Ademproef

Onderwerp uit hoofdstuk A

Ademproef is het onderzoek naar het alcoholgehalte van de menselijke adem, in tal van landen, o.a. in België in 1967, in Nederland in 1974, ingevoerd als opsporingsmethode van het strabaar feit ‘rijden onder invloed’. Met behulp van een omrekeningsfactor kan aan de hand van het alcoholgehalte van de adem dat van het bloed worden berekend. Ter bepaling van het alcoholgehalte in de uitademingslucht maakt men gebruik van het reducerende vermogen van alcohol.
Kaliumdichromaat bijv. wordt tot een groene verbinding gereduceerd. Vangt men de uitademingslucht op in een ballonnetje of buisje, dan is de kleurintensiteit of de lengte van de kleurzone een indicatie voor het alcoholgehalte. De op deze wijze geschatte bloed-alcoholwaarden blijken sterk te kunnen afwijken van de werkelijke waarden. In vrljwel alle landen die de ademproef kennen is deze in feite van kwalitatieve aard: men onderzoekt slechts of alcohol in enigszins belangrijke mate in de adem aanwezig is als voorselectie voor de in kwantitatief opzicht betrouwbaarder geachte bloedproef.

Ademproef

Laat een reactie achter