Aangezichtspijn

Onderwerp uit hoofdstuk 3.3 Het zenuwstelsel, A

Symptomen, klachten en verschijnselen

  • Korte vlagen van ondraaglijke pijn in de lippen, het tandvlees, de wang of, zelden, het voorhoofd.

Aangezichtspijn, ook wel trigeminusneuralgie of ’tic douloureux’ genoemd, is een afwijking van telkens terugkerende pijn in één gezichtshelft, voortkomend uit één of meer van de drie takken van de vijfde hersenzenuw (nervus trigeminus). De pijn kan een scheurende, schietende of scherp stekende gewaarwording zijn, die in een deel van het gezicht optreedt. Een aanval kan seconden of een paar minuten duren en door de heftigheid ervan kan men de spieren van het gezicht aanspannen, vandaar de naam ’tic’.

De pijnaanvallen kunnen gedurende weken of maanden blijven terugkeren. Men neemt gewoonlijk aan dat de aandoening veroorzaakt wordt door druk op de betreffende zenuw, bijvoorbeeld door een bloedvat of soms door een tumor. Vaak zijn er omstandigheden – aanraking van bepaalde huidgebiedjes op het gezicht of bepaalde bewegingen – die de pijn uitlokken; bijvoorbeeld lachen, praten, kauwen, tandenpoetsen of neussnuiten.

De aandoening wordt vrijwel alleen gezien bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Vaak zijn de patiënten ouder dan 70 jaar. Vrouwen zijn drie keer zo vaak aangedaan als mannen.

De diagnose kan meestal gesteld worden nadat andere aandoeningen die pijn in hoofd, kaak, tanden en kiezen of bijholten kunnen veroorzaken uitgesloten zijn. Multipele sclerose kan aangezichtspijn veroorzaken.

Uitstel van de diagnose leidt vaak tot een groot aantal onnodige tandheelkundige handelingen in een poging de pijn te verminderen.

De pijn kan invaliderend zijn, maar is niet levensbedreigend. De aanvallen komen en gaan in wisselende mate, maar de klachtenvrije perioden worden soms korter naarmate iemand ouder wordt.

Behandeling. In het algemeen probeert men de pijn eerst te beheersen met geneesmiddelen zoals fenytoïne of carbamazepine. Als de pijn met geneesmiddelen niet minder wordt, probeert men het met zenuwblokkades of operatieve ingrepen om de gevoeligheid van de zenuw te verminderen. Ook een operatie waarbij het op de zenuw drukkende bloedvat of gezwel wordt verwijderd, kan de pijn blijvend doen verdwijnen. Dit is echter een grote neurochirurgische ingreep, met verscheidene mogelijke complicaties.

Laat een reactie achter