen is geblokkeerd en daardoor wordt het vervoer van verse zuurstof naar de hersenen en andere cellen vermindert. Indien de verstikking niet gelijk behandeld wordt, kan dit leiden tot [...]

Weersomstandigheden en veiligheid

In het dagelijks leven zijn we in staat de invloed van het weer op onze normale bezigheden tot een minimum te beperken. De meesten van ons beschouwen het als vanzelfsprekend dat we het hoofd kunnen bieden aan regen, sneeuw en andere uitdagingen van ons klimaat. Toch mag u het gevaar dat het klimaat voor uw [...]

Herkennen van een luchtwegverstopping

Normaal gesproken heeft iemand die de verstikking krijgt, zitten praten tijdens het nuttigen van het stuk vlees. Van dit probleem kan tevens een kunstgebit de oorzaak zijn, omdat met een gebitsprothese het eten tijdens het kauwen anders aanvoelt in de mond. En bovendien kan het voedsel met een gebitsprothese niet zo goed worden fijn gekauwd [...]

Hoesten of stikken

Indien er een stukje eten in het ’verkeerde keelgat in schiet’, wordt het probleem vaak opgelost door het hoestreflex. Iemand is in feite niet aan het stikken indien hij wel in staat is om vrijelijk te hoesten. Pas indien aar het hoesten op stokkend hijgen begint te lijken en de persoon in kwestie een blauwige [...]

De Heimlich greep.

Bijna iedereen kent de Heimlich-handgreep wel. Maar hoe deze nu precies uitgevoerd moet worden is voor de meeste mensen toch wat lastiger. Hieronder diverse situaties met daarbij een uitleg van de Heimlich-greep. Ga achter het slachtoffer staan en sla beiden armen om het bovenste gedeelte los van de buik. Zorg dat het slachtoffer zich goed [...]

Het karakteristieke gebaar

Iemand die stikt is niet in staat te communiceren anders dan met gebaren. Vaak zijn de bewegingen van hand en arm ongecoördineerd. Als potentieel slachtoffer of hulpverlener is het belangrijk dat u het universele gebaar bij verstikking goed onthoudt: een hand die met gestrekte vingers en duim naar de keel grijpt.

Vrijmaken van een verstopte luchtweg

Er bestaan verschillende technieken om een verstopte luchtweg weer open te maken. Controleer eerst of de persoon inderdaad niet kan ademen. Als dat het geval is, kan hij ook niet spreken en als hij blank is zal zijn huid een blauwe, grijze, of wasbleke kleur aannemen. De Heimlich-handgreep is wellicht de meest bekende techniek om [...]

Hart-long reanimatie

Deze levensreddende techniek kan in een heel scala van noodsituaties worden toegepast, waaronder hartaanvallen, verstikking en verdrinking. Deze spoedgevallen hebben enkele zeer belangrijke elementen met elkaar gemeen: het slachtoffer is bewusteloos en haalt geen adem meer. Wanneer het hart stopt, treedt de dood snel in: de afwezigheid van verse zuurstof kan binnen slechts een paar [...]

Erge astma aanval

Bij mensen met astma treedt af en toe, of zelfs vaak een astma-aanval op. Het belangrijkste symptoom is meestal moeilijkheden met de ademhaling, vergezeld van een beklemdheid in de borst en hoesten, waarbij buitensporig veel slijm wordt opgegeven. Het hijgende geluid is veel sterker bij het uitademen dan bij het inademen. De behandeling van de [...]

Spoedgevallen door omgevingsfactoren

In de wereld om ons heen schuilt een breed scala van bedreigingen voor onze gezondheid. De zon verwarmt ons bijvoorbeeld, maar kan ook onze huid verbranden of ervoor zorgen dat ons lichaam oververhit raakt. Op soortgelijke wijze kan een te lange blootstelling aan kou en vocht ook een medisch spoedgeval veroorzaken. In dit gedeelte bespreken [...]

Zonnebrand

Langdurige blootstelling aan de ultraviolette straling van de zon veroorzaakt een rode, gevoelige en opgezwollen huid. De huid kan ook vochtblaren ontwikkelen. In ernstige gevallen van blootstelling aan zon en hitte kunnen ook koorts, rillingen, misselijkheid of ijlen optreden, zodat medische spoedhulp noodzakelijk is. De symptomen van zonnebrand verschijnen pas een paar uur na de [...]

Warmtebelasting

Onder normale omstandigheden wordt een gezonde lichaamstemperatuur in stand gehouden door mechanismen in de huid en door transpiratie. Maar als u gedurende lange perioden bent blootgesteld aan hoge temperaturen, vooral bij weinig wind en een hoge luchtvochtigheid, kan het normale regelmechanisme tekort schieten in de afvoer van warmte. Het vermogen om hoge temperaturen te verdragen [...]

Onderkoeling

Onder de meeste omstandigheden is het lichaam in staat een gezonde temperatuur te bewaren. Maar bij langdurige blootstelling aan lage temperaturen of in een koude, vochtige omgeving en vooral als de kleding nat of vochtig is, kan het regelmechanisme de lichaamswarmte niet meer op normaal peil houden. Wanneer meer warmte verloren gaat dan het lichaam [...]

Bevriezing

Bij blootstelling aan zeer lage temperaturen of bij langdurige blootstelling aan lage temperatuur die niet koud lijkt omdat er geen koude wind bij is, kan de huid en het daaronder gelegen weefsel bevriezen. De plaatsen met het grootste risico van bevriezing zijn de handen, voeten, neus en oren. Hoewel iedereen bij langdurige blootstelling aan kou [...]

Hoogteziekte en decompressieziekte

Klimmen naar zeer hooggelegen gebieden of duiken naar grote diepten kan ernstige problemen voor de gezondheid met zich meebrengen. Diepzeeduikers die te snel naar de oppervlakte drijven of mensen die snel na het duiken met het vliegtuig gaan, kunnen de decompressie- of caissonziekte krijgen. Snel opstijgen in een vliegtuig met slechte drukregulatie kan hetzelfde probleem [...]

Bijna-verdrinking

De voornaamste oorzaak waarom mensen verdrinken is gebrek aan zuurstof (asfyxie). Maar verdrinken is in werkelijkheid een ingewikkeld proces. Als iemand zout water inhaleert (in de longen zuigt) worden rode bloedcellen vernietigd en wordt het bloed verdund. Als dat gebeurt, kan het daaruit resulterende gebrek aan zuurstof ook leiden tot een ritmestoornis van het hart, [...]

Electriciteitsletsel

De meesten van ons ondervinden wel eens een kleine, onschuldige elektrische schok. Hoewel we ervan kunnen schrikken, zijn ze meestal niet echt gevaarlijk, omdat we door een reflex vrijwel onmiddellijk onze handen of andere lichaamsdelen terugtrekken van de elektriciteitsbron. Meestal zijn we van de branderige en prikkende sensatie eerder bang, dan dat het echt pijn [...]

Rookvergiftiging

Naast het risico van brandwonden vormt vuur nog een ander dodelijk gevaar: rookvergiftiging. Alle verbrandingen geven rook die giftige stoffen bevat. Wanneer ze verbranden kunnen plastic en andere kunststoffen, hout, chemicaliën en andere brandbare materialen koolmonoxide en dampen produceren die de ogen irriteren, de huid verbranden en tot ademhalingsproblemen leiden, wanneer de longen en de [...]

Flauwvallen

De medische naam voor flauwvallen is syncope. Iemand valt flauw als de toevoer van bloed naar de hersenen voor korte tijd onvoldoende is. Omdat te weinig zuurstof het hoofd bereikt, trekt de persoon bleek weg en verliest hij tijdelijk het bewustzijn. Tijdens een syncope is het bewustzijnsverlies per definitie kort; na een minuut plat liggen [...]

Toevallen

Onder normale omstandigheden produceren de hersencellen verschillende gecoördineerde elektrische stroompjes. Bij een toeval zijn deze elektrische stroompjes ontregeld. Een toeval, ook wel convulsie of stuip genoemd, is een periode van onvrijwillig, afwisselend samentrekken en ontspannen van spieren, gepaard gaande met bewustzijnsverlies. Epileptische toevallen zijn wellicht de meest vertrouwde vorm van toevallen, maar ze kunnen ook [...]

Beroerten

Symptomen, klachten en verschijnselen Een geblokkeerde bloedstroom of een bloeding in de hersenen kan leiden tot een beroerte. Symptomen van een beroerte kunnen zijn: Vermindering van het gezichtsvermogen, spraakvermogen of gevoel wat minuten tot uren kan aanhouden. Plotselinge zwakte, verlies van gevoel, en gehele of gedeeltelijke verlamming van een arm of been, of van een [...]

Hoge bloedruk

Hoge bloeddruk is een algemeen voorkomende kwaal; ongeveer 10 tot 15 procent van de volwassenen in het Westen heeft een verhoogde bloeddruk (ook wel hypertensie genoemd). Het is een ernstige aandoening die wel behandeld kan worden. Een hypertensieve crisis is echter een medisch noodgeval. Een hypertensieve crisis komt uiterst zelden voor. Zo’n crisis ontstaat wanneer [...]

Diabetische spoedgevallen

Mensen met suikerziekte (diabetes) kunnen in één of meer uiteenlopende medische noodsituaties komen die kenmerkend zijn voor hun ziekte. Daartoe behoren hypoglykemie, coma veroorzaakt door keto-acidose (coma door insulinetekort) en hyperosmolair coma. Hypoglykemie. Hypoglykemie staat ook bekend als insulineshock of hypo. De kans op hypoglykemie (weinig bloedsuiker) is het grootst bij jongere mensen of personen [...]

Koorts

Koorts is één van de reacties van het lichaam op infectie. Hoewel de wetenschap het mechanisme nog niet helemaal begrijpt, speelt koorts blijkbaar een rol in de manier waarop het lichaam zich instelt op veel infectieziekten en ze bestrijdt. Koorts kan ook optreden als gevolg van een reactie op een geneesmiddel, of zo maar, zonder [...]

Koorts een spoedgeval?

De temperatuur van het lichaam volgt gewoonlijk een bepaald patroon. De temperatuur is ’s morgens laag, stijgt vervolgens geleidelijk in de loop van de dag en bereikt laat in de middag of aan het begin van de avond een maximum. Onder normale omstandigheden varieert de lichaamstemperatuur in de loop van de dag 0,5° C tot [...]

Vreemd voorwerp in het oog

Vaak ontdoet het oog zichzelf van een voorwerp dat er in is gekomen. Door onwillekeurig knipperen en tranen van het oog zal het deeltje wegspoelen. Maar als deze natuurlijke mechanismen het deeltje niet verwijderen, moet het oog direct met passende zorg worden behandeld. Zo niet dan kan het zicht in gevaar komen door trauma, infectie [...]

Vreemd voorwerp in het oor

Kinderen steken vaak voorwerpen in hun oren; soms komt er een insect of iets anders per ongeluk in het oor terecht. Spoedbehandeling. Als een voorwerp in het oor komt vast te zitten, volg dan de volgende aanwijzingen: 1. Probeer niet het vreemde voorwerp met een propje watten, een lucifer of iets anders los te peuteren. [...]

Vreemd voorwerp in neus

Als iets in de neus komt vast te zitten, probeer dan de volgende procedure toe te passen. Spoedbehandeling 1. Probeer het vreemde voorwerp niet los te peuteren met een propje watten, een lucifer of een ander instrument. Als u dat toch doet, bestaat het gevaar dat het object verder in de neus wordt geduwd. Probeer [...]

Geïnhaleerde voorwerpen

Sommige voorwerpen kunnen in de lucht pijp (trachea) of de longen vast komen te zitten wanneer zij per ongeluk worden geïnhaleerd. Als het geïnhaleerde voorwerp verstikkingsverschijnselen veroorzaakt, kan de Heimlich-handgreep en onmiddellijk medisch ingrijpen noodzakelijk zijn. In sommige gevallen veroorzaakt een vreemd voorwerp dat in de luchtpijp of de longen vastzit, geen belemmering voor de [...]

Doorgeslikte voorwerpen

Het komt regelmatig voor dat kinderen dingen slikken die niet bedoeld zijn om te eten, zo kunt u denken aan munten, knopen, kralen, pitten van een vrucht of andere zaken die en het dagelijks leven voorkomen. Vaak is dit geen probleem en passeert het doorgeslikte zonder problemen het spijsverteringsstelsel echter is sommige gevallen blijft het [...]

Genito-urinaire spoedgevallen

Medische spoedgevallen met betrekking tot de genitalia en de urinewegen kunnen intense pijn in de liesstreek en onderbuik veroorzaken (zoals het geval is bij torsio testis of trauma van de penis of testikels), moeilijkheden met het plassen, of het niet kunnen urineren. Seksuele misdrijven, geweldsmisdrijven of aanrandingen vormen medische noodsituaties, die onmiddellijk passende verzorging vereisen. [...]

Torsio testis

Een plotselinge, hevige pijn in één van de testikels (zaadballen) kan een aandoening zijn die torsio testis wordt genoemd. Dit ongewone probleem ontstaat wanneer een testikel om zijn zaadbuis gewikkeld raakt, waardoor de bloedtoevoer naar de testikel wordt afgesneden. Torsio testis komt soms voor zonder duidelijke oorzaak, zelfs tijdens de slaap. Het kan ook volgen [...]

Trauma van de uitwendige geslachtsorganen

De geslachtsorganen van de man worden niet beschermd door een plaats in de buik. Aan de penis en testikels (zaadballen) ontstaat daarom gemakkelijk letsel. Het bekken en de dijen beschermen de uitwendige geslachtsorganen meestal tegen verwonding, maar wanneer letsel ontstaat kan dat uiterst pijnlijk en ook gevaarlijk zijn. Spoedbehandeling. Als het letsel gepaard gaat met [...]

Alcoholvergiftiging

Alcohol is een verdovend middel, een stof die het centrale zenuwstelsel kalmeert en een hele reeks effecten heeft, afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid, en van de gesteldheid en de stofwisseling van degene die alcohol heeft gedronken. Alcoholmisbruik kan leiden tot korte en langdurige ziekte, onvoorspelbaar gedrag en zelfs de dood. Herkennen van alcoholmisbruik. De indicaties [...]

Acute geneesmiddelen- en drugsvergiftiging

Een paar geneesmiddelen hebben geen bijwerkingen, maar de meeste kunnen bij sommige overgevoelige individuen gevaarlijke en hevige reacties teweeg brengen die medische spoedhulp vereisen. Het op elkaar inwerken van medicijnen kan ook schadelijke effecten veroorzaken: om die reden is het essentieel dat u samen met uw huisarts een lijstje maakt van alle geneesmiddelen die u [...]

Poging tot zelfmoord

Een volkswijsheid stelt dat mensen die over het plegen van zelfmoord praten, dat niet uitvoeren. Geloof daar niet in: dit oude cliché is gewoon niet waar. Herkennen van de aanwijzingen. Geen twee mensen die zelfmoord (suïcide) plegen zijn gelijk, maar mensen met zelfmoordneigingen tonen vaak overeenkomstig gedrag. Zich terugtrekken en afstand nemen van de wereld [...]

Hyperventilatie

Hyperventilatie betekent letterlijk teveel ademhalen, dat wil zeggen te snel ademhalingen of te diep ademhalen. Het paradoxale daarbij is dat daardoor het gevoel ontstaat dat de persoon niet genoeg lucht kan krijgen. Deze afwijking wordt soms gekenmerkt door krampen in de handen, waarbij de vingers worden gestrekt terwijl duim en pink naar elkaar toe worden [...]

Eerste hulp bij hoofdpijn.

Iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn, vaak is dit een onschuldige hoofdpijn die we, zodra het over is weer vergeten zijn. Vaak gaat een hoofdpijn net zo snel weer weg als dat het gekomen is. Pijn in het hoofd kan echter ook een symptoom voor iets ernstigs zijn. Wanneer u last heeft van aanhoudende [...]

Pijn op de borst.

Pijn in de borst in niet fijn en voor veel mensen is het één van de meest enge dingen die een persoon kan hebben. Er wordt dan ook al snel gedacht dat het met het hart te maken heeft. Echter is dit vaak niet het geval. Pijn op de borst kan vele oorzaken hebben. Veel [...]

Pijn in buik en onderbuik

Wanneer iemand last heeft van pijn in de maagstreek is het lastig om aan te geven waar de pijn nu precies zit. Om dit te vergemakkelijken wordt de romp vaak onderverdeeld in drie secties; de borst, de buik en de onderbuik ook wel de liesstreek. De borst omvat de ribbenkast met daarin het hart en [...]

Pijn in armen en benen

Wanneer u plotseling een pijn in de armen of benen heeft wat u niet kunt verklaren kan het zo zijn dat het een probleem is dat een medische behandeling nodig heeft. Hieronder worden een aantal aandoeningen genoemd die hiervan de oorzaak kunnen zijn. Acute afsluiting van een slagader, wanneer u plotseling pijn heeft in uw [...]

Vergiftiging

Of het nu een vaste of vloeibare stof is, alles wat wordt ingeslikt, ingeademd, geinjecteerd of op wat voor manier dan ook door het lichaam wordt opgenomen wat de normale werking van het lichaam verstoort is eeen vergif. De meeste vergiffen zijn bekend zoals bestrijdingsmiddelen of schoonmaakmiddelen. Maar eigenlijk is ieder stof wat geen levenmiddel [...]

Omgaan met vergiftiging

Het probleem herkennen, soms is een vergiftiging makkelijk te herkennen, een voorbeeld; uw kind zit op de grond met overal om hem heen paracetamol en in zijn mond een aantal half opgekauwde. Echter kan het ook zo zijn dat het allemaal niet zo duidelijk is. Wanneer u vermoedt dat er sprake is van een vergiftiging ga [...]

Geneesmiddelen als vergif

Alle middelen die normaal levens redden kunnen ook zorgen voor doden. Een overdosis aan bijvoorbeeld paracetamol, een in principe onschuldig geneesmiddel, kost jaarlijks weer mensenlevens. Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 1200 mensen door medicijngebruik* en in Verenigde Staten overlijden er 20.000 mensen per jaar aan aspirine* .De meeste middelen die bij de drogist te krijgen [...]

Giftige planten

De meeste planten die er mooi uitzien, zowel als gecultiveerde, kunnen giftig zijn wanneer deze worden gegeten. Wees altijd voorzichtig met planten in uw huis, tuin en buurt. Zorg ervoor dat uw kinderen nooit onbekende bessen en planten eten. Spoedbehandeling wanneer iemand een giftige plant gegeten komen de volgende symptonen voor; brandende pijn in mond en keel, [...]

Voedselvergiftiging

De klachten die een voedselvergiftiging kan veroorzaken zijn erg divers, echter kan aan de hand van de klachten vaak wel bepaald worden door welk soort gif het komt. Gastro-enteritis is een infectieziekte welke wordt veroorzaakt door het eten van ongewassen of onhygienisch bereid voedsel van rauwe vis of rauw vlees, ook besmet water kan voedselvergiftiging [...]

Voedselallergie

Wanneer iemand allergisch is voor bepaalde levensmiddelen praten we over voedselallergie of voedselintolerantie. Na het eten van voedsel waar iemand allergisch voor is kunnen de volgende symptomen voorkomen; overgeven, buikpijn, diarree, verstopte neus, benauwdheid, jeuk, uitslag, eczeem of algemene klachten zoals hoofdpijn of gewrichtsklachten. Wanneer iemand erg heftig reageert en een anafylactische reactie toont (snelle polsslag, [...]

Shock.

Shock (Engels voor schok) is een levensbedreigende situatie die wordt veroorzaakt door onvoldoende circulatie van bloed. Bij shock krijgt het lichaam te weinig zuurstof waardoor de werking van het lichaam bedreigt wordt. Shock kent een geleidelijk verloop. Langzaam nemen de functies van huid, spieren, spijsvertering en nieren af. Het lichaam reageert hierop met de volgende [...]

Bloedverlies

Wanneer u erg veel bloed verliest kan dit leiden tot een hypovolemische shock, het bloed zakt dan naar een ongezonde hoeveelheid. Een traumatisch letsel kan tot een shock leiden als de bloeding uitwendig is (zoals bij een ernstige snijwond) of inwendig, zoals bij een gebroken bekken, of een gescheurd inwendig orgaan of bloedvat. Een bloeding [...]

Anafylactische shock

Een anafylactische shock is een ernstige allergische reactie. Sommige mensen reageren op bepaalde allergenen veel sterker dan anderen. Als zij één van die allergenen in hun lichaam krijgen, kan dat een anafylactische shock veroorzaken. Anafylaxie komt het vaakst voor bij mensen die al eerder allergieën hebben gehad. U moet met een anafylactische shock rekening houden [...]

Uitdroging

Als de hoeveelheid lichaamsvloeistof beneden een bepaald niveau zakt, kan een hypovolemische shock optreden. Als er veel vocht is verloren, is dat meestal bekend doordat de persoon zich bewust is van het aanhoudend overgeven, diarree of vochtverlies door de urine. De verdere symptomen lijken op die van de andere typen shock. De huid ziet bleek [...]

Cardiogene shock

Een stoornis van het hart kan leiden tot een verminderde doorstroming van het bloed. Wanneer de pompwerking van het hart niet voldoet zakt de toevoer van het bloed naar de weefsels onder een bepaald niveau, hierdoor kan een cardiogene shock ontstaat. Een hartaanval, hartzwakte, hartkloppingen of harttamponade kunnen leiden tot een cardiogene shock. In al [...]

Toxisch shock syndroom

Het toxisch shock syndroom is een zeldzame, maar gevaarlijke aandoening die samenhangt met het gebruik van tampons (tamponziekte) en vooral voorkomt bij vrouwen onder de 30. De symptomen kunnen bestaan uit plotselinge koorts van 39° C of hoger; overgeven of diarree; duizeligheid, slapte, flauwte of gedesoriënteerdheid; en een uitslag die op zonnebrand lijkt en zelfs [...]

Trauma’s

Een verwonding (traumatische wond) is een letsel dat is ontstaan als gevolg van een externe kracht of geweld. Een gebroken been, een harde klap tegen het hoofd, een tand die is uitgeslagen; dit zijn allemaal spoedgevallen door beschadiging. Botbreuken behoren tot de meest voorkomende spoedgevallen. Een botbreuk is, eenvoudigweg, een gebroken bot en ontstaat wanneer [...]

Verstuikingen

Een verstuiking ontstaat wanneer trauma, zoals een gewelddadige verdraaiing of verrekking, ertoe leidt dat een gewricht zich buiten zijn normale bereik beweegt en de gewrichtsbanden scheuren. De gewone indicaties van een verstuiking zijn de volgende: Pijn en gevoeligheid van het getroffen gebied. Snel opkomende zwelling, soms vergezeld van een verkleuring van de huid. Beperkt gebruik [...]

Ontwrichting

Een ontwrichting (dislokatie) is een letsel waarbij de uiteinden van botten uit hun normale positie zijn gewrongen. In de meeste gevallen is een ontwrichting veroorzaakt door een klap, val of ander trauma, maar in sommige gevallen is er een onderliggende ziekte, zoals reumatoïde artritis, of een aangeboren zwakte van de gewrichtsbanden. Het is ook mogelijk [...]

Traumatische amputatie

Een amputatie is het verwijderen, meestal via een operatieve ingreep, van een van de ledematen, een lichaamsdeel of zelfs een orgaan. Wanneer een amputatie het gevolg is van letsel, zoals wanneer een vinger, teen of groter lichaamsdeel is afgerukt, is het een spoedgeval waarvoor onmiddellijk medische hulp vereist is. Er zijn verschillende bijkomende gevaren en [...]

Inentingen.

Wanneer u op vakantie gaat, zorg er dan voor dat u en uw kinderen zijn ingeent tegen infectieziekten waarmee u in aanraking kunt komen. Vooral wanneer u naar een minder ontwikkeld land gaat is het belangrijk om ingeent te zijn. Iedereen moet ten alle tijden beschermd zijn tegen tetanus en polio, ongeacht of ze op [...]

Inentingen; Difterie, kinkhoest, tetanus en polio

DKTP is een afkorting van difterie, kinkhoest, tetanus en polio. In Nederland bestaat de inenting tegen deze ziekten uit één vaccin dat aan zuigelingen toegediend wordt als ze 3, 4, 5, en 11 maanden zijn (vanaf april 1993 wordt op deze leeftijden ook een Hib-injectie tegen hersenvliesontsteking gegeven). Op de leeftijd van 4 en 9 [...]

Inentingen; Griep

In het algemeen wordt vaccinatie van de gehele bevolking tegen griep (influenza) niet aangeraden, maar enkele risicogroepen hebben er belang bij zich wel te laten vaccineren. Dit geldt met name voor personen van 60 jaar en ouder, bedlegerige of sterk verzwakte mensen, mensen met hart- en longaandoeiningen, mensen met een nierziekte of diabetici. Met een [...]

Inentingen; Hepatitis B

Er bestaat een vaccin voor mensen die risico lopen op besmetting. Als u van plan bent naar een land te reizen waar hepatitis voorkomt en als u behoort tot een risicogroep voor besmetting, dan is het aan te raden dat u zich laat vaccineren. Overleg dit met uw huisarts. Tot de risicogroep behoren mensen die [...]

Inentingen; Hepatitis A

Hepatitisch A-vaccin is aan te raden kort voordat u vertrekt naar een gebied waar de sanitaire voorzieningen slecht zijn en waar u een hoog risico loopt hepatitis A te krijgen door contact met besmet voedsel of water, of met iemand die is besmet.

Inentingen; Hondsdolheid

Als u van plan bent langere tijd te verblijven in gebieden waar hondsdolheid (rabies) onder huisdieren algemeen voorkomt, zoals in India en delen van Zuid-Amerika, dan wilt u waarschijnlijk immuniteit tegen dit virus opbouwen. Dit kan door middel van een vaccin dat meestal wordt gegeven in drie injecties op dag 1, 8 en 22. Hierbij [...]

Inentingen: Malaria

Tot op heden bestaat er geen vaccin tegen malaria, maar er zijn wel effectieve, preventieve middelen beschikbaar. U kunt overwegen proguanil, chloroquine of een combinatie van beide middelen te nemen als u naar een land gaat waar malaria voorkomt. U moet op de dag van vertrek beginnen met één of beide van deze middelen in [...]

Inentingen: Cholera

Cholera komt met name voor in gebieden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Omdat het bestaande vaccin maar een beperkte bescherming biedt, wordt het in ons land niet aanbevolen. Van zeer groot belang bij de preventie van cholera is een hygiënische levenswijze.

Inentingen: Tyfus

Als u op reis gaat naar een gebied waar tyfus voorkomt, is een gedood tyfusvaccin aan te raden. Dit vaccin bestaat uit twee injecties met een tussenpoos van tenminste één maand of uit drie capsules. Als u een langere periode in een land verblijft waar tyfus voorkomt, is een booster (een herhaling van de inenting) [...]

Inentingen: Gele koorts

Een levend virusvaccin wordt aangeraden voor degenen die reizen naar bepaalde gebieden in Afrika en Zuid-Amerika waar de ziekte nog wijd verspreid is. Deze vaccinatie moet elke tien jaar worden herhaald.

Reizigersdiarree.

Wanneer u op vakantie gaat naar een land waar de sociale omstandigheden, het klimaat en sanitaire voorzieningen erg anders zijn dan hier is de kans op maagdarmklachten altijd aanwezig. Het is uiteraard niet zo dat je altijd last krijgt van reizigersdiarree of “turista” maar de kans is wel groot. Zeker in landen waar de omstandigheden [...]

Jetlag

Misschien hebt u dat gevoel dat u zich moet voortslepen en dat u niet ’op tijd loopt’ al vaker aan den lijve ondervonden. Dit verschijnsel heet jet lag en treedt op wanneer het lichaam plotseling moet functioneren in een andere tijdzone zodat het vaste patroon van eten, werken, rusten en slapen abrupt wordt gewijzigd. De [...]