ADHD bij kinderen

Onderwerp uit hoofdstuk A

Het woord ‘hyperactief’ is de alomvattende term voor kinderen met ADD (attention deficit disorder ofwel aandachtstekortstoornis) of ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Deze kinderen vertonen gerdragsstoornissen zoals onaangepast (impulsief) gedrag, verhoogde afleidbaarheid, slapeloosheid, en raken snel opgewonden. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is noot bewezen dat bepaalde kleur- en smaakstoffen in de voeding een rol spelen. Wel is duidelijk dat een begripvolle benadering door de ouders en de omgeving een goede invloed hebben. Alleen bij bepaalde ernstige gevallen van hyperactiviteit wordt medicamenteuze behandeling toegepast.

ADHD symptomen

  • Gebrekkige impulscontrole
  • Rusteloosheid
  • Verhoogde afleidbaarheid
  • Slapeloosheid
  • Roekeloos en onvoorspelbaar gedrag

Moet ik naar de huisarts?

Consulteer uw huisarts als u moeilijk met uw kind om kunt gaan of als zijn gedrag hem belemmert op school. De schoolarts of het consultatiebureau kunnen ook advies geven.

Behandeling

Artsen denken vaak heel verschillend over de oorzaak, de kenmerken of zelfs over het al of niet bestaan van hyperactiviteit als stoornis. Als kleine gedragsproblemen samengaan met enige vorm van leerproblemen, zoals dyslexie, is de verwarring nog groter. Uw huisarts kan uw kind doorverwijzen naar een kinderpsychiater om na te gaan of er sprake is van ADD of ADHD. Eventuele leerproblemen worden waarschijnlijk pas ontdekt als uw kind naar school gaat. Uw huisarts zal geen medicijnen voorschrijven, tenzij er een duidelijke diagnose is. Als uw kind door verscheidene artsen zorgvuldig is onderzocht is het gebruik van medicijnen als Ritalin geen bezwaar echter ook de minder belastende cognitieve en gedragstherapieën kunnen veel kinderen helpen.

ADHD

Wat kan ik doen?

Voor ouders met een hyperactief kind is het van groot belang dat ze begrip voor hun kind hebben en dat ze hem beiden zo veel mogelijk op dezelfde manier benaderen, zodat hij een consequente begeleiding krijgt. Leer met uw kind om te gaan door hem als weliswaar onvoorspelbaar, maar desondanks normaal en interessant kind te behandelen. Als hij nog jong is, zal dat buitengewoon moeilijk zijn, maar tegen de tijd dat hij naar school gaat, zal hij hopelijk geleerd hebben zich beter te concentreren. Als uw kind roekeloos is, zult u veel oplettender moeten zijn en inventiever in het toepassen van structuur in zijn activiteiten. Structuurloosheid leidt bij deze kinderen tot meer probleemgedrag dan bij andere kinderen.

Laat een reactie achter